✦ Najtańsza i Największa Księgarnia Medyczna ✦ Sprawdź Naszą Ofertę!" /> Depresje i zaburzenia afektywne Stanisław Pużyński Wydawnictwo Lekarskie PZWL
img
img

Depresje i zaburzenia afektywne

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: PZWL

Tytuł : Depresje i zaburzenia afektywne

Autor : Stanisław Pużyński

Stron : 252

ISBN : 9788320038286

Rok wydania : 2008

Wydanie : 5

Oprawa : miękka

Format : A5

Depresje nie są jedynie przykrymi stanami przygnębienia i złego  nastroju. To jedne z najbardziej powszechnych obecnie zaburzeń psychicznych, które, podobnie jak inne choroby afektywne, niełatwo jest rozpoznać i leczyć.
Jest to już kolejne wydanie książki. Autor zawarł w niej podstawowe informacje na temat obrazu klinicznego, przyczyn oraz leczenia tych ważnych społecznie chorób.
Publikacja jest przeznaczona dla lekarzy ogólnych i rodzinnych, a także dla psychologów klinicznych.
W obecnym wydaniu poszerzono i uaktualniono informacje dotyczące form klinicznych nawracających zaburzeń afektywnych oraz leków antydepresyjnych.

Spis treści :
1.       Depresje jako interdyscyplinarny problem kliniczny i społeczny
2.       Depresje - definicja, klasyfikacja, przyczyny
3.       Obraz kliniczny depresji i manii
Depresja (zespoły depresyjne)
·         Depresje typowe
·         Kryteria diagnostyczne dużej depresji
·         Depresja poronna (depresja maskowana, subdepresja)
Mania (zespoły maniakalne)
·         Obraz kliniczny zespołów maniakalnych
·         Stany mieszane (zespoły mieszane)
4.       Zaburzenia afektywne nawracające (choroby afektywne)
Rozwój koncepcji zaburzeń afektywnych
Etiologia i patogeneza
·         Neurobiologia
·         Rola czynników zewnętrznych
Zaburzenia afektywne dwubiegunowe
Zaburzenia depresyjne nawracające
Dystymiczne zaburzenia nastroju (dystymia)
Cyklotymia
Krótkotrwałe nawracające zaburzenia depresyjne
Zaburzenia afektywne sezonowe (depresja sezonowa, depresja zimowa)
5.       Depresje psychogenne (depresje o przyczynach psychologicznych)
Klasyfikacja i patogeneza
Zaburzenia depresyjne reaktywne i reakcje adaptacyjne
·         Depresje w reakcji żałoby
Depresja nerwicowa
6.       Depresje wieku podeszłego
7.       Zaburzenia depresyjne w schorzeniach organicznych ośrodkowego układu nerwowego
8.       Depresje u osób chorych somatycznie i związane ze stosowaniem leków
Zaburzenia depresyjne w wybranych stanach chorobowych
Przyczyny i patogeneza zaburzeń depresyjnych u osób chorych somatycznie
Następstwa współwystępowania depresji i choroby somatycznej
Obraz kliniczny zespołów depresyjnych u osób chorych somatycznie
Terapia
9.       Depresje w przebiegu uzależnienia od alkoholu
10.   Depresje i samobójstwa
Samobójstwa i zaburzenia psychiczne
Cechy depresji i samobójstwa
Środowisko i inne czynniki ryzyka samobójstwa
Inwentarze ryzyka samobójstwa w depresjach
11.   Ogólne zasady leczenia depresji
Czynny udział chorego w procesie terapeutycznym
Wybór miejsca leczenia
Dostępne metody terapii
Wybór leku przeciwdepresyjnego
Zasady stosowania leków przeciwdepresyjnych
Tolerancja i bezpieczeństwo stosowania leków przeciwdepresyjnych I i II generacji w terapii depresji

Najczęstsze błędy popełniane w toku farmakoterapii i ważniejsze przyczyny nieskuteczności leków przeciwdepresyjnych
Stosowanie leków przeciwdepresyjnych w szczególnych sytuacjach klinicznych
·         Choroby układu krążenia
·         Wiek podeszły
·         Dzieci i młodzież
·         Okres ciąży
·         Karmienie piersią
12.   Leki przeciwdepresyjne oraz inne metody terapii biologicznej
Leki przeciwdepresyjne
·         Klasyfikacja i profil działania psychotropowego
·         Inhibitory wychwytu NA i 5-HT nieselektywne. Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne (TLPD)
·         Selektywne inhibitory wychwytu serotoniny (SSRI)
·         Inhibitory wychwytu NA (NRI)
·         Inhibitory wychwytu NA i DA (NDRI)
·         Inhibitory wychwytu NA i 5-HT (SNRI)
·         Antagoniści receptorów adrenergicznych alfa2, 5-HT2, 5-HT3
·         Antagoniści receptora alfa2
·         Inhibitory monoaminooksydazy (MAO)
·         Leki o innych mechanizmach działaniach
Leki ziołowe
Leki przeciwpsychotyczne (neuroleptyczne)
Leki anksjolityczne
Miejsce elektrowstrząsów w leczeniu depresji
Inne metody
13.   Zapobieganie nawrotom chorób afektywnych
Profilaktyka nawrotów zaburzeń depresyjnych nawracających
Profilaktyka farmakologiczna nawrotów zaburzeń afektywnych dwubiegunowych
·         Węglan litu
·         Karbamazepina
·         Pochodne kwasu walproinowego (walproiniany)
·         Lamotrigina
14.   Aneks. ICD-10. Zaburzenia psychiczne w praktyce podstawowej opieki zdrowotnej. Wskazówki pomocne w rozpoznawaniu i postępowaniu
Piśmiennictwo
Skorowidz