Dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w systemie edukacji - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w systemie edukacji

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: Difin

Tytuł: Dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w systemie edukacji

Rok: 2012

Format: 16.0x23.0cm

Stron: 148

ISBN: 9788376418063

Jak powinna wyglądać i na czym opierać się diagnoza dziecka z niepełnosprawnością intelektualną? Co to jest wczesna interwencja i czym się różni od wczesnego wspomagania rozwoju? Jakie przedszkole będzie najlepsze dla dziecka z niepełnosprawnością intelektualną? Jakie możliwości edukacyjne ma do wyboru uczeń z lekką niepełnosprawnością intelektualną, a jakie z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności intelektualnej? Co to są zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży z głębokim stopniem niepełnosprawności intelektualnej? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań przyniesie lektura książki.

Z recenzji prof. dr hab. Marzenny Zaorskiej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu:

(...) wyrażam pełne przekonanie, że recenzowane opracowanie przyczyni się do lepszych i bardziej efektywnych działań realizowanych w instytucjach edukacyjnych, a wyznaczanych przez obowiązujące unormowania prawa oświatowego, których adresatem są uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną. Ponadto pozwoli nauczycielom pracującym w szkolnictwie ogólnodostępnym, integracyjnym i specjalnym działać w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb konkretnego ucznia, w oparciu o podbudowę teoretyczną i praktyczną.