✦ Najtańsza i Największa Księgarnia Medyczna ✦ Sprawdź Naszą Ofertę!" /> Choroby zakaźne i pasożytnicze Ewa Duszczyk, Zdzisław Dziubek, Aleksander Garlicki Zdzisław Dziubek Wydawnictwo Lekarskie PZWL
img
img

Choroby zakaźne i pasożytnicze

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: PZWL

Tytuł : Choroby zakaźne i pasożytnicze

Autor : Ewa Duszczyk, Zdzisław Dziubek, Aleksander Garlicki

Redaktor : Zdzisław Dziubek

Stron : 672

ISBN : 9788320045345

Rok wydania : 2012

Wydanie : 4

Oprawa : miękka

Format : B5

Jest to kolejne, uaktualnione wydanie cieszącego się dużą popularnością podręcznika leczenia chorób zakaźnych. W części ogólnej przedstawiono zjawiska immunologiczne w chorobach zakaźnych i pasożytniczych, etiopatogenezę tych chorób oraz metody ich leczenia. W części szczegółowej omówiono poszczególne jednostki chorobowe, zarówno występujące w kraju od lat, jak i "egzotyczne", przenoszone z terenów odległych wskutek coraz większej migracji ludności. Podręcznik uwzględnia najnowsze zdobycze nauk medycznych, genetyki i biologii molekularnej. Zmiany w treści wynikają  z postępu w zwalczaniu chorób zakaźnych, wprowadzenia nowoczesnych metod diagnostycznych oraz nowych leków.
Na końcu każdego rozdziału zamieszczono kilka tematów kontrolnych, mających służyć za sprawdzian przyswojonego materiału.
Podręcznik jest przeznaczony dla studentów medycyny oraz lekarzy wszystkich specjalności.


Spis treści :
CZĘŚĆ OGÓLNA
1. Epidemiologia chorób zakaźnych w Polsce i na świecie
Rys historyczny
Epidemiologia współczesna
Rozpowszechnienie wybranych chorób zakaźnych w Polsce i na świecie
Sytuacja epidemiologiczna wybranych chorób, przeciw którym stosowane są szczepienia ochronne
Eliminacja i eradykacja chorób zakaźnych
Nowo pojawiające się i nawracające choroby zakaźne
Zakażenia związane z opieką medyczną
2. Rola układu odpornościowego w zakażeniach i odporności poszczepiennej
Działanie układu odpornościowego
Mechanizmy odporności naturalnej
Mechanizmy odporności swoistej
Odporność poszczepienna
3. Etiopatogeneza chorób zakaźnych
4. Gorączka
5. Metody rozpoznawania chorób zakaźnych
Badania bakteriologiczne
Badania serologiczne
Badania immunologiczne
Próby śródskórne
Badania morfologiczne
Badania biochemiczne
Techniki obrazowania
Badania endoskopowe
Diagnostyka molekularna
6. Leczenie etiotropowe
Antybiotyki
·         Antybiotyki b-laktamowe
·         Aminoglikozydy
·         Makrolidy i ketolidy
·         Linkozamidy
·         Tetracykliny
·         Glicycykliny
·         Antybiotyki peptydowe
·         Streptograminy
·         Oksazolidynony
·         Fenikole
·         Polimiksyny
·         Ansamycyny
·         Fusydyny
·         Antybiotyki przeciwprątkowe
·         Antybiotyki przeciwgrzybicze
·         Inne antybiotyki
Chemioterapeutyki przeciwdrobnoustrojowe
·         Chinolony i fluorochinolony
·         Sulfonamidy
·         Nitrofurany
·         Nitroimidazole
·         Chemioterapeutyki przeciwgruźlicze
·         Chemioterapeutyki przeciwgrzybicze
·         Chemioterapeutyki przeciwwirusowe
Inne leki stosowane w chorobach zakaźnych i pasożytniczych
CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA
7. Zakażenia wywołane przez bakterie Gram-dodatnie
Zakażenia paciorkowcowe
·         Płonica
·         Zapalenie gardła
·         Róża
·         Paciorkowcowe zakażenia tkanek głębokich
·         Zakażenia uogólnione
·         Zakażenia wywołane przez paciorkowce grupy B
·         Zakażenia wywołane przez paciorkowce grupy D (enterokoki)
·         Zakażenia wywołane przez paciorkowce grupy C i G
·         Zakażenia innymi paciorkowcami
Zakażenia gronkowcowe
·         Obraz kliniczny
·         Rozpoznanie
·         Leczenie
·         Zapobieganie
Zakażenia pneumokokowe
Błonica
Listerioza
Różyca
Tężec
Wąglik
Zatrucie jadem kiełbasianym (botulizm)
Inne zakażenia Clostridium
·         Zmiany w skórze, tkance podskórnej i tkankach miękkich
·         Choroby przewodu pokarmowego
8. Zakażenia wywołane przez bakterie Gram-ujemne
Zakażenia meningokokowe
Zakażenia Proteus species
Zakażenia pałeczką okrężnicy
Zakażenia pałeczką ropy błękitnej
Dur brzuszny
Dury rzekome
Inne salmonellozy
Czerwonka bakteryjna
Zakażenia Klebsiella, Enterobacter, Serratia, Hafnia
Zakażenia Haemophilus influenzae
Krztusiec1
Legionelozy
Zakażenie Helicobacter pylori
Pastereloza
Tularemia
Bruceloza
Choroba kociego pazura
Gorączka okopowa (pięciodniowa)
Nosacizna
Melioidoza
Jersiniozy
Dżuma
Cholera
9. Inne choroby bakteryjne
Promienica
Nokardioza
Mikoplazmozy
Chlamydiozy
·         Zakażenia wywołane przez Chlamydia psittaci
·         Zakażenia wywołane przez Chlamydia trachomatis
·         Zakażenia wywołane przez Chlamydia pneumoniae
·         Leczenie zakażeń wywołanych przez chlamydie
10. Mikobakteriozy
Trąd04
11. Krętkowice
Borelioza z Lyme
Leptospirozy
12. Riketsjozy
Dur wysypkowy epidemiczny
Gorączka Q
Gorączka śródziemnomorska (guzkowa, marsylska)
Erlichioza, anaplazmoza
13. Zakażenia wywołane przez DNA-wirusy
Zakażenia wirusem varicella-zoster
·         Ospa wietrzna
·         Półpasiec (ostre zapalenie zwojów tylnych)
Zakażenia wirusem Herpes simplex
Mononukleoza zakaźna oraz inne zakażenia wirusem Epsteina-Barr
Cytomegalia
Zakażenia parwowirusem B19
Zakażenia ludzkimi wirusami Herpes typu 6, 7, 8
Zakażenie adenowirusami
Postępująca wieloogniskowa leukoencefalopatia
14. Zakażenia wywołane przez RNA-wirusy
Grypa
Zakażenia enterowirusami
·         Zakażenie wirusem poliomyelitis (choroba Heinego-Medina, ostre zapalenie rogów przednich rdzenia, nagminne porażenie dziecięce)
·         Zakażenia wywołane wirusami Coxsackie
·         Zakażenia wywołane wirusami ECHO
Odra
Różyczka
Nagminne zapalenie ślinianek przyusznych (świnka)
Wścieklizna
Zakażenia arbowirusowe
·         Kleszczowe zapalenie mózgu
Wirusowe gorączki krwotoczne
·         Wstęp
·         Żółta gorączka
·         Denga i gorączka krwotoczna denga
·         Gorączka krwotoczna z zespołem nerkowym
·         Hantawirusowy zespół płucny
·         Gorączka krwotoczna Ebola
Ostry zespół oddechowy (SARS)
Choroba Nipah
Inne gorączki wirusowe
15. Wirusowe zapalenia wątroby
Wirusowe zapalenie wątroby typu A
Wirusowe zapalenie wątroby typu E
Wirusowe zapalenie wątroby typu B
Wirusowe zapalenie wątroby typu D (lub delta)
Wirusowe zapalenie wątroby typu C34
Wirusowe zapalenie wątroby typu nie-A, nie-B, nie-C, nie-D, nie-E
Wirusowe zapalenie wątroby wywołane wirusami pierwotnie niehepatotropowymi
16. Zespoły kliniczne o różnej i mieszanej etiologii
Seps ...