✦ Najtańsza i Największa Księgarnia Medyczna ✦ Sprawdź Naszą Ofertę!" /> Chirurgia Wojciech Kazimierz Noszczyk Wydawnictwo Lekarskie PZWL
img
img

Chirurgia Repetytorium Noszczyk

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: PZWL

Tytuł : Chirurgia

Autor : Wojciech Kazimierz Noszczyk

Stron : 740

ISBN : 9788320045550

Rok wydania : 2012

Wydanie : 1

Oprawa : miękka

Format : B5

 

Książka zawiera podstawy chirurgii z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć i zmian, które nastąpiły w ostatnich latach. Wiadomości przedstawione zostały w bardzo przejrzystej i czytelnej formie oraz uzupełnione dużą liczbą rycin pomagających opanować materiał.
Podręcznik przeznaczony jest dla studentów wszystkich wydziałów uczelni medycznych.

Spis treści :
Część I PODSTAWY CHIRURGII
1. Gospodarka wodno-elektrolitowa i kwasowo-zasadowa w okresie okołooperacyjnym
1.1. Przedziały wodne w organizmie
1.2. Regulacja gospodarki wodnej
1.3. Zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej
1.4. Zaburzenia gospodarki potasowej
1.5. Zaburzenia gospodarki wapniowej
1.6. Zaburzenia gospodarki kwasowo-zasadowej
1.7. Przetaczanie płynów w chirurgii
2. Leczenie żywieniowe
2.1. Ocena stanu odżywienia
2.2. Niedożywienie
2.3. Wskazania do leczenia żywieniowego
2.4. Żywienie dojelitowe
2.5. Żywienie pozajelitowe
2.6. Monitorowanie metaboliczne leczenia żywieniowego
3. Hemostaza w chirurgii
3.1. Zarys hemostazy fizjologicznej
3.2. Zaburzenia hemostazy w chirurgii
3.3. Przetaczanie krwi i jej składników
3.4. Podstawowe zasady krwiolecznictwa
3.5. Powikłania poprzetoczeniowe
3.6. Autotransfuzja. Hemodylucja
4. Wstrząs
4.1. Rodzaje
4.2. Patofizjologia
4.3. Objawy
4.4. Monitorowanie chorego
4.5. Ogólne zasady leczenia
4.6. Wstrząs hipowolemiczny (oligowolemiczny)
4.7. Wstrząs anafilaktyczny
4.8. Wstrząs kardiogenny
4.9. Podsumowanie
5. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
5.1. Rozpoznanie nagłego zatrzymania krążenia
5.2. Podstawowe czynności resuscytacyjne (BLS)
5.3. Specjalistyczne zabiegi resuscytacyjne (ALS)
5.4. Potencjalnie odwracalne przyczyny nagłego zatrzymania krążenia
5.5. Zatrzymanie krążenia i resuscytacja w chirurgii
6. Postępowanie okołooperacyjne
6.1. Postępowanie przedoperacyjne
6.2. Postępowanie śródoperacyjne
6.3. Postępowanie pooperacyjne
6.4. Powikłania pooperacyjne
7. Podstawowe wiadomości z chirurgii onkologicznej
7.1. Podział nowotworów
7.2. Drogi szerzenia się przerzutów
7.3. Klasyfikacja nowotworów
7.4. Ocena stanu chorego
7.5. Objawy nasuwające podejrzenie choroby nowotworowej
7.6. Biopsje
7.7. Rodzaje operacji
7.8. Specjalne techniki chirurgiczne
7.9. Podstawowe zasady operacji onkologicznych.
7.10. Podstawy genetyki onkologicznej
8. Podstawowe wiadomości o przeszczepianiu narządów
8.1. Regulacje prawne
8.2. Zapotrzebowanie na przeszczepy narządów
8.3. Odrzucanie przeszczepu
8.4. Dobór dawcy i biorcy
8.5. Leki immunosupresyjne
8.6. Organizacja pobierania i przeszczepiania narządów w Polsce
8.7. Przeciwwskazania do pobierania narządów ze zwłok
8.8. Zasady pobierania narządów
8.9. Przechowywanie narządów
8.10. Przeszczepianie nerki
8.11. Przeszczepianie innych narządów
9. Podstawowe instrumentarium chirurgiczne
9.1. Narzędzia tnące
9.2. Narzędzia do chwytania tkanek
9.3. Narzędzia do odciągania i rozwierania tkanek
9.4. Narzędzia do szycia tkanek
9.5. Staplery. Szew mechaniczny
9.6. Sondy (zgłębniki)
9.7. Dreny
9.8. Cewniki
9.9. Protezy naczyniowe
9.10. Siatki (łaty, protezy) przepuklinowe
10. Podstawowe zabiegi chirurgiczne
10.1. Wstrzyknięcia
10.2. Kaniulacja żył obwodowych
10.3. Kaniulacja żył centralnych
10.4. Odsłonięcie żyły (wenesekcja)
10.5. Kaniulacja tętnic obwodowych
10.6. Znieczulenie miejscowe (przewodowe)
10.7. Nakłucie lędźwiowe (punkcja lędźwiowa)
10.8. Tracheostomia
10.9. Zgłębnikowanie żołądka
10.10. Płukanie żołądka
10.11. Przezskórna endoskopowa gastrostomia (PEG)
10.12. Gastrostomia klasyczna.
10.13. Tamowanie krwawienia z żylaków przełyku sondą Sengstakena-Blakemore’a
10.14. Diagnostyczne nakłucie i płukanie jamy otrzewnej
10.15. Cewnikowanie pęcherza moczowego
10.16. Nakłucie pęcherza moczowego (punkcja nadłonowa)
10.17. Wlew doodbytniczy
10.18. Szwy i szycie chirurgiczne
11. Zakażenia wirusowe
11.1. Zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu B
11.2. Zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu C
11.3. Zakażenie ludzkim wirusem nabytego niedoboru odporności (HIV)
11.4. Profilaktyka przedekspozycyjna
11.5. Profilaktyka poekspozycyjna
12. Zakażenia bakteryjne
12.1. Zapalenie mieszka włosowego
12.2. Czyrak. Czyraczność
12.3. Czyrak mnogi (gromadny)
12.4. Zastrzał
12.5. Zanokcica
12.6. Wrastający paznokieć
12.7. Zapalenie gruczołów potowych pachy
12.8. Zapalenie naczyń i węzłów chłonnych
12.9. Ropień
12.10. Ropień pośladka
12.11. Ropowica
12.12. Martwicze zapalenie powięzi
12.13. Zgorzel gazowa
12.14. Tężec
12.15. Promienica
12.16. Róża
13. Zakażenia szpitalne
13.1. Źródła
13.2. Drogi szerzenia się
13.3. Postacie kliniczne
13.4. Zakażenie miejsca operowanego
13.5. Zakażenia spowodowane cewnikowaniem naczyń
13.6. Zakażenia szpitalne układu moczowego
14. Sepsa (posocznica)
Część II CHIRURGIA URAZOWA
15. Podstawy traumatologii
15.1. Ocena ciężkości obrażeń
15.2. Trzy okresy zgonów w następstwie urazów
15.3. „Triada śmierci”
15.4. Postępowanie na miejscu wypadku
15.5. Transport
15.6. Postępowanie w izbie przyjęć lub na szpitalnym oddziale ratunkowym
15.7. „Krótka ścieżka”
15.8. Skrócona laparotomia
15.9. Obrażenia u ludzi w podeszłym wieku
15.10. Rehabilitacja po obrażeniach
16. Obrażenia czaszkowo-mózgowe
16.1. Zamknięte urazowe uszkodzenia mózgu
16.2. Zranienia powłok czaszki
16.3. Złamania kości czaszki
16.4. Otwarte zranienia mózgu
16.5. Krwiaki wewnątrzczaszkowe
17. Obrażenia twarzy
18. Obrażenia szyi
19. Obrażenia kręgosłupa i rdzenia kręgowego
19.1. Obrażenia kręgosłupa (zwichnięcia i złamania)
19.2. Obrażenia rdzenia kręgowego
20. Obrażenia nerwów obwodowych
21. Obrażenia klatki piersiowej, tchawicy i przepony
21.1. Złamania żeber
21.2. Wiotka klatka piersiowa
21.3. Złamanie mostka
21.4. Złamanie obojczyka
21.5. Złamanie łopatki
21.6. Pourazowa odma opłucnowa
21.7. Krwiak opłucnej
21.8. Chłonkotok
21.9. Obrażenia tchawicy i oskrzeli
21.10. Stłuczenie płuca („mokre płuco”)
21.11. Rozerwanie płuca
21.12. Odma (rozedma) śródpiersia
21.13. Obrażenia przepony i piersiowo-brzuszne
22. Obrażenia serca i aorty piersiowej
22.1. Obrażenia otwarte
22.2. Obrażenia zamknięte
22.3. Tamponada serca
22.4. Obrażenia aorty piersiowej
23. Urazowe uszkodzenia naczyń
23.1. Obrażenia tętnic
23.2. Obrażenia żył
24. Zespół ciasnoty przedziałów powięziowych
25. Obrażenia przełyku
25.1. Oparzenia chemiczne
25.2. Obrażenia mechaniczne
25.3. Leczenie przedziurawienia przełyku lub żołądka
25.4. Późne powikłania
25.5. Ciała obce w przełyku
26. Obrażenia narządów jamy brzusznej
26.1. Obrażenia śledziony
26.2. Obrażenia wątroby
26.3. Obrażenia pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych
26.4. Obrażenia trzustki
26.5. Obrażenia żołądka
26.6. Obrażenia dwunastnicy
26.7. Obrażenia jelit
26.8. Uwagi końcowe
27. Obrażenia ręki
27.1. Krwiak podpaznokciowy
27.2. Stłuczenie ręki
27.3. Pierwsza pomoc
27.4 ...