✦ Najtańsza i Największa Księgarnia Medyczna ✦ Sprawdź Naszą Ofertę!" /> Chirurgia szczękowo-twarzowa Jarosław Balcerzak, Antoni Bruzgielewicz, Ro Leszek Władysław Kryst Wydawnictwo Lekarskie PZWL
img
img

Chirurgia szczękowo-twarzowa

 • Dostępność: Produkt dostępny
 • Wydawca: PZWL
 • Cena: 152,72 zł
 • Ilość:
  imgDARMOWA DOSTAWA
 • Poleć produkt
 • Tytuł : Chirurgia szczękowo-twarzowa

  Autor : Jarosław Balcerzak, Antoni Bruzgielewicz, Ro

  Redaktor : Leszek Władysław Kryst

  Stron : 656

  ISBN : 9788320042955

  Rok wydania : 2011

  Wydanie : 5

  Oprawa : miękka

  Format : B5

   

  Obecne wydanie jest całkowicie zmienione i uzupełnione. Treść podręcznika jest zgodna z programem nauczania przed- i podyplomowego. Wiele miejsca poświęcono chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej, a także replantacji zębów. Rozszerzono omówienie zagadnień dotyczących najnowszych kierunków leczenia w zakresie onkologii, urazów twarzowej części czaszki i ich następstw oraz współczesnych metod obrazowania radiologicznego. Szerzej przedstawiono problemy, których znajomość umożliwia skuteczne wykonanie specjalistycznych czynności diagnostycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych. Podręcznik został wzbogacony w ilustracje - fotogramy, radiogramy, scyntygramy i inne metody obrazowania, które niewątpliwie przyczynił się do ułatwienia i przyswojenia wielu zawiłych problemów chirurgicznych.

  Spis treści :
  Wstęp  
  1. Postępowanie okołooperacyjne i w niektórych stanach nagłych
  Postępowanie przedoperacyjne  
  Znieczulenie ogólne i miejscowe  
  Znieczulenie w chirurgii szczękowo-twarzowej  
  Postępowanie pooperacyjne  
  Niektóre stany wymagające postępowania doraźnego  
  2. Chirurgiczne usuwanie zębów  
  Operacyjne usuwanie korzeni zębów  
  Usuwanie zębów zatrzymanych  
  Dolne trzecie zęby trzonowe  
  Usuwanie górnych trzecich zębów trzonowych  
  Zatrzymane górne kły  
  Zatrzymane dolne kły  
  Zatrzymane zęby przedtrzonowe górne  
  Zatrzymane zęby przedtrzonowe dolne  
  Niewyrznięte o czasie górne zęby sieczne środkowe
  Reinkluzja zębów mlecznych i stałych  
  3. Zapalenia tkanek miękkich i kości części twarzowej czaszki
  Patomorfologia zapalenia  
  Reakcja ostrej fazy w zapaleniu  
  Zapalenia nieswoiste i swoiste tkanek miękkich  
  Zapalenie nieswoiste kości szczęk  
  Specyfika przebiegu procesów zapalnych tkanek części twarzowej czaszki u dzieci  
  Zapalenie nieswoiste węzłów chłonnych  
  Martwica popromienna kości i tkanek miękkich części twarzowej czaszki  
  Zapalenia swoiste i ziarniniakowe  
  Zakażenia grzybicze błony śluzowej jamy ustnej i zatoki szczękowej  
  Zakażenie ogniskowe  
  Histiocytoza z komórek Langerhansa  
  4. Obturacyjny bezdech podczas snu  
  5. Uraz czaszkowo-mózgowy, bóle twarzy i dostępy operacyjne przez twarzoczaszkę  
  Część ogólna  
  Wstęp  
  Patofizjologia i biochemia urazu  
  Obserwacja chorych po ciężkich urazach czaszkowo-mózgowych  
  Część szczegółowa  
  Wstrząśnienie mózgu  
  Złamania kości sklepienia czaszki  
  Złamania podstawy czaszki  
  Krwiak nadtwardówkowy  
  Krwiak podtwardówkowy  
  Wodniaki mózgowe  
  Obrażenia mózgu  
  Wybrane choroby nerwów czaszkowych  
  Nerwoból nerwu trójdzielnego  
  Nerwoból zwoju skrzydłowo-podniebiennego - zespół Sludera  
  Nerwoból nerwu językowo-gardłowego  
  Zespół Costena  
  Zespół tętnicy skroniowej  
  Skurcz mięśni twarzy  
  Niedowład i porażenie nerwu twarzowego  
  Inne zespoły chorobowe  
  Przednie dostępy operacyjne do podstawy czaszki  
  6. Urazy szkieletu czaszkowotwarzowego  
  Wstęp  
  Budowa anatomiczno-architektoniczna i biomechanika szkieletu czaszkowotwarzowego
  Mechanizmy urazów  
  Klasyfikacja złamań szkieletu czaszkowotwarzowego  
  Obrazy kliniczno-anatomopatologiczne różnorodnych złamań szkieletu czaszkowotwarzowego  
  Podsumowanie
  7. Choroby zatok przynosowych  
  Anatomia zatoki szczękowej  
  Fizjologia zatok szczękowych  
  Zapalenie zatok przynosowych  
  Zębopochodne choroby zatok szczękowych  
  Urazy zatoki szczękowej  
  Przetoki ustno-zatokowe  
  Zmiany przywierzchołkowe korzeni zębów wpuklających się do zatok  
  Nowotwory zatok szczękowych  
  8. Torbiele  
  Etiopatogeneza torbieli  
  Torbiele zębopochodne  
  Torbiele niezębopochodne  
  Torbiele nienabłonkowe  
  Torbiele części miękkich  
  9. Diagnostyka i choroby stawów skroniowo-żuchwowych
  Wstęp  
  Anatomia i fizjologia stawów skroniowo-żuchwowych  
  Diagnostyka chorób stawów skroniowo-żuchwowych  
  Stany patologiczne stawów skroniowo-żuchwowych  
  Możliwości interwencji chirurgicznej  
  10. Gruczoły ślinowe
  Anatomia topograficzna gruczołów ślinowych  
  Fizjologia gruczołów ślinowych  
  Choroby gruczołów ślinowych  
  11. Zmiany guzopodobne szczęk  
  Ziarniniaki obwodowe  
  Ziarniniaki centralne  
  Dysplazja włóknista  
  Zmiany w kościach części twarzowej czaszki w przebiegu innych chorób  
  12. Wady rozszczepowe części twarzowej czaszki
  Etiopatogeneza  
  Klasyfikacja rozszczepów  
  Występowanie rozszczepów  
  Określenie wady  
  Zasady leczenia  
  Rozszczepy wargi  
  Operacje podniebienia  
  Leczenie pooperacyjne  
  Leczenie zniekształceń porozszczepowych  
  Zniekształcenia w rozszczepach jednostronnych  
  Zniekształcenia w rozszczepach obustronnych  
  Zasady leczenia zniekształceń porozszczepowych  
  Rzadkie rozszczepy twarzy
  13. Onkologia szczękowo-twarzowa  
  Wstęp  
  Podział nowotworów  
  Rodzaje nowotworów  
  Podsumowanie  
  14. Przerzuty raka do węzłów chłonnych szyi
  15. Guzy przestrzeni przygardłowej  
  16. Radiologia szczękowo-twarzowa  
  Wstęp  
  Radiografia konwencjonalna  
  Sialografia  
  Angiografia  
  Tomografia komputerowa (TK)  
  Ultrasonografia (USG)  
  Magnetyczny rezonans jądrowy (MR)  
  Medycyna nuklearna  
  Metody przyszłości  
  Mały atlas radiologiczny  
  17. Chirurgia przedprotetyczna z wykorzystaniem inżynierii tkankowej  
  Wstęp  
  Chirurgia przedprotetyczna  
  Procedury chirurgiczne  
  Inżynieria tkankowa w chirurgii przedimplantologicznej  
  Podział przeszczepów preparatów kościopochodnych i kościozastępczych w zależności od ich pochodzenia  
  Osteodystraktory pionowe (wertykalne)  
  18. Zasady współczesnej implantologii  
  Wstęp  
  Rodzaje implantów  
  Materiały  
  Postępowanie chirurgiczne  
  Powikłania
  19. Operacje rekonstrukcyjne w obrębie głowy i szyi
  Pierwotne i wtórne leczenie rekonstrukcyjne  
  Wskazania do leczenia i planowanie operacji odtwórczych  
  Rodzaje tkanek i zasady wykonywania operacji rekonstrukcyjnych  
  Metody leczenia rekonstrukcyjnego  
  Mikrochirurgia. Wolne płaty  
  Chirurgia czaszkowo-twarzowa  
  Chirurgia nowotworów  
  Odrębność leczenia rekonstrukcyjnego u dzieci  
  20. Rehabilitacja protetyczna u pacjentów z deformacjami i ubytkami tkanek okolicy szczękowo-twarzowej
  Wstęp  
  Diagnostyka deformacji i ubytków struktur układu stomatognatycznego oraz tkanek części twarzowej czaszki  
  Postępowanie kliniczne w leczeniu protetycznym  
  Modyfikacje postępowania klinicznego. Specjalne metody wyciskowe i stosowane materiały
  Możliwości rehabilitacji protetycznej pacjentów ze zniekształceniami i ubytkami tkanek części twarzowej czaszki i układu stomatognatycznego  
  Skorowidz