Ciągłość i zmiana w łódzkich enklawach biedy - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Ciągłość i zmiana w łódzkich enklawach biedy

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Tytuł: Ciągłość i zmiana w łódzkich enklawach biedy

Wydanie: 1

Rok: 2013

Format: 17.0x24.0cm

Stron: 130

ISBN: 9788375259599

Przedstawiona monografia, to wyjątkowe i jednocześnie wysoce interesujące studium, poświęcone podsumowaniu wieloletnich badań, prowadzonych przez łódzkich socjologów, nad procesami przekształceń struktury społecznej dużego miasta przemysłowego (Łodzi) w okresie radykalnej zmiany systemu społeczno-ekonomicznego na przełomie wieku XX i XXI. Książka ta jest znakomitym przykładem syntezy wykładu dotyczącego kluczowego dziś problemu ekskluzji społeczności lokalnych w ramach dużego miasta poprzemysłowego z wszystkimi tego uwarunkowaniami i dziedzictwami. Praca omawia też wybrany kierunek miejskich oddziaływań związanych z reintegracją społeczną osób wykluczonych społecznie, dotkniętych i objętych różnymi problemami społecznymi, przede wszystkim ubóstwem, wyuczoną bezradnością oraz wielopokoleniowym pozostawaniem beneficjentem materialnych świadczeń z pomocy społecznej.