Elektrokardiografia i angiokardiografia w zawale serca - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Elektrokardiografia i angiokardiografia w zawale serca

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: Edra Urban & Partner

Tytuł: Elektrokardiografia i angiokardiografia w zawale serca

Autor: Poloński Lech, Wasilewski Jarosław

Rok: 2004

Format: 21.5x30.5cm

Stron: 152

ISBN: 8389581604

EKG oraz koronarografia to dwa odrębne, lecz komplementarne badania diagnostyczne. W odróżnieniu od koronarografii, która obrazuje tętnice wieńcowe, EKG odzwierciedla procesy patologiczne zachodzące w mięśniu sercowym, a po leczeniu reperfuzyjnym stopień powrotu przepływu mięśniowego. Jedynie łączna ocena obu badań pozwala wyjaśnić wiele zjawisk obserwowanych u chorych z zawałem serca, a także tłumaczy zmienność i różnorodność zapisów elektrokardiograficznych.
Inspiracją do napisania tej książki była praktyka oddziału kardiologii, pełniącego codzienny, całodobowy dyżur hemodynamiczny. Od 20 lat Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu leczy inwazyjnie ostre zespoły wieńcowe. Nasze obserwacje odnieśliśmy do danych zawartych w literaturze oraz wzięliśmy pod uwagę wyniki innych ośrodków kardiologicznych, w efekcie, czego powstała książka konfrontująca EKG wykonywane