✦ Najtańsza i Największa Księgarnia Medyczna ✦ Sprawdź Naszą Ofertę!" /> Choroby wieku podeszłego Tomasz Kostka, Małgorzata Ewa Koziarska-Rościszewska Wydawnictwo Lekarskie PZWL
img
img

Choroby wieku podeszłego

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: PZWL

Tytuł : Choroby wieku podeszłego

Autor : Tomasz Kostka, Małgorzata Ewa Koziarska-Rościszewska

Stron : 184

ISBN : 9788320037623

Rok wydania : 2009

Wydanie : 1

Oprawa : miękka

Format : A4

Zgodnie z prognozami demograficznymi już wkrótce co piąty Polak będzie miał powyżej 65 lat. Liczba pacjentów w starszym wieku w gabinetach lekarzy rodzinnych stale rośnie. Ważne jest więc dobre przygotowanie lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej do diagnozowania i leczenia chorób występujących u pacjentów z tej grupy wiekowej oraz zapobiegania im. W książce omówiono m.in. zagadnienia: całościowej oceny geriatrycznej, cukrzycy u osób starszych, wybrane problemy zaburzeń poznawczych, wybrane problemy i choroby w obrębie układów: sercowo-naczyniowego, oddechowego, pokarmowego, moczowo-płciowego i układu ruchu praz problemy pielęgnacyjne.

Spis treści :
Rozdział 1. STARZENIE SIĘ LUDNOŚCI JAKO WYZWANIE DLA LEKARZA
RODZINNEGO  
Repetytorium
Rozdział 2. CAŁOŚCIOWA OCENA GERIATRYCZNA  
Ocena stanu czynnościowego  
Ocena stanu zdrowia fizycznego  
Ocena stanu umysłowego  
Ocena socjalno-środowiskowa  
Repetytorium  
Rozdział 3. ZMIANY ZWIĄZANE ZE STARZENIEM SIĘ ORGANIZMU
Repetytorium  
Rozdział 4. NADCIŚNIENIE TĘTNICZE U OSÓB W STARSZYM WIEKU
Epidemiologia  
Rozpoznanie  
Nadciśnienie tętnicze wtórne (objawowe)  
Pomiary ciśnienia krwi - tradycyjne, automatyczne i domowe (Zalecenia European Society of Hypertension 2007)  
Pomiary RR u osób w podeszłym wieku  
Nadciśnienie „białego fartucha” a efekt „białego fartucha”  
Odwrócone nadciśnienie tętnicze „białego fartucha” - tzw. nadciśnienie tętnicze ukryte  
Leczenie nadciśnienia tętniczego u chorych w starszym wieku  
Repetytorium
Rozdział 5. CHOROBA NIEDOKRWIENNA SERCA
Objawy kliniczne ChNS u pacjentów w starszym wieku  
Diagnostyka ChNS u chorych w starszym wieku  
Ocena ryzyka zawału/zgonu u chorych w starszym wieku  
Leczenie ChNS u osób starszych  
Ostry zespół wieńcowy (OZW)  
Repetytorium  
Rozdział 6. PRZEWLEKŁA NIEWYDOLNOŚĆ SERCA U OSÓB W STARSZYM WIEKU  
Epidemiologia  
Objawy  
Przyczyny  
Diagnostyka  
Leczenie niewydolności serca u osób starszych  
Repetytorium
Rozdział 7. WADY SERCA U OSÓB W STARSZYM WIEKU
Wady zastawki aorty  
Zmiany zastawki przedsionkowo-komorowej lewej  
Opieka nad chorymi po implantacji zastawki serca  
Repetytorium  
Rozdział 8. ODŻYWIANIE OSÓB STARSZYCH  
Otyłość  
Niedożywienie białkowo-energetyczne osób starszych  
Repetytorium
Rozdział 9. CUKRZYCA U OSÓB W STARSZYM WIEKU
Gospodarka węglowodanowa u osób w starszym wieku. Mechanizmy obniżenia tolerancji glukozy  
Rozpoznawanie cukrzycy u osób w starszym wieku  
Odmienności symptomatologiczne hiperglikemii u osób starszych  
Prewencja cukrzycy u osób w podeszłym wieku  
Leczenie farmakologiczne cukrzycy u osób starszych  
Repetytorium  
Rozdział 10. INFEKCJE U OSÓB STARSZYCH  
Zapalenie płuc  
Grypa  
Infekcje układu moczowego  
Zapalenie uchyłków jelita grubego  
Profilaktyka infekcji  
Odrębności leczenia infekcji u osób starszych  
Repetytorium  
Rozdział 11. NIETRZYMANIE MOCZU I STOLCA  
Nietrzymanie moczu  
Nietrzymanie stolca  
Repetytorium  
Rozdział 12. ZABURZENIA PSYCHOGERIATRYCZNE (OTĘPIENIE, DEPRESJA, DELIRIUM) 
Otępienie (demencja) 
Depresja 
Majaczenie (delirium
Repetytorium
Rozdział 13. UPADKI 
Postępowanie z pacjentem po upadku — rola lekarza rodzinnego
Repetytorium
Rozdział 14. FARMAKOTERAPIA W GERIATRII 
Funkcja nerek 
Repetytorium 
Rozdział 15. NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ I REHABILITACJA OSÓB STARSZYCH
Kinezyterapia 
Fizykoterapia i masaż 
Sprawność funkcjonalna a wybrane problemy medyczne osób starszych 
Repetytorium 
Rozdział 16. JAKOŚĆ ŻYCIA OSÓB STARSZYCH 
Repetytorium