Dopasowanie aparatów słuchowych - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Dopasowanie aparatów słuchowych

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: Mediton

Tytuł: Dopasowanie aparatów słuchowych

Autor: Edward Hojan

Oprawa: twarda

Rok: 2009

ISBN: 978-83-923866-1-2

Książka podejmuje unikalne w polskiej literaturze naukowej zagadnienie protezowania narządu słuchu. Autor, prof. zw. dr hab. Edward Hojan – pracownik Instytutu Akustyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, jest jednym z nielicznych w Polsce wybitnym specjalistą w tej dziedzinie, posiadającym doświadczenie zarówno w elementach naukowo-teoretycznych, jak i, co jest jeszcze rzadsze, posiada ogromne doświadczenie praktyczne.

Jest organizatorem specjalizacji zawodowej na poziomie uniwersyteckim, która od roku 1992 kształci specjalistów protetyki narządu słuchu. (...) Obserwowany rozwój tego nowego kierunku akustyki, znajdującego coraz szersze zastosowanie zarówno w obszarze medycyny (...), jak i akustyki fizycznej (...), szybko podążającego za rozwojem fizyko-technicznych metod i środków wspomagania narządu słuchu, w pełni uzasadnia potrzebę publikacji monograficznych z tego zakresu. [...]

Jest to ważna i unikalna publikacja, omawiająca w druku zwartym istotne zagadnienia profilaktyczno-lecznicze, odnoszące się do liczebnie rosnącej populacji ludzkiej. Monografia ta (...) niewątpliwie wykorzystywana będzie przez specjalistów protezowania słuchu, ale powinna także zainteresować szerokie grono lekarzy laryngologów zajmujących się diagnostyką, leczeniem schorzeń oraz rehabilitacją narządu słuchu. 


SPIS TREŚCI
Wprowadzenie 
1. Słuch 
1.1. Słuch i jego aspekt społeczny 
1.2. Ogólna diagnostyka wybranych uszkodzeń słuchu 
1.2.1. Obraz kliniczny i audiologiczny niedosłuchów 
1.3. Wpływ patologii słuchu na zrozumiałość mowy 
1.3.1. Elementy akustyki mowy 
1.3.2. Audiometria mowy 
1.3.3. Wpływ uszkodzenia słuchu na rozumienie mowy 
1.3.4. Kompensacja ubytku rozumienia mowy przez aparat słuchowy 
1.3.5. Wpływ stałych czasowych w aparacie słuchowym na rozumienie mowy 
1.4. Wyznaczanie resztkowego pola słuchowego pacjenta 
1.4.1. Pole słuchowe 
1.4.2. Resztkowe pole słuchowe 
1.5. Dobór aparatu słuchowego ze względu na rodzaj ubytku słuchu 

2. Aparaty słuchowe
2.1. Rys historyczny 
2.2. Podstawowe elementy składowe 
2.2.1. Wkładka uszna
2.2.2. Rodzaje aparatów słuchowych 
2.3. Aparaty na przewodnictwo kostne – aparaty zakotwiczone (BAHA) 
2.3.1. Wskazania i przeciwwskazania 
2.3.2. Zalety i wady 
2.3.3. Opaska kostna BAHA 
2.4. Protezowanie typu CROS i BICROS 
2.5. Aparaty słuchowe jedno- i wielokanałowe, jedno- i wieloprogramowe 
2.6. Aparaty słuchowe analogowe i cyfrowe 
2.7. DataLogging i DataLearning 
2.8. Manager sprzężenia akustycznego 
2.8.1. Akustyczne sprzężenia zwrotne 
2.8.2. Przyczyny, skutki i sposoby eliminacji akustycznych sprzężeń zwrotnych 
2.9. Zarządzanie dźwiękiem zakłócającym 
2.10. Systemy rozpoznawania mowy 
2.11. Kompresja częstotliwościowa a transpozycja liniowa sygnału akustycznego w aparatach słuchowych 
2.12. Wyposażenie dodatkowe do aparatów słuchowych
2.12.1. Zalety i wady systemu FM 
2.12.2. Układy Bluetooth 
2.12.3. Systemy alarmowe 
2.13. Protezowanie typu otwartego 
2.14. Pielęgnacja aparatów słuchowych 
2.15. Implanty 
2.15.1. Implanty kosteczek słuchowych 
2.15.2. Implanty ucha środkowego
2.15.3. Implanty ślimakowe 
2.15.4. Implanty pniowe 

3. Reguły dopasowania aparatów słuchowych 
3.1. Reguły bazujące na wynikach audiometrii tonalnej 
3.1.1. Reguły oparte na przebiegu progu słyszalności (HTL) 
3.1.2. Reguły bazujące na przebiegu progu komfortowego słyszenia (MCL) 
3.1.3. Metoda DSL 
3.1.4. Porównanie różnych klasycznych metod dopasowania
3.2. Reguły uwzględniające nieliniowe wzmocnienie aparatów słuchowych 
3.2.1. Metoda DSL[i/o] 
3.2.2. Metoda NAL-NL1 
3.3. Interaktywne procedury doboru aparatów słuchowych 
3.3.1. Metoda WHS
3.3.2. Metoda NSLE 
3.3.3. Metoda A-Life 
3.3.4. Reguły dopasowania przypisujące osobie słabo słyszącej indywidualny profil parametrów aparatu słuchowego 
3.4. Dopasowanie otwarte 
3.5. Dopasowanie aparatów kostnych 

4. Dopasowanie aparatów słuchowych u dzieci 
4.1. Specyfika stosowania aparatów słuchowych 
4.2. Proces doboru odpowiednich aparatów słuchowych 
4.2.1. Ocena wielkości ubytku słuchu 
4.2.2. Rozwój fizyczny układu słuchowego dziecka 
4.2.3. Określenie progu słyszalności poprzez pomiary w kanale usznym dziecka – RECD 
4.3. Aparat słuchowy i wkładka uszna 
4.4. Charakterystyki aparatu słuchowego 
4.5. Procedury doboru aparatów słuchowych 
4.6. Rehabilitacja dzieci z ubytkami słuchu po dopasowaniu aparatu słuchowego 
4.6.1. Kwestionariusz oceny wczesnych reakcji słuchowych niemowląt i małych dzieci - ELF (Early Listening Function) 
4.6.2. Kwestionariusz oceny trudności słuchowych dziecka w wieku około 3. do 12. lat – CHILD (Children's Home Inventory of Listening Difficulties) 
4.6.3. Pomoc rodzicom 
4.6.4. Warunki bezpiecznego użytkowania aparatów słuchowych przez dzieci 

5. Ocena skuteczności dopasowania pomocy słuchowych 
5.1. APHAB 
5.2. Badanie zrozumiałości mowy w wolnym polu 
5.3. Audiogram tonalny w wolnym polu
5.4. Tolerowany poziom szumu (ANLfitt) 
5.4.1. Procedura pomiarowa tolerowanego poziomu szumu 

6. Szumy uszne – diagnostyka, leczenie, rehabilitacja 
6.1. Etiologia szumu usznego 
6.2. Diagnostyka szumu usznego 
6.3. Epidemiologia 
6.4. Metody leczenia i terapii szumów usznych 
6.4.1. Leczenie szumów usznych 
6.4.2. Terapia szumów usznych

7. Dodatek – zasady refundacji pomocy słuchowych w Polsce i w Europie 
7.1. Zasady refundacji aparatów słuchowych w Polsce 
7.2. Zasady refundacji aparatów słuchowych w innych krajach