Elektrotechnika podręcznik - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Elektrotechnika podręcznik

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: Difin

Tytuł: Elektrotechnika podręcznik

Autor: Madej Tomasz

Rok: 2011

Format: 16.0x23.0cm

Stron: 189

ISBN: 9788376412764

W podręczniku uwzględniono aktualny stan wiedzy naukowo-technicznej z elektrotechniki. Książka zawiera systematyczną prezentację wybranych, powiązanych tematycznie treści ujętych w podstawie programowej i umożliwia uczniom nabycie umiejętności określonych w tej podstawie programowej. Tekst jest bogato ilustrowany rysunkami i wykresami, po każdym rozdziale znajdują się odpowiednio dobrane ćwiczenia rachunkowe. Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników do kształcenia w zawodzie technik elektryk 311[08] na poziomie technikum i szkoły policealnej. Rok dopuszczenia: 2011.