Dziecko z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej ADHD i ADD - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Dziecko z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej ADHD i ADD

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: Impuls

Tytuł: Dziecko z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej ADHD i ADD

Autor: Ignaciuk Konstanty Barbara

Wydanie: 1

Rok: 2019

Format: 16.0x23.5

Stron: 122

ISBN: 9788380955080

Polecamy nowe wydanie 2018.
Na rynku mamy coraz więcej pozycji dotyczących pracy z dziećmi z ADHD, ale poniższe opracowanie tym się różni od innych, że traktuje młodego człowieka bardziej kompleksowo. Umożliwia dokonanie jego charakterystyki uwzględniając aspekty psychologiczne, zamiłowanie do różnych dziedzin życia i wskazuje na stan psychiczny danego dziecka. Publikacja napisana przystępnym językiem wzbogacona jest kilkunastoma tekstami z różnych dziedzin i własnych obserwacji.
Teoria to nie wszystko, najważniejsza jest praktyka i Autorka pragnie się podzielić własnymi spostrzeżeniami wyniesionymi z pracy nauczycielskiej oraz terapeutycznej z dziećmi, młodzieżą, a także dorosłymi.
Książka może okazać się pomocna dla przyszłych terapeutów, nauczycieli, pedagogów i rodziców oraz pomoże pogłębić wiedzę tym wszystkim, którzy pragną pomagać innym osobom.
Dzięki niniejszej publikacji autorka chciała dowieść, że rysunek nie tylko poprawia komunikacjęmiędzyludzką (przecież żyjemy w świecie znaków, ikon, piktogramów,sygnałów świetlnych, grafiki komputerowej), lecz także dostarcza przyjemności,wyzwalając spontaniczność, pomaga pokonywać przeszkody w rozwoju osobistym, kiedy mamy trudności w wypowiadaniu się, pisaniu. Rysunek wzmacnia często nasze ego, zapewnia poczucie rozwoju, osiągnięcie celu.