Chory chirurgiczny na OIT - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Chory chirurgiczny na OIT

 • Dostępność: Brak
 • Wydawca: Wydawnictwo Makmed

Tytuł: Chory chirurgiczny na OIT

Autorzy: Urszula Zielińska-Borkowska, Małgorzata Malec-Milewska, Jarosław Woroń

Rok: 2017

Stron: 492

Format: 11,6 × 19,2 cm

Oprawa: miękka

ISBN: 978-83-945573-3-1

OIT jest szczególnym miejscem w szpitalu, tak jak intensywna terapia jest szczególną dziedziną medycyny. Terapia pacjenta na oddziale wymaga zaangażowania lekarzy o różnych specjalnościach. Wszelkie działania powinny mieć zatem charakter interdyscyplinarny. Ważny jest również udział pielęgniarek i personelu pomocniczego w procesie leczenia i pielęgnacji.

W podręczniku Autorzy przedstawili nowoczesną i zgodną z aktualnymi wytycznymi wiedzę z zakresu terapii chorych w stanach krytycznych. Jest to praca zbiorowa, a poszczególne rozdziały zostały opracowane przez lekarzy klinicystów, którzy na co dzień zajmują się leczeniem lub konsultowaniem krytycznie chorych.

Autorzy wyrażają głęboką nadzieję, że niniejsza publikacja pomoże w codziennej pracy całemu personelowi pracującemu nie tylko na OIT, lecz również na oddziałach chirurgicznych.

Dr Urszula Zielińska-Borkowska

 

Z ogromną radością należy przyjąć podręcznik pt. Chory chirurgiczny na OIT. Autorami poszczególnych rozdziałów są wybitni, doświadczeni lekarze i pielęgniarki. Każdy rozdział jest dowodem mądrości klinicznej Autorów. Mądrość kliniczna, moim zdaniem, to wiedza medyczna poparta doświadczeniem praktycznym. Praca jest tym bardziej potrzebna, i od dawna oczekiwana, że około 40‒50% chorych leczonych na OIT to właśnie chorzy chirurgiczni. Wielu moich pacjentów było leczonych na OIT, gdzie osobiście byłem konsultantem operowanych przeze mnie chorych, jak i wielu innych.

Najważniejszym elementem dobrej pracy OIT i bezpieczeństwa pacjentów, którzy tam przebywają jest wystarczająca liczba personelu zatrudnionego na oddziale. W sytuacji zmniejszającej się liczby łóżek na OIT w Polsce chorzy w stanie krytycznym będą z konieczności leczeni na innych niż OIT oddziałach szpitalnych.

Gratuluję Wydawcy pomyślnego ukończenia pracy nad przygotowaniem tak ważnego i oczekiwanego przez nas opracowania.

Prof. Krzysztof Bielecki


Spis części i rozdziałów

Część I. Przyjęcie chorego na OIT

 1. Chory chirurgiczny na OIT ‒ Urszula Zielińska-Borkowska, Anna Zdun, Małgorzata Jadczak
 2. Badania bakteriologiczne – Marzenna Bartoszewicz, Beata Kowalska-Krochmal
 3. Monitorowanie na OIT – Tomasz Skirecki, Urszula Zielińska-Borkowska

Część II. Terapia

 1. Wsparcie oddechowe u pacjentów z niewydolnością oddechową – Małgorzata Mikaszewska-Sokolewicz, Tomasz Łazowski
 2. Wspomaganie krążenia w niewydolności serca – Małgorzata Mikaszewska-Sokolewicz
 3. Ostra niewydolność nerek, terapie nerkozastępcze – Małgorzata Mikaszewska-Sokolewicz
 4. Płynoterapia – Bartosz Horosz, Urszula Zielińska-Borkowska
 5. Antybiotykoterapia – Urszula Zielińska-Borkowska, Tomasz Skirecki
 6. Zaburzenia krzepnięcia – Elżbieta Nowacka
 7. Żywienie dojelitowe i pozajelitowe – Jacek Sobocki

Część III. Zabiegi chirurgiczne

 1. Ostry brzuch – Artur Binda
 2. Reoperacje u chorego na OIT – wybrane zagadnienia – Wiesław Tarnowski
 3. Nadciśnienie śródbrzuszne – Wojciech Dąbrowski

Część IV. Ból i sedacja

 1. Ból na OIT – przyczyny, patomechanizm, metody oceny, farmakologiczne i niefarmakologiczne metody leczenia – Jerzy Wordliczek, Joanna Jakowicka-Wordliczek, Jarosław Woroń, Małgorzata Malec-Milewska
 2. Sedacja na OIT – Wojciech Serednicki, Jarosław Woroń, Jerzy Wordliczek, Małgorzata Malec-Milewska
 3. Interakcje leków stosowanych w terapii bólu i w sedacji – Jarosław Woroń, Jerzy Wordliczek, Małgorzata Malec-Milewska
 4. Problem delirium w intensywnej terapii – Wojciech Dąbrowski

Część V. Terapie długotrwałe

 1. Pielęgnacja pacjenta – Anna Zdun, Małgorzata Jadczak
 2. Powikłania leczenia na OIT – Urszula Zielińska-Borkowska, Tomasz Skirecki