Choroby zakaźne i pasożytnicze. Tom 1-4 - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Choroby zakaźne i pasożytnicze. Tom 1-4

 • Dostępność: Produkt dostępny
 • Wydawca: CZELEJ
 • Stara Cena: 396,00 złCena: 336,60 zł
 • Ilość: kpl.
  imgDARMOWA DOSTAWA
 • Poleć produkt
 • Tytuł: Choroby zakaźne i pasożytnicze Tom 1-4

  Redakcja naukowa: Robert Flisiak

  Format: A4

  Stron: Tom I: 272 Tom II: 320 Tom III: 400 Tom IV: 272

  Oprawa: Twarda

  ISBN: 978-83-7563-283-5

  PODRĘCZNIK „CHOROBY ZAKAŹNE I PASOŻYTNICZE” TO OBSZERNE OPRACOWANIE OMAWIAJĄCE W SPOSÓB SZCZEGÓŁOWY I USYSTEMATYZOWANY CHOROBY, KTÓRE – WYDAWAĆ BY SIĘ MOGŁO – ODESZŁY JUŻ W CIEŃ DZIĘKI POSTĘPOWI MEDYCYNY, SZCZEPIENIOM, ZAAWANSOWANYM METODOM LECZENIA I POPRAWIE HIGIENY. JAK POKAZUJE OBECNA SYTUACJA EPIDEMICZNA – CHOROBY TE NADAL SĄ GROŹNE I MOGĄ WSTRZĄSNĄĆ NASZYM, Z POZORU BEZPIECZNYM, ŚWIATEM.
  Książka przygotowana pod kierunkiem Prof. dr. hab. n. med. Roberta Flisiaka została podzielona na 4 tomy:

  Część ogólna – w której omówiono m.in. epidemiologię chorób zakaźnych, rodzaje metod diagnostycznych czy specyficzne sytuacje – takie jak zakażenia po przeszczepieniach narządów lub komórek krwiotwórczych, zakażenia dzieci lub kobiet w ciąży.
  Zakażenia bakteryjne.
  Zakażenia wirusowe.
  Choroby wywołane przez inne czynniki – pasożyty, grzyby, pierwotniaki lub priony.
  Opracowanie przygotował zespół 95 specjalistów z wielu polskich ośrodków w oparciu o najnowsze ustalenia badawcze i aktualne wytyczne.

  Książka polecana przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych


  Opinie i rekomendacje:

  Obecnie istnieje pilna potrzeba informacji na temat chorób zakaźnych, różnoprzyczynowych, wywołana ogromnym postępem w tym zakresie. Wymaga to nowoczesnego ujęcia, obejmującego choroby nowo rozpoznane, których diagnostyka bez tego postępu nie zapewnia warsztatu badawczego.
  Niniejsza monografia, stanowiąca efekt współpracy z 95 specjalistami zakaźnictwa i specjalności pokrewnych, to cenna inicjatywa wydawnicza o znaczących walorach edukacyjnych.
  W mojej opinii monografia jest bardzo dobrze zaplanowana i nowoczesna. Nie sposób przecenić jej wagi edukacyjnej w praktyce lekarskiej, gdyż wypełnia ona lukę stworzoną przez gwałtowny postęp współczesnej wiedzy medycznej.
  Prof. dr hab. Danuta Prokopowicz (z recenzji wydawniczej)

  Niewątpliwą wartość praktyczną dla lekarzy specjalistów mają wyszczególnione na szarym tle fragmenty rozdziałów zatytułowane „Poziom specjalistyczny”, omawiające w sposób syntetyczny, ale bardzo przejrzysty niezbędne dla specjalistów, szczegółowe informacje. Równie wartościowe są ostatnie fragmenty rozdziałów, zamieszczane po podsumowaniu, zatytułowane „Do zapamiętania”, w których zawarte zostały najważniejsze informacje, które czytelnik powinien zapamiętać po przeczytaniu danego rozdziału.
  Udział najlepszych specjalistów w tworzeniu tego podręcznika pozwolił na przejrzyste ujęcie problemu chorób zakaźnych, przez co trudno przecenić jego wartość dydaktyczną.
  Dr hab. n. med. Michał Kukla (z recenzji wydawniczej)

  SPIS TREŚCI:

  TOM I
  CZĘŚĆ OGÓLNA
  01. Podstawy epidemiologii chorób zakaźnych
  02. Zakażenia szpitalne
  03. Szczepienia
  04. Profi laktyka zakażeń w podróży
  05. Antybiotykoterapia
  06. Diagnostyka mikrobiologiczna chorób zakaźnych
  07. Diagnostyka serologiczna w chorobach zakaźnych
  08. Diagnostyka molekularna chorób zakaźnych
  09. Zakażenia po przeszczepieniach narządów
  10. Zakażenia po przeszczepieniu komórek krwiotwórczych
  11. Zakażenie kobiet w ciąży
  12. Odrębności chorób zakaźnych u dzieci
  13. Stany zagrażające życiu w chorobach zakaźnych
  14. Kluczowe objawy w różnicowaniu chorób zakaźnych
  14.1. Biegunka
  14.2. Gorączka
  14.3. Powiększenie węzłów chłonnych
  14.4. Zmiany skórne
  14.5. Żółtaczka
  15. Zakażenia narządowe i układowe
  15.1. Skóra i tkanki miękkie
  15.2. Zakażenia układu oddechowego
  15.3. Układ krążenia
  15.4. Kości i stawy
  15.5. Przewód pokarmowy
  15.6. Układ moczowy
  15.7. Układ nerwowy
  16. Posocznica i wstrząs septyczny

  TOM II
  CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA
  Dział I. Zakażenia bakteryjne
  17. Paciorkowce
  17.1. Płonica
  17.2. Róża
  17.3. Paciorkowcowe zapalenie gardła oraz migdałków (angina paciorkowcowa)
  17.4. Inne manifestacje zakażeń paciorkowcami
  18. Gronkowce
  18.1. Zakażenia miejscowe
  18.2. Zakażenia ogólnoustrojowe
  18.3. Inne manifestacje
  19. Pneumokoki
  20. Meningokoki
  20.1. Meningokokowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
  20.2. Posocznica meningokokowa
  20.3. Inne manifestacje zakażenia Neisseria meningiti dis
  21. Rzeżączka
  22. Tężec
  23. Zatrucie jadem kiełbasianym
  24. Zgorzel gazowa
  25. Wąglik
  26. Cholera i inne zakażenia przecinkowcami
  26.1. Cholera
  26.2. Inne zakażenia przecinkowcami
  27. Zakażenia Clostridium diffi cile (Clostridioides difficile)
  28. Zakażenia Klebsiella
  28.1. Klebsiella pneumoniae
  28.2. Klebsiella granulomatosis (donowanoza)
  28.3. Inne zakażenia Klebsiella
  29. Dur brzuszny i inne salmonellozy
  29.1. Dur brzuszny
  29.2. Inne salmonellozy
  30. Szigeloza – czerwonka bakteryjna
  31. Krętkowice
  31.1. Borelioza z Lyme
  31.2. Kiła
  31.3. Dury powrotne
  31.4. Leptospiroza
  31.5. Inne krętkowice
  32. Listerioza
  33. Bruceloza
  34. Błonica
  35. Krztusiec
  36. Tularemia
  37. Dżuma i inne jersiniozy
  37.1. Dżuma
  37.2. Inne jersiniozy
  38. Choroba kociego pazura i inne bartonelozy
  39. Gruźlica
  40. Trąd
  41. Różyca
  42. Ludzka anaplazmoza granulocytarna
  43. Erlichiozy
  44. Riketsjozy
  44.1. Gorączki plamiste
  44.2. Inne riteksjozy (Dury)
  45. Mikoplazmoza
  45.1. Mikoplazmoza płucna
  45.2. Mikoplazmoza genitalna
  46. Chlamydioza
  46.1. Chlamydioza genitalna
  46.2. Chlamydioza oczna – jaglica
  46.3. Inne chlamydiozy (Chlamydia pneumoniae i Chlamydia psittaci)
  47. Legionelloza
  48. Gorączka Q
  49. Nokardioza
  50. Promienica
  51. Inne zakażenia bakteryjne
  51.1. Campylobacter
  51.2. Haemophilus influenzae
  51.3. Helicobacter pylori
  51.4. Moraxella
  51.5. Pseudomonas aeruginosa

  TOM III
  CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA
  Dział II. Zakażenia wirusowe
  52. Zakażenia ludzkim wirusem nabytego upośledzenia odporności
  52.1. Etiologia i patogeneza
  52.2. Obraz kliniczny
  52.3. Diagnostyka laboratoryjna zakażeń HIV
  52.4. Leczenie zakażeń HIV
  52.5. Zakażenie HIV u dzieci
  53. Zakażenia retrowirusami innymi niż HIV
  54. Wirusowe zapalenia wątroby
  54.1. Wstęp
  54.2. Wirusowe zapalenie wątroby typu A
  54.3. Wirusowe zapalenie wątroby typu B
  54.4. Wirusowe zapalenie wątroby typu C
  54.5. Wirusowe zapalenie wątroby typu D
  54.6. Wirusowe zapalenie wątroby typu E
  54.7. Wirusowe zapalenia wątroby o innej etiologii
  54.8. Wirusowe zapalenia wątroby u dzieci
  54.9. Marskość i rak wątrobowokomórkowy jako powikłania zakażeń wirusami hepatotropowymi
  54.10. Diagnostyka molekularna w zakażeniach hepatotropowych
  55. Zakażenia wirusami Herpesviridae (HHV)
  55.1. Opryszczka pospolita
  55.2. Ospa wietrzna
  55.3. Półpasiec
  55.4. Mononukleoza zakaźna
  55.5. Cytomegalia
  55.6. Inne zakażenia Herpesviridae
  56. Wirusowe zapalenia układu oddechowego
  56.1. Grypa
  56.2. Grypa rzekoma
  56.3. Koronawirusy
  56.4. Rinowirusy
  57. Inne wirusowe zakażenia układu oddechowego (HRSV, HMPV, HADV)
  58. Wirusowe zapalenia przewodu pokarmowego
  59. Wirusowe zapalenia narządu ruchu
  59.1. Gorączka Kolorado
  59.2. Gorączka Chikungunya
  59.3. Inne
  60. Wirusowe neuroinfekcje
  60.1. Kleszczowe zapalenie mózgu
  60.2. Japońskie zapalenie mózgu
  60.3. Zakażenie wirusem Zachodniego Nilu
  60.4. Neuroinfekcje wywołane przez wirus B19
  60.5. Zapalenie mózgu o eti ologii HHV-6
  61. Gorączki krwotoczne
  61.1. Wstęp
  61.2. Gorączka ebola
  61.3. Denga
  61.4. Gorączka Marburg
  61.5. Żółta gorączka
  61.6. Gorączka Lassa
  61.7. Zakażenia hantawirusami
  62. Odra
  63. Różyczka
  64. Świnka (nagminne zapalenie przyusznic)
  65. Wścieklizna
  66. Zika
  67. Ospa prawdziwa
  68. Małpia ospa
  69. Mięczak zakaźny
  70. Rumień zakaźny i inne choroby wywołane przez parwowirusy
  71. Zakażenia ludzkim wirusem brodawczaka (HPV)
  72. Zakażenia enterowirusowe
  72.1. Polio
  72.2. Wirusy Coxsackie i ECHO
  72.3. Inne zakażenia enterowirusowe

  TOM IV
  Dział III. Grzybice
  73. Aspergiloza
  74. Blastomykoza
  75. Histoplazmoza
  76. Kandydoza
  77. Kokcydioidomykoza
  78. Kryptokokoza
  79. Mukormykoza
  80. Pneumocystoza
  81. Mikrosporydioza
  Dział IV. Zarażenia pierwotniakami
  82. Babeszjoza
  83. Cyklosporoza
  84. Giardioza
  85. Cystoizosporoza (izosporoza)
  86. Pełzakowica (ameboza)
  87. Rzęsistkowica
  88. Toksokaroza
  89. Toksoplazmoza
  90. Trypanosomatoza
  91. Malaria
  Dział V. Choroby pasożytnicze
  92. Włośnica
  93. Glistnica
  94. Tęgoryjczyca (ankylostomoza, nekatoroza)
  95. Strongyloidoza (węgorczyca)
  96. Włosogłówczyca (trichuroza)
  97. Owsica (enterobioza)
  98. Anisakioza
  99. Trichostrongyloza
  100. Filariozy
  101. Onchocerkoza
  102. Drakunkuloza
  103. Loaoza
  104. Schistosomatoza
  105. Tasiemczyce
  105.1. Tasiemiec uzbrojony i nieuzbrojony
  105.2. Bąblowica jednojamowa
  105.3. Bąblowica wielojamowa
  105.4. Hymenolepioza
  105.5. Difylobotrioza
  105.6. Inne tasiemczyce
  Dział VI. Choroby prionowe
  106. Choroby prionowe