✦ Najtańsza i Największa Księgarnia Medyczna ✦ Sprawdź Naszą Ofertę!" /> Chirurgia tętnic i żył obwodowych Wojciech Kazimierz Noszczyk Wydawnictwo Lekarskie PZWL
img
img

Chirurgia tętnic i żył obwodowych

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: PZWL

Tytuł : Chirurgia tętnic i żył obwodowych

Redaktor : Wojciech Kazimierz Noszczyk

Stron : 1006

ISBN : 8320032520

Rok wydania : 2006

Wydanie : 2

Oprawa : twarda

Format : 205*290

Autorzy przedstawiają współczesne sposoby rozpoznawania i leczenia chorób naczyń. Omawiają zmiany związane z rozwojem nauk podstawowych oraz technik diagnostycznych i operacyjnych stosowanych w chirurgii naczyniowej. W tym wydaniu do niektórych rozdziałów dodano komentarze, napisane przez wybitnych znawców poszczególnych tematów, w których przedstawili oni własne poglądy na sposoby rozwiązywania omówionych problemów chirurgicznych.

Spis treści :
CZĘŚĆ I ? ZAGADNIENIA OGÓLNE
Rozdział 1. Rys historyczny leczenia chorób naczyń
1.1. Choroby tętnic  
1.2. Choroby żył  
Rozdział 2. Fizjologia krążenia w naczyniach obwodowych
2.1. Fizjologia krążenia w układzie tętniczym  
2.1.1. Podstawy hemodynamiki tętnic  
2.1.2. Zależność między przepływem a ciśnieniem  
2.1.3. Przepływ laminarny, przepływ turbulentny i siły ścinające  
2.1.4. Prawo Laplace?a  
2.1.5. Hemodynamiczne następstwa zwężeń tętnic  
2.1.6. Zaburzenia hemodynamiki w miejscu zespolenia protezy z tętnicą  
2.2. Fizjologia krążenia w układzie żylnym  
2.2.1. Wprowadzenie  
2.2.2. Ciśnienie żylne  
2.2.3. Wpływ pracy serca i oddychania na przepływ żylny  
2.2.4. Pompa mięśniowa  
2.2.5. Przewlekła niewydolność żylna  
Rozdział 3. Mikrokrążenie
3.1. Wprowadzenie  
3.2. Struktura mikrokrążenia  
3.2.1. Charakterystyka naczyń przedwłosowatych  
3.2.2. Charakterystyka naczyń włosowatych  
3.2.3. Charakterystyka naczyń zawłosowatych  
3.3. Mikroprzepływ  
3.3.1. Charakterystyka mikroprzepływu  
3.4. Procesy wymiany w mikrokrążeniu  
3.4.1. Dyfuzja  
3.4.2. Filtracja  
3.4.3. Transport pęcherzykowy  
3.5. Regulacja mikroprzepływu  
3.5.1. Regulacja metaboliczna  
3.5.2. Autoregulacja  
3.5.3. Regulacja śródbłonkowozależna  
Rozdział 4. Zarys hemostazy i trombogenezy
4.1. Hemostaza  
4.1.1. Układ krzepnięcia krwi  
4.1.2. Układ fibrynolityczny  
4.1.3. Płytki krwi  
4.1.4. Ściana naczyń krwionośnych  
4.1.5. Markery aktywacji hemostazy  
4.2. Zaburzenia hemostazy w chirurgii naczyniowej  
4.2.1. Skaza krwotoczna  
4.2.2. Trombofilia  
4.2.3. Trombogeneza  
Rozdział 5. Angiogeneza naprawcza w leczeniu chorób naczyń
5.1. Wprowadzenie  
5.2. Mechanizmy powstawania naczyń krwionośnych  
5.3. Czynniki wpływające na procesy tworzenia naczyń krwionośnych  
5.4. Rola naczyniowego czynnika wzrostu śródbłonka w procesach angiogenezy naprawczej
5.5. Rola zasadowego czynnika wzrostu fibroblastów w procesach angiogenezy naprawczej  
5.6. Nowe możliwości leczenia powstałe dzięki postępowi w biologii  
5.7. Kontrowersje związane z angiogenezą terapeutyczną  
Rozdział 6. Molekularne podłoże patogenezy miażdżycy
6.1. Wprowadzenie  
6.2. Dysfunkcja komórek śródbłonka  
6.3. Mechanizmy odpowiedzi zapalnej i immunologicznej w patogenezie miażdżycy  
6.4. Wartość predykcyjna markerów systemowej odpowiedzi zapalnej  
6.5. Rola apoptozy w patogenezie miażdżycy  
Rozdział 7. Zapobieganie miażdżycy
7.1. Wprowadzenie  
7.2. Czynniki ryzyka  
7.2.1. Płeć  
7.2.2. Wiek  
7.2.3. Palenie tytoniu  
7.2.4. Zaburzenia gospodarki lipidowej  
7.2.5. Nadciśnienie tętnicze  
7.2.6. Cukrzyca  
7.2.7. Zespół metaboliczny  
7.2.8. Otyłość  
7.2.9. Zaburzenia w układzie krzepnięcia i fibrynolizy.
7.2.10 .Czynniki zapalne  
7.2.11. Mała aktywność fizyczna  
7.2.12. Dziedziczność  
7.2.13. Podsumowanie  
7.3. Priorytety w profilaktyce miażdżycy  
7.3.1. Zapobieganie u osób otyłych  
7.3.2. Zapobieganie u chorych z nadciśnieniem tętniczym
7.3.3. Zapobieganie u chorych na cukrzycę  
7.3.4. Zapobieganie u chorych z zaburzeniami gospodarki lipidowej  
7.4. Leczenie dietetyczne hiperlipidemii  
7.5. Leczenie farmakologiczne hiperlipidemii  
7.5.1. Leczenie hipercholesterolemii  
7.5.2. Leczenie aterogennej dyslipidemii  
7.5.3. Farmakoterapia skojarzona  
7.5.4. Leczenie hipertriglicerydemii  
7.6. Podsumowanie  
Rozdział 8. Patogeneza tętniaków aorty
8.1. Wprowadzenie  
8.2. Rola elastyny i kolagenu w ścianie aorty  
8.3. Rola zwiększonej aktywności enzymów proteolitycznych w powstawaniu i rozwoju tętniaków aorty  
8.4. Rola procesu zapalnego w powstawaniu i rozwoju tętniaków aorty  
8.5. Znaczenie skrzepliny przyściennej w rozwoju tętniaków aorty  
8.6. Predyspozycje genetyczne  
8.7. Czynniki mechaniczne  
8.8. Patogeneza tętniaków aorty a miażdżyca  
8.9. Podsumowanie  
Rozdział 9. Dysplazja włóknisto-mięśniowa
9.1. Wprowadzenie  
9.2. Etiopatogeneza  
9.3. Charakterystyka morfologiczna  
Rozdział 10. Hiperplazja naczyniowa jako odpowiedź na urazy i operacje naprawcze tętnicy
10 .1. Wprowadzenie  
10 .2. Częstość występowania  
10 .3. Prawidłowa ściana tętnicy  
10 . 3.1. Budowa  
10.3.2. Komórki śródbłonka  
10 . 3.3. Komórki mięśni gładkich  
10.4. Czynniki wpływające na powstanie hiperplazji  
10.4.1. Czynniki hemodynamiczne  
10 . 4.2. Czynniki mechaniczne  
10 . 4.3. Płytki krwi  
10 . 4.4. Czynnik wzrostowy fibroblastów  
10 . 4.5. Układ renina?angiotensyna  
10 . 4.6. Zaburzenia metabolizmu lipoprotein  
10 . 4.7. Krwinki białe  
10 .5. Rozpoznawanie  
10 .6. Leczenie i zapobieganie  
Rozdział 11. Badanie kliniczne tętnic i żył obwodowych
11.1. Wprowadzenie  
11.2. Badanie podmiotowe  
11.2.1. Ból  
11.2.2. Parestezje  
11.2.3. Zmiany zabarwienia i ucieplenia skóry  
11.2.4. Omdlenia. Zaburzenia mowy i widzenia  
11.3. Badanie przedmiotowe  
11.3.1. Oglądanie  
11.3.2. Badanie palpacyjne  
11.3.3. Osłuchiwanie  
11.4. Próby i testy  
11.4.1. Tętnice  
11.4.2. Żyły  
Rozdział 12. Badania uzupełniające stosowane w diagnostyce naczyń obwodowych
12.1. Wprowadzenie  
12.2. Ciśnienie krwi  
12.2.1. Ocena ciśnienia segmentowego  
12.2.2.Wskaźnik kostka?ramię  
12.2.3. Ocena innych wskaźników  
12.2.4. Ocena odruchowego przekrwienia  
12.2.5. Okulopletyzmografia  
12.3. Pletyzmografia  
12.3.1. Pletyzmografia powietrzna  
12.3.2. Fotopletyzmografia  
12.3.3. Pletyzmografia tensometryczna  
12.3.4. Pletyzmografia impedancyjna  
12.3.5. Pletyzmograficzne badanie odpływu żylnego  
12.3.6. Pletyzmograficzne badanie tętnic  
12.4. Bezpośredni pomiar ciśnienia żylnego  
12.5. Termografia  
12.6. Fleboskopia  
12.7. Oksymetria przezskórna  
12.8. Badanie dopplerowskie prędkości przepływu krwi  
12.9. Fluksometria dopplerowska laserem
12.10 .Kapilaroskopia  
Rozdział 13. Diagnostyka ultrasonograficzna naczyń obwodowych
13.1. Wprowadzenie  
13.2. Podstawy fizyczne tworzenia obrazu ultrasonograficznego
13.3. Badanie dopplerowskie metodą fali ciągłej  
13.4. Badanie dopplerowskie metodą fali impulsowej  
13.4.1. Ultrasonografia dwuwymiarowa połączona z badaniem dopplerowskim metodą fali impulsowej (z jednoczesnym obrazowaniem przepływu). Ultrasonografia z podwójnym obrazowaniem  
13.4.2. Badanie ultrasonograficzne z przepływem kodowanym kolorem  
13.4.3. Ultrasonografia podwójna z jednoczesnym obrazowaniem przepływu w systemie ?Dopplera mocy?  
13.5. Postępy w technice ultrasonograficznej ? nowe możliwości obrazowania  
13.5.1. Obrazowanie harmoniczne  
13.5.2. Obrazowanie złożone ? sonoCT  
13.5.3. Obrazowanie panoramiczne i trójfazowe  
13.5.4. Badanie dopplerowskie naczyń z użyciem ultrasonograficznych środków cieniujących  
13.6. Podstawy interpretacji obrazu ultrasonograficznego przepływu krwi  
13.6.1. Interpretacja krzywej widma dopplerowskiego
13.6.2. Interpretacja obrazu kodowanego kolorem
13.7. Ultrasonografia dużych naczyń klatki piersiowej  
13.8. Ultrasonografia tętnic szyjnych w odcinku przedczaszkowym  
13.8.1. Kryteria oceny zwężenia tętnic szyjnych  
13.8.2. Ocena budowy blaszek miażdżycowych  
13.8.3. Badanie tętnic kręgowych  
13.9. Przezczaszkowa ultrasonografia tętnic mózgowych  
13.10. Ultrasonografia tętnic kończyn górnych  
13.11. Ultrasonografia naczyń jamy brzusznej  
13.11.1. Aorta brzuszna i tętnice biod ...