✦ Najtańsza i Największa Księgarnia Medyczna ✦ Sprawdź Naszą Ofertę!" /> Drgawki gorączkowe Janusz Andrzej Wendorff, Barbara Wiśniewska, Wydawnictwo Lekarskie PZWL
img
img

Drgawki gorączkowe

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: PZWL

Tytuł : Drgawki gorączkowe

Autor : Janusz Andrzej Wendorff, Barbara Wiśniewska,

Stron : 80

ISBN : 9788320036428

Rok wydania : 2008

Wydanie : 1

Oprawa : miękka

Format : A5

Drgawki gorączkowe występują u 30-40 proc. dzieci i są reakcją młodego organizmu na rosnącą temperaturę. Często ich dramatyczny przebieg sprawia, że są ciężkim przeżyciem dla rodziny, który nierzadko powtarza się pomimo podejmowanych działań profilaktycznych. Każdy przypadek drgawek gorączkowych stanowi też wyzwanie dla pediatry, lekarza rodzinnego i neurologa dziecięcego.
Ten poradnik jest przeznaczony dla rodziców dzieci, u których z różnych przyczyn pojawiają się drgawki, także dla tych, u których występują częste infekcje gorączkowe i istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia drgawek.
Autorzy omawiają mechanizmy powstawania gorączki, jej biologiczne działanie, najczęstsze sposoby łagodzenia niepokojących objawów, a także metody postępowania w takich przypadkach.

Spis treści :
Słowo wstępne  
Drgawki gorączkowe ? definicja i czynniki sprzyjające ich wystąpieniu  
Co to są drgawki gorączkowe?  
Jak często występują?  
Jak przebiega napad?  
Jak długo trwa napad?  
Które dzieci są najbardziej narażone na wystąpienie drgawek?  
Jakie czynniki sprzyjają wystąpieniu drgawek?  
Patogeneza drgawek gorączkowych  
Jak powstają drgawki gorączkowe?  
Budowa i funkcjonowanie mózgu  
Neurotransmitery  
Próg drgawkowy  
Mechanizm powstawania drgawek  
Jak powstaje gorączka?  
Rola gorączki w prowokowaniu napadów  
Rola infekcji w powstawaniu drgawek  
Czy szczepienia mogą wywołać drgawki?  
Drgawki gorączkowe a genetyka  
Czym zajmuje się genetyka?  
Jak jest przekazywana informacja genetyczna?
Czym są geny i jaką pełnią funkcję?  
Gdzie umiejscowiony jest materiał genetyczny człowieka? Czym są chromosomy?  
Co to jest locus genowe? Czym jest allel?  
Jak powstaje choroba genetyczna?  
Jak dziedziczone są choroby genetyczne?  
Czym charakteryzują się choroby monogenowe?  
Czym charakteryzują się choroby poligenowe?
Jaka jest etiologia drgawek?
Jakie czynniki wpływają na wystąpienie drgawek?  
Jakie jest ryzyko ponownego wystąpienia drgawek w rodzinie osoby chorej?
Jakie badania przemawiają za heterogenną etiologią drgawek?  
W jakich jednostkach chorobowych podkreśla się rolę mutacji zaburzających funkcję kanałów błonowych regulowanych napięciem?  
Na czym polega poradnictwo genetyczne dla rodziny chorego z drgawkami gorączkowymi?  
Jak przebiega wizyta w poradni genetycznej?  
Zaburzenia imitujące drgawki gorączkowe  
Jakie zaburzenia mogą naśladować drgawki gorączkowe?  
Dreszcze w gorączce  
Majaczenie gorączkowe
Napady afektywnego bezdechu i odruchowe drgawki niedotlenieniowe  
Drgawki niedotlenieniowe w obturacji dróg oddechowych  
Zespół Sandifera  
Napady łagodnych zawrotów głowy i napadowa ataksja rodzinna  
Napady wstrząsania (shuddering attacks)
Zaburzenia metaboliczne  
Padaczka  
Postępowanie w przypadku pierwszego w życiu napadu drgawek gorączkowych  
Jak zachować się, gdy wystąpi napad drgawek?  
Jakich informacji będzie oczekiwał lekarz badający dziecko?  
Czy zawsze konieczne jest przyjęcie dziecka do szpitala?  
Jakie badania zostaną u dziecka przeprowadzone w szpitalu?  
Kolejny napad drgawek gorączkowych. Drgawki gorączkowe nawrotowe  
Jakie jest ryzyko, że napad drgawek się powtórzy?  
Co robić w przypadku nawrotu?  
Jak można przerwać napad?  
Co robić, aby ustrzec się przed napadami drgawek?  
Szczepienia ochronne  
Postępowanie przeciwgorączkowe  
Przyszłość dziecka z drgawkami gorączkowymi  
Jakie jest rokowanie w drgawkach?
Czy dziecko w przyszłości będzie miało padaczkę?  
Problemy psychologiczne rodziców dzieci z drgawkami gorączkowymi  
Jak wpływa choroba dziecka na rodziców?  
Postawy rodzicielskie a choroba dziecka  
Edukacja rodziców jako warunek kształtowania właściwych postaw rodzicielskich
Psycholog zaleca
Udział lekarza i psychologa  
Wytyczne postępowania w drgawkach gorączkowych  
Słownik pojęć medycznych