✦ Najtańsza i Największa Księgarnia Medyczna ✦ Sprawdź Naszą Ofertę!" /> Choroby zakaźne i pasożytnicze u dzieci Zbigniew Kazimierz Rudkowski Wydawnictwo Lekarskie PZWL
img
img

Choroby zakaźne i pasożytnicze u dzieci

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: PZWL

Tytuł : Choroby zakaźne i pasożytnicze u dzieci

Autor : Zbigniew Kazimierz Rudkowski

Stron : 376

ISBN : 9788320046434

Rok wydania : 2008 Dodruk: 2013

Wydanie : 1

Oprawa : miękka

Format : A5

W książce omówiono zagadnienia dotyczące etiologii, patogenezy, objawów i leczenia najczęściej występujących chorób zakaźnych i pasożytniczych u dzieci. Na uwagę zasługuje przejrzysty i zwięzły sposób przedstawienia poszczególnych jednostek chorobowych występujących zarówno w Polsce, jak i przenoszonych z terenów odległych wskutek migracji ludności. Publikacja jest przeznaczona dla lekarzy pediatrów i lekarzy rodzinnych


Spis treści :
Część pierwsza. Choroby bakteryjne
I. Zakażenia ziarniakami Gram-dodatnimi
1. Zakażenia paciorkowcowe
2. Zakażenia wywołane przez pneumokoki (S. pneumoniae)
3. Zakażenia gronkowcowe
II. Zakażenia wywołane ziarniakami Gram-ujemnymi
1. Zakażenia wywołane dwoinką zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych (Neisseria meningitidis)
2. Zakażenia wywołane przez Moraxella (Branhamella)
III. Zakażenia wywołane przez pałeczki jelitowe (Enterobacteriaceae)
1. Salmonelloza
2. Czerwonka bakteryjna (dysenteria)
3. Zakażenia Escherichia coli
4. Zakażenia bakteriami Citrobacter
5. Jersinioza
6. Zakażenia innymi pałeczkami Enterobacteriaceae
IV. Zakażenia wywołane przez pałeczki Gram-ujemne nie należące do Enterobacteriaceae
1.Cholera
2. Zakażenia Pseudomonas
V. Zakażenia wywołane przez bakterie Gram-ujemne Coccobacillus
1. Zakażenia wywołane przez Haemophilus influenzae
2. Krztusiec (koklusz)
3. Zakażenia wywołane przez Legionella
4. Zakażenia wywołane przez Campylobacter
5. Zakażenia wywołane przez Helicobacter pylori
6. Zakażenia wywołane przez Kingella kingae
7. Bruceloza
8. Bartonelozy. Choroba kociego pazura (lymphoreticulosis benigna)
9. Zakażenia wywołane przez Chlamydia (chlamydioza)
VI. Choroby wywołane przez Mycoplasma i Ureaplasma
1. Mikoplazmoza
2. Ureaplasma
VII. Choroby wywołane przez bakterie wydzielające egzotoksyny
1. Błonica (diphtheria)
2. Tężec (tetanus)
3. Zatrucie jadem kiełbasianym (botulismus)
4. Zgorzel gazowa
VIII. Choroby wywołane przez krętki
1. Borelioza (choroba z Lyme, krętkowica kleszczowa)
2. Leptospiroza
IX. Choroby wywołane przez bakterie Gram-dodatnie Bacillus
1. Nokardioza
2. Listerioza
3. Błonica (diphtheria)
X. Choroby wywołane przez riketsje
1. Riketsjozy
2. Ehrlichioza ludzka
XI. Choroby wywołane przez bakterie beztlenowe
1. Promienica (aktinomikoza)
2. Tężec
3. Botulizm
4. Zgorzel gazowa (p. str3)
Część druga. Choroby wirusowe
DNA-wirusy
I. Choroby wywołane przez herpeswirusy
1. Zakażenia wirusem opryszczki zwykłej (HSV1, HSV2)
2. Wirus ospy wietrznej i półpaśca (VZV)
3. Cytomegalia
4. Wirus Epsteina-Barr. Mononukleoza zakaźna i inne postacie zakażenia EBV
5. Zakażenia ludzkim herpeswirusem HHV6. Rumień nagły
6. Zakażenia ludzkim herpeswirusem HHV7
7. Zakażenia ludzkim herpeswirusem HHV8
II. Choroby wywołane przez adenowirusy
III. Zakażenia wywołane przez parwowirus B-19. Rumień zakaźny
IV. Choroby wywołane przez hepadnawirusy
1. Zapalenie wątroby typu B
2. Zapalenie wątroby typu D
RNA-wirusy
V. Choroby wywołane przez kaliciwirusy
1. Zapalenie wątroby typu E
VI. Choroby wywołane przez togawirusy i flawiwirusy
1. Różyczka (rubeola)
2. Zapalenie wątroby typu C
3. Zapalenie wątroby typu G
4. Gorączki krwotoczne i zakażenia hantawirusowe
5. Kleszczowe zapalenie opon i mózgu (CEE)
VII. Choroby wywołane przez ortomyksowirusy
1. Grypa (influenza)
VIII. Choroby wywołane przez paramyksowirusy
1. Odra (morbilli)
2. Zakażenie RSV (respiratory syncytial virus)
3. Nagminne zapalenie ślinianek przyusznych (parotitis epidemica, mumps)
4. Zakażenie wywołane przez wirusy paragrypy
IX. Choroby wywołane przez reowirusy
1. Zakażenia rotawirusowe oraz wywoływane innymi wirusami biegunkowymi
X. Choroby wywołane przez pikornawirusy
1. Nagminne porażenie dziecięce ? choroba Heinego i Medina (poliomyelitis)
2. Zakażenia nie-poliowirusowe: Coxsackie, ECHO
3. Zapalenie wątroby typu A
XI. Choroby wywołane przez rabdowirusy
1. Wścieklizna (lyssa, rabies)
XII. Choroby wywołane przez retrowirusy
1. Zakażenie HIV. AIDS
XIII. Choroby wywołane przez wirusy hepatotropowe. Wirusowe zapalenia wątroby
1. Wirusowe zapalenie wątroby typu A
2. Wirusowe zapalenie wątroby typu B
3. Wirusowe zapalenie wątroby typu C
4. Wirusowe zapalenie wątroby typu D
5. Wirusowe zapalenie wątroby typu E
6. Wirusowe zapalenie wątroby typu G
7. Zakażenie wirusem TTV (transfusion transmited virus) 
Część trzecia. Choroby prionowe
1. Choroba Creutzfelda-Jacoba. Gąbczaste podostre zapalenie mózgu (encephalopathia spongiformis subacuta)
Część czwarta. Choroby o prawdopodobnej etiologii zakaźnej
1. Choroba Kawasaki
2. Zespół Reye?a
Część piąta. Choroby grzybicze
1. Kandydoza (candidiasis, moniliasis, soormycosis)
2. Grzybica kropidlakowa (aspergiloza)
3. Kryptokokoza (cryptococcosis)
4. Mukormikoza (mucormycosis)
5. Hialohifomikozy
6. Grzybice powierzchowne skóry ? dermatofitozy (tinea)
Część szósta. Choroby pasożytnicze
I. Choroby wywołane przez pierwotniaki (Protozoa) powszechnie występujące
1. Lamblioza (giardiaza)
2. Kryptosporydioza
3. Toksoplazmoza
4. Pneumocystodoza
5. Rzęsistkowica (trichomonadosis)
6. Malaria (zimnica)
7. Inne zarażenia pierwotniakowe (Balantidium coli, Blastocystis hominis, Endolimax nana, Entamoeba histolytica, Isospora belli, Cyclospora)
8. Amebowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
II. Robaczyce przewodu pokarmowego
1. Glistnica (askarioza)
2. Glistnice odzwierzęce ? toksokaroza, zespół wędrującej larwy trzewnej
3. Owsica (oksyuriaza)
4. Zarażenie włosogłówką ludzką (trichuroza)
5. Węgorczyca (strongyloidoza)
III. Tasiemczyce
1. Tasiemczyce wywołane przez Taenia solium i Taenia saginatum
2. Wągrzyca ? cysticerkoza (cysticercosis T. solium
3. Bąblowica (echinokokoza) ? zarażenie bąblowcem
4. Hymenolepidoza (hymenolepidosis)
5. Tasiemczyca psia (taeniosis Dipylidum caninum)
IV. Włośnica (trichinellosis)
V. Zarażenia wywołane przez ektopasożyty
1. Wszawica (pediculosis)
2. Wszawica łonowa
3. Wszawica odzieżowa
4. Świerzb (scabies)
5. Inwazje przez inne pasożyty zewnętrzne (obrzeżek gołębi, ptaszyniec, kleszcz
pastwiskowy)
Część siódma. Wybrane zagadnienia chorób zakaźnych u dzieci
1. Postępowanie profilaktyczne w przypadkowym zakłuciu
2. Zespół wirusowej hemofagocytarnej limfohistiocytozy (VAHS)
3. Zakażenia w stanach niedoboru odporności u dzieci
4. Zakażenia matczyno-płodowe. Zespół TORCH
5. Zapalenie węzłów chłonnych u dzieci (lymphadenitis)
6. Biegunki zakaźne u dzieci (diarrhoea infantum)
7. Zakażenia układu oddechowego u dzieci
8. Ostre zakaźne zapalenie krtani (laryngitis acuta)
9. Zapalenie ucha środkowego na tle zakaźnym
10. Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych u dzieci
11. Gorączka o nieustalonym pochodzeniu (FUO)
12. Posocznica i wstrząs septyczny
13. Problemy pediatryczne dotyczące chorób przenoszonych drogą płciową
Część ósma. Szczepienia
I. Podstawowe zasady szczepienia dzieci
II. Podstawowe dane dotyczące immunologii szczepienia
III. Praktyczne rady dotyczące podawania szczepionek
IV. Rodzaje szczepionek
V. Szczepionki i szczepienia skojarzone
VI. Polski program szczepień ochronnych na 2000 r.
VII. Szczepionki używane w Polsce i ich stosowanie
1. Szczepienie przeciw gruźlicy
2. Szczepienie przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B
3. Szczepienie DTPw, DT, Td, D
4. Szczepienie przeciw krztuścowi
5. Szczepienie przeciw tężcowi
6. Szczepienie OPV
7. Szczepienie IPV
8. Szczepienie przeciw odrze
9. Szczepienie MMR
10. Szczepienie przeciw nagminnemu zapaleniu ślinianek przyusznych
11. Szczepienie przeciw różyczce
12. Szczepienie przeciw Heamophilus influenzae b (Hib)
13. Szczepienie przeciw grypie
14. Szczepienie przeciw Streptococcus pneumoniae (PNP)
15. Szczepienie przeciw Neisseria meningitidis
16. Szczepienie przeciw ospie wietrznej (VZV)
17. Szczepienie przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu A
18. Szczepienie przeciw wirusowemu kleszczowemu zapaleniu mózgu (CEE,
FSME, TBE)
19. Szczepienie przeciw wściekliźnie
VIII. Niepożądane odczyny poszczepienne (NOP)
IX. Postępowanie we wstrząsie anafilaktycznym
X. Rzeczywiste oraz nieprawdziwe przeciwwskazania do szczepienia
Skorowidz