✦ Najtańsza i Największa Księgarnia Medyczna ✦ Sprawdź Naszą Ofertę!" /> Echokardiografia Thomas Bohmeke Wydawnictwo Lekarskie PZWL
img
img

Echokardiografia

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: PZWL

Tytuł : Echokardiografia

Autor : Thomas Bohmeke

Stron : 256

ISBN : 8320030382

Rok wydania : 2005

Wydanie : 2

Oprawa : plastikowa

Format : 125*195

Jest to kompendium wiedzy kardiograficznej, w którym wiadomości SA podane w sposób jasny i niezwykle przystępny. Przedstawiono opis wszystkich zmian narządowych i jednostek chorobowych rozpoznawanych w badaniu echokardiograficznym z uwzględnieniem techniki jedno- i dwuwymiarowej, fali ciągłej, pulsacyjnej i kolorowego badania dopplerowskiego. Podano również zalecenia dotyczące dalszego postępowania opracowane dla każdej jednostki chorobowej. W obecnym wydaniu tekst został uaktualniony, a ryciny uzupełnione o nowe przypadki chorobowe. Podstawy teoretyczne przedstawiono jeszcze przystępniej. Dodano też nowy rozdział pt. „Wskazówki”, mający przestrzec przed popełnieniem w praktyce typowych błędów.

Spis treści :
Część szara: podstawy
Podstawy
Podstawy fizyczne echokardiografii
Standardowe badanie echokardiograficzne
Anatomia echokardiograficzna lewej komory
Wartości prawidłowe i diagnostyka różnicowa
Czułość badania echokardiograficznego
Echokardiografia kontrastowa
Echokardiografia obciążeniowa
Hemodynamika
Echokardiografia przezprzełykowa
 
Część niebieska: zmiany stwierdzane w badaniu  przezklatkowym i przezprzełykowym
Zmiany stwierdzane w badaniu przezklatkowym
Zwężenie zastawki dwudzielnej (mitralnej)
Zwapnienie pierścienia zastawki dwudzielnej
Zwężenie zastawki aortalnej
Zwężenie podzastawkowe
Zwężenie zastawki trójdzielnej
Zwężenie zastawki pnia płucnego
Niedomykalność zastawki dwudzielnej
Wypadanie płatka zastawki dwudzielnej
Zerwanie płatka zastawki dwudzielnej
Niedomykalność zastawki aortalnej
Niedomykalność  zastawki trójdzielnej
Niedomykalność  zastawki pnia płucnego
Kardiomiopatia rozstrzeniowa
Kardiomiopatia przerostowa niezawężająca
Kardiomiopatia przerostowa zawężająca
Kardiomiopatia restrykcyjna
Choroba nadciśnieniowa serca
Nadciśnienie płucne
Ostre serce płucne
Przewlekłe serce płucne
Choroba wieńcowa
Badanie echokardiograficzne w zaburzeniach rytmu serca
Płyn w jamie osierdzia
Choroby osierdzia
Zapalenie wsierdzia
Tętniak rozwarstwiający aorty
Sztuczne zastawki w pozycji mitralnej
Sztuczne zastawki w pozycji aortalnej
Pierścień Carpentiera
Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej
Anomalie poduszeczek wsierdziowych
Ubytek przegrody międzykomorowej
Anomalia Ebsteina
Wewnątrzsercowe struktury patologiczne
Zapalenie włóknisto-wytwórcze wsierdzia typu Löfflera
Tętniak przegrody międzyprzedsionkowej
Przetrwały przewód tętniczy (Botalla)
Przetrwała żyła główna górna lewa
Zmiany stwierdzane w badaniu przezprzełykowym
Zwężenie zastawki dwudzielnej
Zwężenie zastawki aortalnej
Niedomykalność zastawki aortalnej
Niedomykalność zastawki dwudzielnej
Wewnątrzsercowe struktury patologiczne
Zapalenie wsierdzia
Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej
Spontaniczny kontrast wewnątrzsercowy
Sztuczne zastawki w pozycji mitralnej
Sztuczne zastawki w pozycji aortalnej
Zerwanie płatka zastawki dwudzielnej
Tętniak rozwarstwiający aorty
Badanie przezprzełykowe w intensywnej terapii
Wskazówki
Skorowidz