✦ Najtańsza i Największa Księgarnia Medyczna ✦ Sprawdź Naszą Ofertę!" /> Dysfunkcja czaszkowo-żuchwowa Pierre-Hubert Dupas Wydawnictwo Lekarskie PZWL
img
img

Dysfunkcja czaszkowo-żuchwowa

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: PZWL

Tytuł : Dysfunkcja czaszkowo-żuchwowa

Autor : Pierre-Hubert Dupas

Stron : 204

ISBN : 9788320036435

Rok wydania : 2009

Wydanie : 1

Oprawa : miękka

Format : A5

W książce przedstawiono najnowsze, aktualne informacje z dziedziny nauki o zwarciu, dotyczące układu stomatognatycznego człowieka w powiązaniu z układem ruchu oraz narządem wzroku. Dokładnie omówiono wywiad, badania kliniczne, sposób diagnozowania oraz leczenie dysfunkcji (zarówno leczenie ortopedyczne, jak i stabilizujące). Dodatkowo uwzględniono symptomatologię i terapię także innych stanów patologicznych, np. bólowych dysfunkcji narządu żucia.
Praktyczne i dydaktyczne walory tej publikacji niewątpliwie wzmacnia jeszcze znakomity, bogaty materiał ilustracyjny.

Spis treści :
WSTĘP
WPROWADZENIE
1. Powstanie dysfunkcji czaszkowo-żuchwowej
Wiadomości anatomo-fizjologiczne
Mięśnie żucia
Staw skroniowo-żuchwowy
Etiopatogeneza dysfunkcji czaszkowo-żuchwowej  
Fizjologia żucia  
Bruksizm  
Teoria mięśniowa  
Teoria wypadkowa  
Zaburzenia kłykciowo-krążkowe  
2. Diagnostyka różnicowa
Zęby i tkanki otaczające  
Zapalenie zatok szczękowych  
Migrena  
Szum lub dzwonienie w uszach  
Neuralgia twarzowa  
Ból wywołany zaburzeniem postawy ciała  
Urazy czaszkowe  
Schorzenia stawów skroniowo-żuchwowych niezależne od bólowej dysfunkcji narządu żucia  
Bóle pochodzenia naczyniowego  
Bóle o podłożu psychicznym  
3. Pierwsze spojrzenie na pacjenta
Wywiad lekarski  
Obserwacja kliniczna  
Badanie łuków zębowych  
Łuki zębowe  
Zależności statyczne łuków zębowych  
Zależności dynamiczne łuków zębowych  
4. Diagnostyka
Karta badania klinicznego  
Badanie palpacyjne mięśni i stawów  
Badanie palpacyjne mięśni  
Badanie palpacyjne stawów skroniowo-żuchwowych  
Badanie osłuchowe stawów skroniowo-żuchwowych  
Testy żuchwowe  
Diagram Farrara  
5. Pomoc w diagnostyce
Aksjografia  
Wykresy aksjograficzne  
Prawidłowe wykresy aksjograficzne  
Patologiczne wykresy aksjograficzne  
Quick-Axis czy SAM?  
Inne przyrządy  
Techniki wizualizacyjne  
Klasyczne badanie radiologiczne  
Skaner  
Rezonans magnetyczny  
6. Postawa ciała  
Cefalogyria  
Zależności między zębami, oczami i postawą ciała  
Zależność między zębami a oczami  
Zależność między zębami a postawą ciała  
Zależność między bruksizmem, postawą ciała i oczami  
Testy postawy  
Obręcze kończyn górnych i dolnych  
Oko  
Postępowanie kliniczne  
Patologia zstępująca  
Zaburzenie oczne zrównoważone  
Patologia wstępująca  
Oko adaptujące się do zaburzonej postawy ciała  
Pierwotne zaburzenia oczne  
Patologie mieszane  
Oko adaptujące się do zaburzonej postawy ciała oraz do nieprawidłowych kontaktów zwarciowych
Pierwotne zaburzenie oczne  
7. Wyjaśnienia dla pacjenta  
8. Streszczenie badania klinicznego i postawienie rozpoznania  
Dysfunkcja mięśniowa  
Dysfunkcja stawowa z możliwością redukcji na początku ruchu odwodzenia  
Dysfunkcja stawowa z możliwością redukcji w środkowej fazie ruchu odwodzenia
Dysfunkcja stawowa z możliwością redukcji w końcowej fazie ruchu odwodzenia  
Dysfunkcja stawowa bez możliwości klinicznej redukcji w fazie ostrej  
Zadawniona dysfunkcja stawowa bez możliwości redukcji  
9. Jakie leczenie ortopedyczne?  
Szyna zwarciowa z płaską płaszczyzną nagryzową  
Szczękowa szyna zwarciowa  
Częściowe szyny zwarciowe  
Podpory zwarciowe  
Szyna okluzyjna w żuchwie z całkowitym pokryciem dolnego łuku zębowego  
10. Szyna okluzyjna  
Przygotowanie wstępne  
Wykonanie szyny okluzyjnej  
Montaż modeli gipsowych w artykulatorze  
Realizacja szyny okluzyjnej  
Szyna okluzyjna typu mięśniowego  
Szyna zwarciowa dekompresyjna  
Szyna zwarciowa repozycyjna  
Szyna przeciwstresowa  
Leczenie wspomagające terapię szynami zwarciowymi  
Działanie podtrzymujące rezultat leczenia  
PODSUMOWANIE  
BIBLIOGRAFIA  
SKOROWIDZ