Dobro i zło w wychowaniu dziecka Tom 2 Przeciw złu - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Dobro i zło w wychowaniu dziecka Tom 2 Przeciw złu

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: Impuls

Tytuł: Dobro i zło w wychowaniu dziecka Tom 2 Przeciw złu

Autor: Muchacka Bożena, Głażewski Michał

Wydanie: 1

Rok: 2017

Format: 16.0x23.5cm

Stron: 222

ISBN: 9788380952867

Oddajemy do rąk Czytelników drugi tom agatologicznego (gr. agathón = dobro) cyklu wydawniczego pt. Dobro i zło w wychowaniu dziecka – wieloautorską publikację pedagogiczną, podnoszącą wartość mądrej edukacji ku dobru, a przeciw złu w różnych dziedzinach i przestrzeniach wychowania.
Tom niniejszy, zatytułowany Przeciw złu, został poświęcony, w odróżnieniu od tomu pierwszego, tym właśnie dylematom utylitarystyczno-pragmatycznego i metafizycznego wymiaru dobra i zła. Znajduje to swój wyraz już w jego strukturze – trychotomicznym podziale formalnym. Pierwsza z trzech części zawiera przyczynki do refleksji nad dobrem przyjemnym, czyli Bonum delectabile, druga obejmuje teksty na temat postaci dobra pożytecznego, Bonum utile, część trzecia zaś – Contra malo – odnosi się do zła, czy raczej do sprzeciwu wobec istnienia zła. Tytułowa apostrofa „przeciw złu” wyznacza właściwie pedagogiczne credo całego tomu drugiego.