✦ Najtańsza i Największa Księgarnia Medyczna ✦ Sprawdź Naszą Ofertę!" /> Depresje i zaburzenia afektywne Stanisław Pużyński Wydawnictwo Lekarskie PZWL
img
img

Depresje i zaburzenia afektywne

 • Dostępność: Produkt dostępny
 • Wydawca: PZWL
 • Stara Cena: 69,00 złCena: 57,96 zł
 • Ilość:
  imgDOSTAWA OD 7.99 ZŁ
 • Poleć produkt
 • Tytuł : Depresje i zaburzenia afektywne

  Autor : Stanisław Pużyński

  Stron : 252

  ISBN : 9788320038286

  Rok wydania : 2008

  Wydanie : 5

  Oprawa : miękka

  Format : A5

  Depresje nie są jedynie przykrymi stanami przygnębienia i złego  nastroju. To jedne z najbardziej powszechnych obecnie zaburzeń psychicznych, które, podobnie jak inne choroby afektywne, niełatwo jest rozpoznać i leczyć.
  Jest to już kolejne wydanie książki. Autor zawarł w niej podstawowe informacje na temat obrazu klinicznego, przyczyn oraz leczenia tych ważnych społecznie chorób.
  Publikacja jest przeznaczona dla lekarzy ogólnych i rodzinnych, a także dla psychologów klinicznych.
  W obecnym wydaniu poszerzono i uaktualniono informacje dotyczące form klinicznych nawracających zaburzeń afektywnych oraz leków antydepresyjnych.

  Spis treści :
  1.       Depresje jako interdyscyplinarny problem kliniczny i społeczny
  2.       Depresje - definicja, klasyfikacja, przyczyny
  3.       Obraz kliniczny depresji i manii
  Depresja (zespoły depresyjne)
  ·         Depresje typowe
  ·         Kryteria diagnostyczne dużej depresji
  ·         Depresja poronna (depresja maskowana, subdepresja)
  Mania (zespoły maniakalne)
  ·         Obraz kliniczny zespołów maniakalnych
  ·         Stany mieszane (zespoły mieszane)
  4.       Zaburzenia afektywne nawracające (choroby afektywne)
  Rozwój koncepcji zaburzeń afektywnych
  Etiologia i patogeneza
  ·         Neurobiologia
  ·         Rola czynników zewnętrznych
  Zaburzenia afektywne dwubiegunowe
  Zaburzenia depresyjne nawracające
  Dystymiczne zaburzenia nastroju (dystymia)
  Cyklotymia
  Krótkotrwałe nawracające zaburzenia depresyjne
  Zaburzenia afektywne sezonowe (depresja sezonowa, depresja zimowa)
  5.       Depresje psychogenne (depresje o przyczynach psychologicznych)
  Klasyfikacja i patogeneza
  Zaburzenia depresyjne reaktywne i reakcje adaptacyjne
  ·         Depresje w reakcji żałoby
  Depresja nerwicowa
  6.       Depresje wieku podeszłego
  7.       Zaburzenia depresyjne w schorzeniach organicznych ośrodkowego układu nerwowego
  8.       Depresje u osób chorych somatycznie i związane ze stosowaniem leków
  Zaburzenia depresyjne w wybranych stanach chorobowych
  Przyczyny i patogeneza zaburzeń depresyjnych u osób chorych somatycznie
  Następstwa współwystępowania depresji i choroby somatycznej
  Obraz kliniczny zespołów depresyjnych u osób chorych somatycznie
  Terapia
  9.       Depresje w przebiegu uzależnienia od alkoholu
  10.   Depresje i samobójstwa
  Samobójstwa i zaburzenia psychiczne
  Cechy depresji i samobójstwa
  Środowisko i inne czynniki ryzyka samobójstwa
  Inwentarze ryzyka samobójstwa w depresjach
  11.   Ogólne zasady leczenia depresji
  Czynny udział chorego w procesie terapeutycznym
  Wybór miejsca leczenia
  Dostępne metody terapii
  Wybór leku przeciwdepresyjnego
  Zasady stosowania leków przeciwdepresyjnych
  Tolerancja i bezpieczeństwo stosowania leków przeciwdepresyjnych I i II generacji w terapii depresji

  Najczęstsze błędy popełniane w toku farmakoterapii i ważniejsze przyczyny nieskuteczności leków przeciwdepresyjnych
  Stosowanie leków przeciwdepresyjnych w szczególnych sytuacjach klinicznych
  ·         Choroby układu krążenia
  ·         Wiek podeszły
  ·         Dzieci i młodzież
  ·         Okres ciąży
  ·         Karmienie piersią
  12.   Leki przeciwdepresyjne oraz inne metody terapii biologicznej
  Leki przeciwdepresyjne
  ·         Klasyfikacja i profil działania psychotropowego
  ·         Inhibitory wychwytu NA i 5-HT nieselektywne. Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne (TLPD)
  ·         Selektywne inhibitory wychwytu serotoniny (SSRI)
  ·         Inhibitory wychwytu NA (NRI)
  ·         Inhibitory wychwytu NA i DA (NDRI)
  ·         Inhibitory wychwytu NA i 5-HT (SNRI)
  ·         Antagoniści receptorów adrenergicznych alfa2, 5-HT2, 5-HT3
  ·         Antagoniści receptora alfa2
  ·         Inhibitory monoaminooksydazy (MAO)
  ·         Leki o innych mechanizmach działaniach
  Leki ziołowe
  Leki przeciwpsychotyczne (neuroleptyczne)
  Leki anksjolityczne
  Miejsce elektrowstrząsów w leczeniu depresji
  Inne metody
  13.   Zapobieganie nawrotom chorób afektywnych
  Profilaktyka nawrotów zaburzeń depresyjnych nawracających
  Profilaktyka farmakologiczna nawrotów zaburzeń afektywnych dwubiegunowych
  ·         Węglan litu
  ·         Karbamazepina
  ·         Pochodne kwasu walproinowego (walproiniany)
  ·         Lamotrigina
  14.   Aneks. ICD-10. Zaburzenia psychiczne w praktyce podstawowej opieki zdrowotnej. Wskazówki pomocne w rozpoznawaniu i postępowaniu
  Piśmiennictwo
  Skorowidz