Człowiek i drobnoustroje - współistnienie i konfrontacja - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Człowiek i drobnoustroje - współistnienie i konfrontacja

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: Alfa Medica Press

Tytuł: Człowiek i drobnoustroje - współistnienie i konfrontacja

Autor: Grzybowski Jacek, Dzierżanowska Danuta

ISBN: 978-83-7522-120-6

Wydanie: I

Rok: 2014

Format : 145x205 mm

Stron:  100

Oprawa: miękka

Pierwotnym zamierzeniem Autorów było przedstawienie książki pod tytułem „Filozofia medycyny – aspekty zakażeń”. Jednakże po głębszej analizie stwierdziliśmy, że termin „filozofia” może zniechęcić Czytelnika do lektury przedstawionego dzieła. Oczywiście nie chodziło nam w tym zamierzeniu wydawniczym o powtarzanie (i rozważanie) zagadnień klasycznej filozofii, z jej typowymi działami – z zakresu ontologii, epistemologii etc. Współczesna filozofia medycyny, reprezentowana w ośrodkach uniwersyteckich, takich jak Katedra Nauk Społecznych Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ma inny wydźwięk.
Według pracowników tejże Katedry, prof. Michała Musielaka (historyka i bioetyka) oraz Zenona Maćkowiaka:: Przedmiotem zainteresowań „filozofii medycyny” nie jest więź medycyny z filozofią (z jej kierunkami, szkołami, czy ideami), lecz jej istota, którą można wydobyć rozpatrując medycynę jako pewną całość. Współczesna medycyna postawiła bowiem lekarza wobec wielu nieznanych mu wcześniej problemów. Aby im sprostać dzisiejsza medycyna powinna być medycyną holistyczną, ekologiczną, partnerską, rodzinną, promocyjną i filozoficzną, słowem medycyną uniwersalistyczną.
Z kolei według dr hab. Andrzeja Kapusty, adiunkta w Zakładzie Ontologii i Teorii Poznania na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, będącego absolwentem Akademii Medycznej w Lublinie, do podstawowych zagadnień filozofii medycyny należy udzielanie odpowiedzi na pytania:: Jaka jest natura medycyny? Czy jest bardziej nauką, sztuką czy techniką? Czym jest zdrowie i choroba? Na czym polega specyfika badań i eksperymentów medycznych, specyfika logiki diagnozy oraz problem etycznych ograniczeń działań medycyny?
Sądzimy, że przedstawione w niniejszym opracowaniu teksty dotyczące zagadnień relacji między gospodarzem i drobnoustrojami, mają charakter rozważań na bardzo ogólnym poziomie, które można zaliczyć do dziedziny określanej jako filozofia medycyny, bez wkraczania na teren klasycznej filozofii, która dotyczy rozważań nad „teorią wszystkiego co istnieje”. Nasze rozważania dotyczą wielu bardzo konkretnych sytuacji, z którymi spotyka się każdy lekarz, postawiony przed bardzo złożoną i trudną sytuacją wymagającą zastosowania antybiotyku lub chemioterapeutyku czy też przed koniecznością podjęcia innych działań w leczeniu zakażeń.
Jacek Grzybowski, Danuta Dzierżanowska