Edukacja europejska na lekcjach matematyki - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Edukacja europejska na lekcjach matematyki

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: Aksjomat Piotr Nodzyński

Tytuł: Edukacja europejska na lekcjach matematyki

Autor: Ostrowska Nina, Spychalska Grażyna

Rok: 2002

ISBN: 8387329401

Autorski program edukacji europejskiej przeznaczony jest dla uczniów z klas II-III do realizacji na zajęciach pozalekcyjnych w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Możliwy jest również do realizacji z całym zespołem klasowym. Edukacja europejska ma znaczące miejsce w procesie oddziaływania pedagogicznego w szkole. Bardzo ważną rzeczą w edukacji dzieci jest wychowanie ich w świadomości, że my nie jesteśmy sami na świecie, że obok nas żyją ludzie innych narodowości, odmiennych kultur i religii. Aby żyć w harmonii i przyjaźni, potrzebna jest wzajemna pomoc, współpraca i na nie należy szczególnie uczulić dzieci.