✦ Najtańsza i Największa Księgarnia Medyczna ✦ Sprawdź Naszą Ofertę!" /> Chirurgia Wojciech Kazimierz Noszczyk Wydawnictwo Lekarskie PZWL
img
img

Chirurgia Repetytorium Noszczyk

 • Dostępność: Produkt dostępny
 • Wydawca: PZWL
 • Stara Cena: 139,00 złCena: 112,59 zł
 • Ilość:
  imgDOSTAWA OD 6.99 ZŁ
 • Poleć produkt
 • Tytuł : Chirurgia

  Autor : Wojciech Kazimierz Noszczyk

  Stron : 740

  ISBN : 9788320045550

  Rok wydania : 2012

  Wydanie : 1

  Oprawa : miękka

  Format : B5

   

  Książka zawiera podstawy chirurgii z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć i zmian, które nastąpiły w ostatnich latach. Wiadomości przedstawione zostały w bardzo przejrzystej i czytelnej formie oraz uzupełnione dużą liczbą rycin pomagających opanować materiał.
  Podręcznik przeznaczony jest dla studentów wszystkich wydziałów uczelni medycznych.

  Spis treści :
  Część I PODSTAWY CHIRURGII
  1. Gospodarka wodno-elektrolitowa i kwasowo-zasadowa w okresie okołooperacyjnym
  1.1. Przedziały wodne w organizmie
  1.2. Regulacja gospodarki wodnej
  1.3. Zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej
  1.4. Zaburzenia gospodarki potasowej
  1.5. Zaburzenia gospodarki wapniowej
  1.6. Zaburzenia gospodarki kwasowo-zasadowej
  1.7. Przetaczanie płynów w chirurgii
  2. Leczenie żywieniowe
  2.1. Ocena stanu odżywienia
  2.2. Niedożywienie
  2.3. Wskazania do leczenia żywieniowego
  2.4. Żywienie dojelitowe
  2.5. Żywienie pozajelitowe
  2.6. Monitorowanie metaboliczne leczenia żywieniowego
  3. Hemostaza w chirurgii
  3.1. Zarys hemostazy fizjologicznej
  3.2. Zaburzenia hemostazy w chirurgii
  3.3. Przetaczanie krwi i jej składników
  3.4. Podstawowe zasady krwiolecznictwa
  3.5. Powikłania poprzetoczeniowe
  3.6. Autotransfuzja. Hemodylucja
  4. Wstrząs
  4.1. Rodzaje
  4.2. Patofizjologia
  4.3. Objawy
  4.4. Monitorowanie chorego
  4.5. Ogólne zasady leczenia
  4.6. Wstrząs hipowolemiczny (oligowolemiczny)
  4.7. Wstrząs anafilaktyczny
  4.8. Wstrząs kardiogenny
  4.9. Podsumowanie
  5. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
  5.1. Rozpoznanie nagłego zatrzymania krążenia
  5.2. Podstawowe czynności resuscytacyjne (BLS)
  5.3. Specjalistyczne zabiegi resuscytacyjne (ALS)
  5.4. Potencjalnie odwracalne przyczyny nagłego zatrzymania krążenia
  5.5. Zatrzymanie krążenia i resuscytacja w chirurgii
  6. Postępowanie okołooperacyjne
  6.1. Postępowanie przedoperacyjne
  6.2. Postępowanie śródoperacyjne
  6.3. Postępowanie pooperacyjne
  6.4. Powikłania pooperacyjne
  7. Podstawowe wiadomości z chirurgii onkologicznej
  7.1. Podział nowotworów
  7.2. Drogi szerzenia się przerzutów
  7.3. Klasyfikacja nowotworów
  7.4. Ocena stanu chorego
  7.5. Objawy nasuwające podejrzenie choroby nowotworowej
  7.6. Biopsje
  7.7. Rodzaje operacji
  7.8. Specjalne techniki chirurgiczne
  7.9. Podstawowe zasady operacji onkologicznych.
  7.10. Podstawy genetyki onkologicznej
  8. Podstawowe wiadomości o przeszczepianiu narządów
  8.1. Regulacje prawne
  8.2. Zapotrzebowanie na przeszczepy narządów
  8.3. Odrzucanie przeszczepu
  8.4. Dobór dawcy i biorcy
  8.5. Leki immunosupresyjne
  8.6. Organizacja pobierania i przeszczepiania narządów w Polsce
  8.7. Przeciwwskazania do pobierania narządów ze zwłok
  8.8. Zasady pobierania narządów
  8.9. Przechowywanie narządów
  8.10. Przeszczepianie nerki
  8.11. Przeszczepianie innych narządów
  9. Podstawowe instrumentarium chirurgiczne
  9.1. Narzędzia tnące
  9.2. Narzędzia do chwytania tkanek
  9.3. Narzędzia do odciągania i rozwierania tkanek
  9.4. Narzędzia do szycia tkanek
  9.5. Staplery. Szew mechaniczny
  9.6. Sondy (zgłębniki)
  9.7. Dreny
  9.8. Cewniki
  9.9. Protezy naczyniowe
  9.10. Siatki (łaty, protezy) przepuklinowe
  10. Podstawowe zabiegi chirurgiczne
  10.1. Wstrzyknięcia
  10.2. Kaniulacja żył obwodowych
  10.3. Kaniulacja żył centralnych
  10.4. Odsłonięcie żyły (wenesekcja)
  10.5. Kaniulacja tętnic obwodowych
  10.6. Znieczulenie miejscowe (przewodowe)
  10.7. Nakłucie lędźwiowe (punkcja lędźwiowa)
  10.8. Tracheostomia
  10.9. Zgłębnikowanie żołądka
  10.10. Płukanie żołądka
  10.11. Przezskórna endoskopowa gastrostomia (PEG)
  10.12. Gastrostomia klasyczna.
  10.13. Tamowanie krwawienia z żylaków przełyku sondą Sengstakena-Blakemore’a
  10.14. Diagnostyczne nakłucie i płukanie jamy otrzewnej
  10.15. Cewnikowanie pęcherza moczowego
  10.16. Nakłucie pęcherza moczowego (punkcja nadłonowa)
  10.17. Wlew doodbytniczy
  10.18. Szwy i szycie chirurgiczne
  11. Zakażenia wirusowe
  11.1. Zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu B
  11.2. Zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu C
  11.3. Zakażenie ludzkim wirusem nabytego niedoboru odporności (HIV)
  11.4. Profilaktyka przedekspozycyjna
  11.5. Profilaktyka poekspozycyjna
  12. Zakażenia bakteryjne
  12.1. Zapalenie mieszka włosowego
  12.2. Czyrak. Czyraczność
  12.3. Czyrak mnogi (gromadny)
  12.4. Zastrzał
  12.5. Zanokcica
  12.6. Wrastający paznokieć
  12.7. Zapalenie gruczołów potowych pachy
  12.8. Zapalenie naczyń i węzłów chłonnych
  12.9. Ropień
  12.10. Ropień pośladka
  12.11. Ropowica
  12.12. Martwicze zapalenie powięzi
  12.13. Zgorzel gazowa
  12.14. Tężec
  12.15. Promienica
  12.16. Róża
  13. Zakażenia szpitalne
  13.1. Źródła
  13.2. Drogi szerzenia się
  13.3. Postacie kliniczne
  13.4. Zakażenie miejsca operowanego
  13.5. Zakażenia spowodowane cewnikowaniem naczyń
  13.6. Zakażenia szpitalne układu moczowego
  14. Sepsa (posocznica)
  Część II CHIRURGIA URAZOWA
  15. Podstawy traumatologii
  15.1. Ocena ciężkości obrażeń
  15.2. Trzy okresy zgonów w następstwie urazów
  15.3. „Triada śmierci”
  15.4. Postępowanie na miejscu wypadku
  15.5. Transport
  15.6. Postępowanie w izbie przyjęć lub na szpitalnym oddziale ratunkowym
  15.7. „Krótka ścieżka”
  15.8. Skrócona laparotomia
  15.9. Obrażenia u ludzi w podeszłym wieku
  15.10. Rehabilitacja po obrażeniach
  16. Obrażenia czaszkowo-mózgowe
  16.1. Zamknięte urazowe uszkodzenia mózgu
  16.2. Zranienia powłok czaszki
  16.3. Złamania kości czaszki
  16.4. Otwarte zranienia mózgu
  16.5. Krwiaki wewnątrzczaszkowe
  17. Obrażenia twarzy
  18. Obrażenia szyi
  19. Obrażenia kręgosłupa i rdzenia kręgowego
  19.1. Obrażenia kręgosłupa (zwichnięcia i złamania)
  19.2. Obrażenia rdzenia kręgowego
  20. Obrażenia nerwów obwodowych
  21. Obrażenia klatki piersiowej, tchawicy i przepony
  21.1. Złamania żeber
  21.2. Wiotka klatka piersiowa
  21.3. Złamanie mostka
  21.4. Złamanie obojczyka
  21.5. Złamanie łopatki
  21.6. Pourazowa odma opłucnowa
  21.7. Krwiak opłucnej
  21.8. Chłonkotok
  21.9. Obrażenia tchawicy i oskrzeli
  21.10. Stłuczenie płuca („mokre płuco”)
  21.11. Rozerwanie płuca
  21.12. Odma (rozedma) śródpiersia
  21.13. Obrażenia przepony i piersiowo-brzuszne
  22. Obrażenia serca i aorty piersiowej
  22.1. Obrażenia otwarte
  22.2. Obrażenia zamknięte
  22.3. Tamponada serca
  22.4. Obrażenia aorty piersiowej
  23. Urazowe uszkodzenia naczyń
  23.1. Obrażenia tętnic
  23.2. Obrażenia żył
  24. Zespół ciasnoty przedziałów powięziowych
  25. Obrażenia przełyku
  25.1. Oparzenia chemiczne
  25.2. Obrażenia mechaniczne
  25.3. Leczenie przedziurawienia przełyku lub żołądka
  25.4. Późne powikłania
  25.5. Ciała obce w przełyku
  26. Obrażenia narządów jamy brzusznej
  26.1. Obrażenia śledziony
  26.2. Obrażenia wątroby
  26.3. Obrażenia pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych
  26.4. Obrażenia trzustki
  26.5. Obrażenia żołądka
  26.6. Obrażenia dwunastnicy
  26.7. Obrażenia jelit
  26.8. Uwagi końcowe
  27. Obrażenia ręki
  27.1. Krwiak podpaznokciowy
  27.2. Stłuczenie ręki
  27.3. Pierwsza pomoc
  27.4 ...