Diagnostyka autonomicznego układu nerwowego i zaburzeń snu - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Diagnostyka autonomicznego układu nerwowego i zaburzeń snu

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: Edra Urban & Partner

Tytuł: Diagnostyka autonomicznego układu nerwowego i zaburzeń snu

Rok: 2006

Format: 16.5x24.0cm

Stron: 282

ISBN: 8389581485

",Unerwienie autonomiczne, kontrolowane przez korowo-podkorowe struktury ''mózgu trzewnego'', umożliwia zachowanie homeostazy i prawidłową, skoordynowaną funkcję narządów wewnętrznych oraz układów odpowiedzialnych za podstawowe funkcje życiowe. Czynnościowe zaburzenia regulacji współczulno-przywspółczulnej, poza subiektywnym uczuciem dyskomfortu, mogą być przyczyną poważnych powikłań sercowo-naczyniowych, z nagłą, niespodziewaną śmiercią włącznie. Zainteresowanie autonomicznym układem nerwowym wykracza więc poza obszar neurologii, co znajduje między innymi swój wyraz w badaniach prowadzonych w dziedzinie kardiologii, a także gastroenterologii. Istnieje przy tym pilna potrzeba uporządkowania klinicznych i elektrofizjologicznych schematów badania czynności autonomicznych oraz obiektywizacji uzyskiwanych wyników. Właśnie nowoczesna metodyka badania układu autonomicznego, odnoszona do konkretnych sytuacji klinicznych, a także polisomnograficzna diagnostyka zaburzeń snu o różnej etiologii stanowią zasadniczą treść książki, przygotowanej przez zespół niemieckich ekspertów-praktyków, pod redakcją wybitnego klinicysty - neurologa i neuroelektrofizjologa, a jednocześnie mojego serdecznego przyjaciela prof. J. Jorga, z którym miałem zaszczyt przed laty bezpośrednio współpracować. Mając na uwadze poszerzający się zakres wskazań do wnikliwej analizy czynności układu autonomicznego w schorzeniach neurologicznych i pozaneurologicznych, jak również konieczność pogłębienia diagnostyki powszechnych we współczesnej cywilizacji zaburzeń snu, polecam uwadze wszystkim zainteresowanym tą tematyką neurofizjologów i lekarzy to praktyczne kompendium, nie mające jak dotąd odpowiednika w polskiej ofercie wydawnictw medycznych",.

RYSZARD PODEMSKI