Czytanie Symultaniczne - wyrażenia dźwiękonaśladowcze 4 - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Czytanie Symultaniczne - wyrażenia dźwiękonaśladowcze 4

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: Wydawnictwo Metody Krakowskiej

Tytuł: Czytanie Symultaniczne - wyrażenia dźwiękonaśladowcze 4 

Autor: Agata Dębicka-Cieszyńska; Jagoda Cieszyńska

Wyrażenia dźwiękonaśladowcze są to pierwsze słowa dziecka, które powiązane są z określonym znaczeniem. Pełnią one bardzo ważną rolę w rozwoju mowy . Prawidłowe dobranie wyrażeń, podanie ich po odczytaniu przez dorosłego, czy wreszcie samodzielne ich odczytanie budują w dziecku poczucie własnej wartości, wiarę w swoje możliwości i oswajają z językiem pisanym.
Ponieważ wyrażenia dźwiękonaśladowcze przetwarzane są w strukturach prawej półkuli mózgu nawet małe dzieci szybko osiągają sukces, który jest ważnym elementem kształtowania obrazu samego siebie.
Zabawa wyrażeniami powinna przebiegać zgodnie z trzema etapami uczenia się:
- przez naśladownictwo (powtarzanie),
- współdziałanie (rozumienie, podawanie odczytanego przez dorosłego odpowiedniego wyrażenia),
- instrukcję (samodzielne czytanie).