✦ Najtańsza i Największa Księgarnia Medyczna ✦ Sprawdź Naszą Ofertę!" /> Choroba Alzheimera Dorota Antoniak, Gabriela Bodzak-Opolska, Ag Tadeusz Parnowski Wydawnictwo Lekarskie PZWL
img
img

Choroba Alzheimera

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: PZWL

Tytuł : Choroba Alzheimera

Autor : Dorota Antoniak, Gabriela Bodzak-Opolska, Ag

Redaktor : Tadeusz Parnowski

Stron : 144

ISBN : 9788320039016

Rok wydania : 2009

Wydanie : 1

Oprawa : miękka

Format : A5

Poradnik przeznaczony jest dla opiekunów osób z chorobą Alzheimera i otępieniem wieku podeszłego. Badania wykazują, że samotna opieka w domu, bez pomocy ze strony struktur państwa lub innych organizacji, jest najbardziej kosztowna. Brak nawet kilku godzin odpoczynku w ciągu dnia powoduje dodatkowe koszty związane z narastającą niesprawnością opiekuna. Jednak taki model opieki w naszym kraju dominuje.
Informacje dotyczące choroby, jej przebiegu, charakterystycznych objawów, sposobów leczenia i opieki mogą przyczynić się do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa u opiekuna i zmniejszenia jego obciążenia opieką. Rozwiązaniem optymalnym byłoby uzyskanie przez zainteresowanych takich informacji od lekarza lub lokalnego stowarzyszenia opiekunów. Nie zawsze jednak opiekunowie mogą na to liczyć.


Spis treści :
1. Kto powinien się zajmować rozpoznawaniem choroby Alzheimera?
Neuropsycholog
Psychiatra
Neurolog
Neuroradiolog
2. Podstawowe informacje na temat choroby Alzheimera
Rozpoznanie
Czynniki ryzyka
Patogeneza
Badania laboratoryjne
Neuroobrazowanie
3. Przebieg choroby Alzheimera
Etap I
Etap II
Etap III
4. Najczęstsze zespoły otępienne w wieku podeszłym
Otępienie naczyniopochodne
Otępienie z ciałami Lewy’ego
Otępienie czołowo-skroniowe
5. Leczenie farmakologiczne w chorobie Alzheimera
Leki o działaniu prokognitywnym, czyli poprawiające pamięć i uczenie się
Leczenie zaburzeń zachowania i objawów psychotycznych
6. Oddziaływania niefarmakologiczne w otępieniu
Oddziaływania poprawiające funkcjonowanie poznawcze
Oddziaływania poprawiające stan psychiczny, kontakty społeczne i jakość życia chorych
Oddziaływania łagodzące zaburzenia zachowania
7. Opieka nad osobą dotkniętą chorobą Alzheimera
Organizacja opieki
Przyjazny dom dla osoby z chorobą Alzheimera
Jak dawać sobie radę w podstawowych czynnościach codziennych?
Organizacja codziennej aktywności
Problemy małżeńskie
Aktywności niebezpieczne
Organizacja wypoczynku
Problemy w otępieniu o nasileniu znacznym
Opieka długoterminowa
Stowarzyszenia alzheimerowskie
8. Jak radzić sobie z emocjami? Dialog z opiekunem
9. Gdzie szukać pomocy? Świadczenia pomocy społecznej
Ośrodki Opieki Społecznej
Domy Pomocy Społecznej
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze i Zakłady Pielęgnacyjno-Opiekuńcze
Prywatne domy opieki, pensjonaty i zakłady opiekuńczo-lecznicze
Pielęgniarska opieka długoterminowa w domu chorego
Uregulowanie spraw prawnych
Orzecznictwo dotyczące inwalidztwa do celów rentowych
Orzecznictwo do celów pozarentowych
Uprawnienia i ulgi
Przepisy prawne dotyczące odpowiedzialności rodziny za opiekę
Podsumowanie
Ustawy i rozporządzenia
Organizacje alzheimerowskie w Polsce
Słowniczek terminów
Bibliografia