✦ Najtańsza i Największa Księgarnia Medyczna ✦ Sprawdź Naszą Ofertę!" /> Diagnostyka różnicowa objawów chorobowych Franciszek Kokot Wydawnictwo Lekarskie PZWL
img
img

Diagnostyka różnicowa objawów chorobowych

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: PZWL

Tytuł : Diagnostyka różnicowa objawów chorobowych

Redaktor : Franciszek Kokot

Stron : 794

ISBN : 9788320032956

Rok wydania : 2007

Wydanie : 3

Oprawa : twarda

Format : 205x290

Lekarz uzyska w tej książce pomoc w codziennej pracy i w trudnych przypadkach diagnostycznych.
W każdym rozdziale podano zwięzłą informację na temat patofizjologii określonego objawu przedmiotowego i podmiotowego, stanowiącej niezbędną podstawę racjonalnego postępowania diagnostycznego. Tylko w ten sposób można uzyskać prawidłowe rozpoznanie w możliwie krótkim czasie przy najmniejszym obciążeniu fizycznym i psychicznym chorego, a także finansowym.

Spis treści :
1. Zmiany temperatury ciała
1.1. Regulacja temperatury ciała
1.2. Definicja nadcieplności, niedocieplności i gorączki
1.3. Gorączka
1.3.1. Patofizjologia
1.3.2. Biologiczne działanie gorączki
1.3.3. Typy gorączki
1.3.4. Postacie etiologiczne gorączki
1.3.5. Postępowanie diagnostyczne u chorych z gorączką
1.4. Stany hipotermii (niedocieplności)
2. Bóle
2.1. Bóle głowy, twarzy i szyi
2.1.1. Wstęp
2.1.2. Naczynia krwionośne głowy
2.1.3. Unerwienie czuciowe głowy
2.1.4. Wrażliwość poszczególnych struktur zewnątrz- i wewnątrzczaszkowych na ból
2.1.5. Patomechanizm bólów głowy
2.1.6. Rozpoznawanie bólów głowy
2.1.7. Klasyfikacja bólów głowy
2.1.8. Bóle głowy pierwotne
2.1.9. Bóle głowy wtórne lub objawowe
2.1.10. Postępowanie diagnostyczne u chorych z bólami głowy i twarzy
2.1.11. Diagnostyka różnicowa bólów szyi
2.2. Bóle w klatce piersiowej
2.2.1. Unerwienie narządów klatki piersiowej
2.2.2. Etiologia i patogeneza
2.2.3. Diagnostyka
2.2.4. Diagnostyka różnicowa bólów klatki piersiowej
2.2.5. Ogólne uwagi dotyczące postępowania diagnostycznego u chorych z bólami klatki piersiowej
2.3. Bóle brzucha
2.3.1. Unerwienie narządów jamy brzusznej
2.3.2. Bóle trzewne i somatyczne
2.3.3. Przyczyny bólów brzucha
2.3.4. Podział bólów brzucha
2.3.5. Ostre bóle brzucha
2.3.6. Przewlekłe, nawracające bóle brzucha
2.3.7. Ogólne uwagi dotyczące postępowania diagnostycznego u chorych z bólami brzucha
2.4. Bóle kostno-stawowe
2.4.1. Uwagi wstępne
2.4.2. Rozpoznawanie bólów kostno-stawowych
2.4.3. Bóle stawowe
2.4.4. Bóle kostne
2.5. Bóle kończyn
2.5.1. Bóle neurogenne kończyn
2.5.2. Bóle naczyniopochodne kończyn
2.5.3. Bóle mięśniowe kończyn
3. Zawroty głowy
3.1. Definicja
3.2. Anatomia i fizjologia narządu równowagi
3.3. Metody badania narządu równowagi
3.4. Klasyfikacja zawrotów głowy
3.5. Rozpoznawanie różnicowe zawrotów głowy
4. Duszność
4.1. Definicja
4.2. Podział
4.3. Ogólne uwagi dotyczące patofizjologii duszności
4.4. Duszność uwarunkowana głodem tlenowym tkanek
4.4.1. Choroby układu oddechowego
4.4.2. Choroby serca
4.4.3. Choroby układu krwiotwórczego. Methemoglobinemia
4.4.4. Nadmierne zużycie tlenu przez tkanki
4.4.5. Duszność w przebiegu niektórych endokrynopatii
4.4.6. Niedostateczna zawartość tlenu w atmosferze
4.5. Duszność bez głodu tlenowego tkanek
4.5.1. Kwasice nieoddechowe i oddechowe
4.5.2. Nerwice
4.6. Ogólne uwagi dotyczące postępowania diagnostycznego u chorych z dusznością
5. Obrzęki
5.1. Patofizjologia obrzęków
5.1.1. Definicja obrzęków
5.1.2. Patogeneza obrzęków
5.2. Kliniczne postacie obrzęków
5.2.1. Diagnostyka różnicowa obrzęków umiejscowionych
5.2.2. Diagnostyka różnicowa obrzęków uogólnionych
5.3. Ogólne uwagi dotyczące postępowania diagnostycznego u chorych z obrzękami
6. Omdlenie
6.1. Definicja
6.2. Fizjologia zmian krążeniowych spowodowanych pionową pozycją ciała
6.3. Rozpoznanie omdlenia
6.4. Diagnostyka różnicowa omdlenia.
6.4.1. Omdlenie pochodzenia sercowo-naczyniowego.
6.4.2. Omdlenie pochodzenia mózgowego
6.4.3. Ostre zaburzenia metaboliczne
6.4.4. Ogólne uwagi dotyczące postępowania diagnostycznego w omdleniach
7. Śpiączka
7.1. Definicja i podział
7.2. Śpiączka uwarunkowana pierwotnym uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego (o.u.n.)
7.2.1. Pierwotne uszkodzenie neuronów lub komórek glejowych
7.2.2. Pourazowe uszkodzenie o.u.n
7.2.3. Śpiączki uwarunkowane nieurazowymi czynnikami uszkadzającymi o.u.n
7.3. Śpiączki wywołane zaburzeniami przemiany materii
7.3.1. Zaburzenia przemiany węglowodanowej
7.3.2. Zaburzenia przemiany białkowej
7.3.3. Śpiączka spowodowana zaburzeniami gospodarki wodno-elektrolitowej lub kwasowo-zasadowej
7.3.4. Śpiączka spowodowana zaburzeniami gospodarki porfirynowej
7.3.5. Śpiączki uwarunkowane niedoborem witamin (wit. B1, B6, B12)
7.4. Śpiączki spowodowane zaburzeniami narządów wewnętrznego wydzielania
7.4.1. Śpiączka pochodzenia przysadkowego
7.4.2. Śpiączka pochodzenia nadnerczowego
7.4.3. Śpiączka tyreotoksyczna
7.4.4. Śpiączka hipotyreotyczna
7.5. Śpiączki spowodowane ostrymi zatruciami egzogennymi
7.6. Śpiączki o złożonej etiologii
7.6.1. Śpiączka wątrobowa
7.6.2. Śpiączka mocznicowa
7.6.3. Śpiączka w przebiegu ciężkich chorób ogólnoustrojowych
7.7. Postępowanie diagnostyczne u chorych ze śpiączką
8. Drgawki
8.1. Uwagi ogólne
8.2. Padaczkowe napady drgawkowe
8.2.1. Patomechanizm padaczkowych napadów drgawkowych
8.2.2. Klasyfikacja i symptomatologia drgawkowych napadów padaczkowych i klasyfikacja padaczki
8.2.3. Przyczyny padaczki objawowej
8.3. Drgawki metaboliczne
8.3.1. Stany drgawkowe w zaburzeniach gospodarki wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej
8.3.2. Drgawki w stanach kryzysu energetycznego - anoksji, anoksji ischemicznej i hipoglikemii
8.3.3. Zaburzenia gospodarki lipidowej
8.3.4. Zaburzenia gospodarki białkowej
8.3.5. Zaburzenia gospodarki witaminowej
8.3.6. Drgawki u chorych na mocznicę
8.3.7. Drgawki w encefalopatii wątrobowej
8.3.8. Drgawki związane z podwyższoną temperaturą ciała
8.4. Stany drgawkowe w zatruciach egzogennych
8.5. Stany drgawkowe w endokrynopatiach
9. Zaburzenia snu
9.1. Wstęp
9.2. Hiposomnia
9.2.1. Ogólne uwagi na temat rozpoznawania stanów hiposomni
9.2.2. Diagnostyka różnicowa hiposomni
9.3. Hipersomnia
9.3.1. Przyczyny hipersomni
9.3.2. Diagnostyka różnicowa hipersomni
10. Zmiany zabarwienia skóry
10.1. Sinica
10.1.1. Definicja i podział sinic
10.1.2. Sinica prawdziwa
10.1.3. Sinica rzekoma
10.2. Bladość
10.3. Żółtaczka
10.3.1. Definicja
10.3.2. Przemiana hemu i barwników żółciowych
10.3.3. Patogeneza żółtaczek
10.3.4. Podstawy teoretyczne biochemicznej diagnostyki chorób wątroby
10.3.5. Podział kliniczny i diagnostyka różnicowa żółtaczek
10.4. Inne zabarwienia skóry i błon śluzowych
10.4.1. Zmiany pigmentacji skóry obserwowane przy zaburzeniach przemiany aminokwasów
10.4.2. Nieprawidłowości zabarwienia skóry spotykane w zaburzeniach przemiany tłuszczowej
10.4.3. Nieprawidłowości barwnikowe skóry spotykane w zaburzonej przemianie porfirynowej
10.4.4. Hipo- lub hiperwitaminozy jako przyczyny zmienionej pigmentacji skóry
10.4.5. Zaburzenia gospodarki wapniowej jako przyczyna zmienionej pigmentacji skóry
10.4.6. Inne przyczyny zmienionego zabarwienia skóry i błon śluzowych
11. Świąd skóry
11.1. Wstęp
11.2. Swędzące choroby skóry
11.3. Inne choroby przebiegające ze świądem
11.4. Stany fizjologiczne przebiegające ze świądem
11.5. Szczególne postacie świądu
11.5.1. Świąd okolic płciowych u kobiet
11.5.2. Świąd genitaliów i okolicy krocza u mężczyzn
11.5.3. Świąd odbytu
12. Objawy skazy krwotocznej
12.1. Patofizjologia układu krzepnięcia i fibrynolizy
12.2. Wywiad w skazach krwotocznych
12.3. Badanie fizykalne w skazach krwotocznych
12.4. Testy laboratoryjne
12.5. Diagnostyka szczegółowa skaz krwotocznych
13. Zmiany łaknienia
13.1. Fizjologiczne czynniki kształtujące łaknienie
13.1.1. Czynniki ośrodkowe
13.1.2. Czynniki obwodowe
13.1.3. Czynniki środowiskowe
13.2. Zaburzenia łaknienia
13.2.1. Rodzaje zaburzeń łaknienia
13.2.2. Zaburzenia łaknienia w stanach chorobowych
14. Zmiany pragnienia
14.1. Molalność płynów ustrojowych
14.2. Efektywna molalność płynu pozakomórkowego („tonia”)
14.3. Regulacja molalności płynów ustrojowych
14.4. Zaburzenia regulacji pragnienia
14.4.1. Stany zmniejszonego pragnienia (hipodypsja)
...