Choroby układu nerwowego koni - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Choroby układu nerwowego koni

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: SIMA WLW

Tytuł: Choroby układu nerwowego koni

Autor: Jacek Sikora

Wydanie: I

ISBN: 978-83-60104-08-8

Spis treści:

Przedmowa

Badanie układu nerwowego koni
Opis zwierzęcia
Wywiad
Wywiad środowiskowo-przyczynowy
Wywiad chorobowy
Badanie ogólne
Badanie szczegółowe układu nerwowego
Badanie głowy
Badanie nerwów czaszkowych
Badanie szyi i tułowia oraz kończyn
Badanie nerwów rdzeniowych
Badanie propriocepcji
Badanie w ruchu
Badanie dodatkowe
Orientacyjna anatomicza lokalizacja zaburzeń
neurologicznych
Przedstawienie hodowcy diagnozy i rokowania
oraz omówienie warunków leczenia

Choroby centralnego układu nerwowego koni
Obrzęk mózgu
Niedotlenienie mózgu
Zapalenie mózgu i rdzenia 5
Zwyrodnienie mózgu i rdzenia
Wstrząśnienie mózgu
Stłuczenie mózgu, rozerwanie struktur mózgu, krwawienia
pourazowe w mózgu
Nowotwory mózgu
Zapalenie opon mózgowych
Padaczka
Urazy rdzenia kręgowego

Choroby nerwów obwodowych koni

Specyficzne choroby układu nerwowego koni
Choroby niezakaźne układu nerwowego koni
Zwyrodnienie mózgu i rdzenia koni
Choroba neuronów ruchowych koni
Choroba pastwiskowa
Abiotrofia móżdżku
Koguci chód
Choroby zakaźne układu nerwowego koni
Choroby wirusowe układu nerwowego koni
Wścieklizna
Herpeswirusowe zapalenie mózgu i rdzenia koni
Choroba bornaska koni
Wschodnie i Zachodnie zapalenie mózgu koni
Wenezuelskie zapalenie mózgu
Japońskie zapalenie mózgu
Zapalenie mózgu Zachodniego Nilu
Choroby bakteryjne układu nerwowego koni
Listerioza
Botulizm
Tężec
Choroby pasożytnicze układu nerwowego koni
Pierwotniacze zapalenie mózgu i rdzenia koni
Choroby wrodzone układu nerwowego koni
Wodogłowie
Hiperkaliemiczne porażenie koni
Zespół chwiejności u młodych koni
Abiotrofia móżdżku
Padaczka

Zaburzenia metaboliczne powodujące objawy nerwowe
u koni
Encefalopatia wątrobowa
Hipokalcemia
Hiperkalcemia
Hipomagnezemia
Hipermagnezemia
Hiponatriemia
Hipernatriemia
Hipokaliemia
Hiperkaliemia
Zespół słabego źrebięcia

Zatrucia powodujące objawy nerwowe u koni

Leki stosowane w neurologii koni