✦ Najtańsza i Największa Księgarnia Medyczna ✦ Sprawdź Naszą Ofertę!" /> Choroby wieku dziecięcego Stephan Strobel, Stephen D. Marks, Pete K. Smith Wydawnictwo Lekarskie PZWL
img
img

Choroby wieku dziecięcego

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: PZWL

Tytuł : Choroby wieku dziecięcego

Autor : Stephan Strobel, Stephen D. Marks, Pete K. Smith

Stron : 640

ISBN : 9788320039023

Rok wydania : 2010

Wydanie : 1

Oprawa : miękka

Format : B5

W książce w sposób zwięzły i przystępny omawiają najważniejsze zagadnienia z zakresu chorób wieku dziecięcego. Poszczególne jednostki chorobowe omówiono według ustalonego schematu: etiologia, objawy kliniczne, badania diagnostyczne, leczenie oraz rokowanie.
Ogromnym atutem publikacji jest bardzo bogaty materiał ilustracyjny - ponad 1100 kolorowych zdjęć. Będą  niezwykle pomocne w diagnostyce poszczególnych jednostek chorobowych.
Książka będzie przydatna dla lekarzy pediatrów w codziennej praktyce lekarskiej oraz studentów przygotowujących się do egzaminu z pediatrii.Spis treści :
Współautorzy
Przedmowa
Słowo od autorów
1. Medycyna ratunkowa
Wprowadzenie
Anafilaksja
Niedrożność górnych dróg oddechowych
Astma
Zapalenie oskrzelików
Stany nagłe w kardiologii
·         Sinica
·         Wstrząs kardiogenny
·         Zaburzenia rytmu serca
Wstrząs septyczny i niewydolność wielonarządowa
Dziecko po urazie głowy
Dziecko z licznymi obrażeniami
Oparzenia
Cukrzycowa kwasica ketonowa
Stan padaczkowy
Zatrucie
Sedacja na OIOM-ie
Zwalczanie bólu
Sposoby podawania tlenu
2. Dziecko krzywdzone
Formy krzywdzenia
Krzywdzenie fizyczne
·         Ślady po ugryzieniu
·         Siniaki
·         Oparzenia
·         Złamania
·         Zespół dziecka potrząsanego
·         Choroby wywoływane celowo
Zaniedbywanie
Molestowanie seksualne
Postępowanie z dzieckiem krzywdzonym
3. Choroby zakaźne
Zakażenia bakteryjne
·         Błonica
·         Tężec
·         Zakażenia meningokokowe
·         Gruźlica
·         Gruźlicze zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
·         Zakażenia prątkami niegruźliczymi
·         Gronkowcowy zespół wstrząsu toksycznego
·         Ropień wątroby
Zakażenia wirusowe
·         Zakażenie HIV i AIDS
·         Choroby wskaźnikowe AIDS
·         Mononukleoza zakaźna
·         Zakażenie wirusem opryszczki u noworodka
·         Ospa wietrzna
·         Półpasiec
·         Odra
Pierwotniaki / grzyby / choroby tropikalne / inne
·         Toksoplazmoza wrodzona
·         Kryptosporydioza
·         Wągrzyca (cystycerkoza)
·         Aspergiloza inwazyjna
·         Malaria
·         Schistosomatoza układu moczowego
·         Choroba Kawasakiego
4. Pulmonologia
Mukowiscydoza
Astma i nawracające świsty
Zapalenie oskrzelików
Zapalenie płuc
Nawracające epizody zachłystowe
Odma opłucnowa
Ropniak opłucnej
Rozstrzenie oskrzeli
Sekwencja Robina
Zespół CHARGE
Tracheobronchomalacja
Przepuklina przeponowa
Ciało obce
Prosówkowy obraz radiologiczny płuc
Pierwotna dyskineza rzęsek
Mykoplazmowe zapalenie płuc
Dysplazja zaciskająca klatki piersiowej
Agenezja i aplazja płuc
Wrodzona rozedma płatowa
Torbiel oskrzelopochodna
Wrodzona gruczolakowatość torbielowata płuc
Zespół szabli tureckiej
Włókniejące zapalenie pęcherzyków płucnych
5. Kardiologia
Ubytek przegrody międzykomorowej (VSD)
Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej (ASD)
Koarktacja aorty
Przetrwały przewód tętniczy (PDA)
Tetralogia Fallota (ToF)
Zwężenie tętnicy płucnej
Zwężenie drogi odpływu lewej komory
Kardiomiopatia
Tachykardia nadkomorowa (SVT)
Zapalenie osierdzia
Całkowity blok przedsionkowo-komorowy
Nieprawidłowy spływ żył płucnych
Infekcyjne zapalenie wsierdzia
Atrezja zastawki trójdzielnej
Całkowite przełożenie wielkich pni tętniczych
Wrodzone skorygowane przełożenie wielkich pni tętniczych
Pierścień naczyniowy
6. Dermatologia
Brodawki wirusowe
Mięczak zakaźny
Atopowe zapalenie skóry
Świerzb
Naczyniak krwionośny
Opryszczka ust i twarzy
Ziarniniak ropotwórczy
Bliznowiec
Łupież pstry
Łupież różowy
Bielactwo
Łuszczyca
Plamy typu czerwonegowina
Pokrzywka barwnikowa
Wyprysk opryszczkowy
Rumień wielopostaciowy
Kłykciny kończyste
Liszaj pasmowaty
Znamię łojowe
Naskórkowe znamiona brodawkowate
Histiocytoza z komórek
Langerhansa
Trądzik niemowlęcy
Stwardnienie guzowate
Młodzieńcze zapalenie skórno-mięśniowe
Zespół Klippela-Trenaunaya
Nietrzymanie barwnika
Pęcherzowe oddzielanie się naskórka
Acrodermatitis enteropathica
7. Okulistyka
Anatomia oka
Rozwój wzroku
Niedowidzenie
Powieki
·         Szczelina powieki
·         Symblepharon
·         Zapalenie brzegów powiek
·         Jęczmień
·         Mięczak zakaźny
·         Naczyniak włośniczkowy
·         Plamy typu czerwonego wina
·         Ptoza
·         Przykurcz powiek
·         Zapalenie przedprzegrodowe
·         Opóźnione zamykanie powiek
·         Nadmierne łzawienie (epifora)
Rogówka
·         Zaburzenia rozwojowe
·         Dystrofie rogówki
·         Złogi w rogówce
·         Zapalenie rogówki
Spojówka
·         Infekcyjne zapalenia spojówek
·         Nieinfekcyjne zapalenia spojówek
·         Pigmentacja spojówek
·         Wypukłe zmiany na spojówkach
·         Rozsiane wypukłe zmiany na spojówkach
·         Teleangiektazje spojówek
Twardówka
·         Pigmentacja twardówki
·         Zapalenie twardówki
Wady rozwojowe gałki ocznej
Tęczówka
·         Wrodzone wady tęczówki
·         Nabyte wady tęczówki
·         Zmiana koloru tęczówki
·         Heterochromia tęczówki
Źrenica
Leukokoria
·         Nieprawidłowy kształt źrenicy
·         Mioza
·         Mydriaza
·         Przemieszczenie źrenicy
·         Anizokoria
Soczewka
·         Afakia
·         Nieprawidłowy kształt
·         Przemieszczenie soczewki
·         Nieprzezierność soczewki
Siatkówka
·         Krwotok
·         Wysięk twardy
·         Kłębki waty
·         Neowaskularyzacja siatkówki
·         Zapalenie naczyń siatkówki
·         Makulopatia
·         Bladość ...