Dziecko z astmą w rodzinie i szkole - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Dziecko z astmą w rodzinie i szkole

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: UMCS

Tytuł: Dziecko z astmą w rodzinie i szkole

Autor: Emeyk Andrzej, Zubrzycka Renata, Bartkowiak-Emeryk Małgorzata

Rok: 2012

Stron: 52

ISBN: 9788377842676

Znajomość istoty choroby, jaką jest astma oskrzelowa, rozumienia zasad leczenia przewlekłego i, co więcej, umiejętność udzielania właściwej pomocy w sytuacji zaostrzenia objawów jest obowiązkiem całego otoczenia dziecka, jego rodziców, opiekunów i nauczycieli. Taka zintegrowana opieka zapewnia dziecku choremu na astmę poczucie bezpieczeństwa, umożliwia prowadzenie normalnego życia, naukę, a nawet uprawianie sportu. Dlatego też broszura opracowana przez specjalistów pod redakcją prof. dr. hab. med. Andrzeja Emeryka, przewodniczącego Sekcji Pediatrii Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, adresowana do nauczycieli i rodziców chorego na astmę dziecka jest cenną pozycją literaturową. Opracowanie to w bardzo przejrzysty, interesujący sposób przedstawia najważniejsze elementy patologii, jaką jest astma oskrzelowa, ze szczególnym odniesieniem do dzieci i zasady leczenia tej choroby zarówno w stanie stabilizacji astmy, jak i w okresie zaostrzeń jej objawów. Uczy, jak postępować, aby astma nie zakłócała normalnego funkcjonowania dziecka w środowisku.