Choroby płuc - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Choroby płuc

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: Edra Urban & Partner

Tytuł: Choroby płuc

Autior: S.E. Weinberger, B.A. Cockrill, J. Mandel

wyd. I polskie, red. W. Pierzchała

442 strony

rok wydania: 2011

format: 184x264, opr. twarda

ISBN: 978-83-7609-305-5

Książka jest adresowana przede wszystkim do pulmonologów. Mogą z niej korzystać również praktykujący lekarze specjaliści chorób wewnętrznych, alergolodzy oraz lekarze rodzinni, którzy na co dzień mają kontakt z pacjentami cierpiącymi na schorzenia układu oddechowego.

W podręczniku:

- anatomia i fizjologia układu oddechowego i krążenia płucnego

- radiologiczne, histopatologiczne i kliniczne aspekty chorób płuc

- diagnostyka i leczenie

- szczegółowy opis astmy i POChP

- trudne przypadki kliniczne

- interpretacja wynikó badań spirometrycznych oraz gazometrii krwi tętniczej ułatwiające odniesienie wiedzy teoretycznej do praktyki

- dostęp online do dodatkowych materiałów w języku angielskim

 

Spis treści:

1. Anatomia i fizjologia układu oddechowego
2. Objawy występujące u pacjentów z chorobami układu oddechowego
3. Badanie pacjenta z chorobą układu oddechowego
4. Anatomia i fizjologia dróg oddechowych
5. Astma
6. Przewlekła obturacyjna choroba płuc
7. Pozostałe choroby dróg oddechowych
8. Anatomia i fizjologia śródmiąższu
9. Ogólne informacje o rozsianych śródmiąższowych chorobach płuc
10. Rozsiane śródmiąższowe choroby płuc o znanej etiologii
11. Rozsiane śródmiąższowe choroby płuc o nieznanej etiologii
12. Zagadnienia anatomii i fizjologii krążenia płucnego
13. Zatorowość płucna
14. Nadciśnienie płucne
15. Choroby opłucnej
16. Choroby śródpiersia
17. Anatomiczne i fizjologiczne interakcje między mięśniami oddechowymi, układem nerwowym i ścianą klatki piersiowej
18. Zaburzenia kontroli oddychania
19. Zaburzenia pompy oddechowej
20. Rak płuc: etiologia i patogeneza
21. Rak płuc: aspekty kliniczne
22. Mechanizmy obronne płuc
23. Zapalenie płuc
24. Gruźlica i prątki niegruźlicze
25. Niektóre zakażenia wywołane przez grzyby i Pneumocystis
26. Zespół nabytego niedoboru odporności (AIDS)
27. Klasyfikacja i zagadnienia patofizjologiczne niewydolności oddechowej
28. Zespół ostrej niewydolności oddechowej (ARDS)
29. Leczenie niewydolności oddechowej