Dobro dziecka a interesy innych podmiotów w polskiej regulacji prawnej przysposobienia - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Dobro dziecka a interesy innych podmiotów w polskiej regulacji prawnej przysposobienia

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: Wolters Kluwer

Tytuł: Dobro dziecka a interesy innych podmiotów w polskiej regulacji prawnej przysposobienia

Autor: Łukasiewicz Rafał

Wydanie: 1

Rok: 2019

Stron: 356

ISBN: 9788381603096

Książka zawiera omówienie rozwiązań normatywnych dotyczących instytucji przysposobienia przy uwzględnieniu interesów podmiotów tzw. triady adopcyjnej: przysposobionego, przysposabiających oraz rodziców dziecka.

Autor opisuje najnowsze zmiany prawa dotyczące przysposobienia, w tym odnoszące się do stanowiącej przedmiot licznych kontrowersji instytucji przysposobienia ze wskazaniem. Czytelnicy zapoznają się z zagadnieniami z zakresu prawa materialnego, a także postępowania preadopcyjnego oraz postępowania sądowego w sprawach o przysposobienie. Przedstawione rozważania teoretyczne poparto analizą praktyki stosowania prawa.