✦ Najtańsza i Największa Księgarnia Medyczna ✦ Sprawdź Naszą Ofertę!" /> Chirurgia Jan Franciszek Fibak Wydawnictwo Lekarskie PZWL
img
img

Chirurgia Repetytorium - Fibak

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: PZWL

Tytuł : Chirurgia

Autor : Jan Franciszek Fibak

Stron : 480

ISBN : 9788320038972

Rok wydania : 2008

Wydanie : 2

Oprawa : miękka

Format : B5

Jest to rzeczowy i przystępny podręcznik, ułatwiający powtórzenie i utrwalenie najważniejszych zagadnień dotyczących chirurgii. Szerzej zostały omówione jedynie choroby i powikłania częściej występujące i stanowiące w chirurgii istotne problemy. Po każdym rozdziale znajduje się zbiór haseł służących do powtórzenia, sprawdzenia i pamięciowego utrwalenia wiadomości.
Podręcznik pomoże studentom medycyny w przygotowywaniu się do zajęć, a przed egzaminem końcowym - w usystematyzowaniu posiadanych wiadomości.

Spis treści :
Wprowadzenie do chirurgii
Uzyskania zgody pacjenta
Mianownictwo metod leczenia chirurgicznego
Choroby chirurgiczne
Operacja jako metoda diagnostyczna
Wskazania operacyjne
Jakość życia
Dojścia operacyjne
Hospitalizacja
Dokumentacja lekarska
Minimalizacja zabiegów
Korzystanie z czasopism medycznych
Rozpoznawanie chorób
1.      Obrażenia tkanek miękkich
Stłuczenie tkanki
Postacie ran
Tkankowa reakcja pourazowa
Gojenie się ran
Obkurczania się ran
Czas gojenia się rany
Leczenie raz urazowych
Tężec
Zgorzel gazowa
2.      Gospodarka wodno-elektrolitowa
Przestrzenie wodne
Gospodarka elektrolitowa
Równowaga kwasowo-zasadowa
Częste zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej w chorobach chirurgicznych
3.      Resuscytacja oddechowo-krążeniowa
Postępowanie w razie zatrzymania oddechu
Postępowanie w razie zatrzymania czynności serca
Plan postępowania w nagłym zatrzymaniu czynności serca
Uwagi końcowe dotyczące planu resuscytacji
Rokowanie
Bezpośredni masaż serca
Wskazania do resuscytacji
4.      Wstrząs
Przyczyny i objawy wstrząsu
Wstrząs hipowolemiczny
Ocena skuteczności działań przeciwwstrząsowych
Wstrząs septyczny
Wstrząs kardiogenny
Wstrząs anafilaktyczny
5.      Leczenie krwią, preparatami krwi i lekami osoczozastępczymi
Wskazania do przetoczenia krwi i preparatów krwi
Płyny osoczozastępcze
Technika przetaczania krwi
Powikłania związane z przetaczaniem krwi
Autotransfuzja
Niektóre problemy przetaczania kwi
Przykłady wskazań do przetoczenia
6.      Zasady żywienia w chorobach chirurgicznych
Ocena niedożywienia
Leczenie żywieniowe
Żywienie dojelitowe
Prowadzenie żywienia dojelitowego
Żywienie pozajelitowe
Wybór metody żywienia
7.      Zwalczanie zakażeń szpitalnych
Poziomy dekontaminacji
Zakażenie szpitalne
Mycie i dezynfekcja rąk
Mycie, dezynfekcja i sterylizacja narzędzi
Postępowanie z brudną bielizną
Sprzątanie i usuwanie odpadów
8.      Zakażenia okołooperacyjne
Przyczyny zakażeń i gorączki
Gorączka w dniu operacji
Gorączka w pierwszym dniu pooperacyjnym
Powikłania płucne
Zakażenie rany operacyjnej
Zapobiegawcze podawanie antybiotyków
Zakażenie dróg moczowych
Zakażenie cewnika naczyniowego
Odczyny gorączkowe na przetoczenie
Zagrożenie zakażeniem HIV
Profilaktyka zakażenia HIV
9.      Zapobieganie pooperacyjnej zakrzepicy żylnej
Epidemiologia
Przyczyny
Powstawanie i rozwój zakrzepicy
Objawy i wykrywanie
Czynniki ryzyka
Zapobieganie zakrzepicy pooperacyjnej
Metody mechaniczne
Metody farmakologiczne
10.  Przeszczepianie tkanek i narządów
Immunologiczne podstawy przeszczepiania
Immunosupresja
Zakażenia po transplantacji
Pobranie przeszczepu
Transplantacja wątroby
Przeszczep serca
11.  Odrębność chirurgii wieku dziecięcego i podeszłego
Chirurgia wieku dziecięcego
Niektóre odrębności anatomii i fizjologii dziecka
Chirurgia wieku podeszłego
Czynniki ryzyka
Choroby chirurgiczne typowe dla wieku podeszłego
Odrębność objawów chorobowych
Odrębność postępowania leczniczego
12.  Chirurgia gruczołów wydzielania wewnętrznego
Chirurgia tarczycy
Wole obojętne
Choroba Gravesa-Basedowa
Wole guzkowe nadczynne
Wole młodzieńcze
Rak tarczycy
Zapalenie tarczycy
Operacja tarczycy
Powikłania po operacjach tarczycy
Chirurgia gruczołów przytarczycznych
Chirurgia nadnercza
Guz chromochłonny
Zespół Cushinga
Aldosteronizm pierwotny (zespół Conna)
Chirurgia części wewnątrzwydzielinowej trzustki
Gastrinoma. Zespół Zollingera-Ellisona
Wyspiak (insulinoma)
13.  Choroby gruczołu sutkowego
Nienowotworowe choroby sutka
Ginekomastia
Ropne zapalenia sutka
Ostry ropień połogowy
Podotoczkowy ropień zależny od rozstrzeni przewodów
Mastopia
Torbiel
Nowotwory łagodne sutka
Włókniakogruczolak
Brodawczak wewnątrzprzewodowy
Rak sutka
Epidemiologia i czynniki etiologiczne
Przebieg kliniczny
Objawy i rozpoznanie
Technika badania
Badania laboratoryjne
Mammografia
Biopsja
Wczesne wykrywanie raka sutka
Klasyfikacja TNM
Szczególne postacie nowotworów sutka
Leczenie raka sutka
Leczenie chirurgiczne
Niechirurgiczne metody leczenia
Leczenie hormonalne
Chemioterapia raka sutka
Ogólny plan leczenia raka sutka
14.  Chirurgia klatki piersiowej
Metody badania w chirurgicznych chorobach klatki piersiowej
Wady wrodzone kształtu klatki piersiowej
Lejkowata klatka piersiowa
Kurza klatka piersiowa
Rak płuca
Chirurgiczne leczenie gruźlicy płuc
Rozstrzenie oskrzeli
Ropień płuca
Ropniak opłucnej
Odma samoistna
Choroba śródpiersia
Ostre zapalenie śródpiersia
Guzy śródpiersia
Ostre zapalenie śródpiersia
Guzy śródpiersia
Obrażenia klatki piersiowej
Złamania jednego żebra
Złamania wielu żeber
Złamanie mostka
Wstrząśnięcie i ściśnięcie klatki piersiowej
Krwawienie do jamy ustnej
Odma urazowa opłucnej
Odma podskórna i śródpiersiowa
Stłuczenie płuca
Rana płuca
Rozerwanie tchawicy lub oskrzela
Ciało obce w drzewie tchawiczo-oskrzelowym
Rana serca i tamponada serca
Ogólna taktyka postępowania w urazach klatki piersiowej
Male zabiegi na klatce piersiowej
Nakłucie klatki piersiowej
Wprowadzenie cewnika trójgrańcem
Stałe ssanie z opłucnej
Drenaż podwodny
15.  Chirurgia serca
Metody badania
Aparat do krążenia pozaustrojowego
Wrodzone wady serca leczone chirurgicznie
Wrodzone wady serca bez przecieku
Wrodzone wady z przeciekiem krwi z lewego do prawego serca
Wrodzone wady z przeciekiem krwi z prawego do lewego serca
Nabyte wady zastawkowe serca
Choroba niedokrwienna serca
Rozrusznik serca
16.  Chirurgia naczyń krwionośnych
Choroby tętnic
Metody oceny tętnic
Wywiad
Ostra niedrożność tętnicy
Przewlekłe miażdżycowe niedokrwienie kończyn dolnych
Niewydolność krążenia mózgowego
Choroby tętnic krezkowych
Choroby tętnic nerkowych
Tętniak
Tętniaki aorty brzusznej
Zespół Raynauda
Zespół górnego otworu klatki piersiowej
Chirurgiczne choroby żył
Zakrzepowe zapalenie żył
Zator płucny
Żylaki kończyn dolnych
17.  Objawy chirurgiczne chorób układu trawiennego
Ból brzucha
Ból w nadbrzuszu
Ból śródbrzusza
Ból podbrzusza
Obrona mięśniowa
Wymioty
Zwracanie
Zaburzenia połykania
Wzdęcia brzucha
Wodobrzusze
18.  Endoskopia układu trawiennego
Endoskopia diagnostyczna
Endoskopia zabiegowa
Tamowanie krwawień
Polipektomia
Poszerzanie zwężeń
Udrażnianie przełyku
Inne zabiegi endoskopowe
19.  Ostre choroby jamy brzusznej
Pojęcie "ostrego brzucha"
Ostre rozlane zapalenie otrzewnej
Przyczyny ostrego zapalenia otrzewnej
Objawy rozlanego zapalenia otrzewnej
Badania diagnostyczne
Leczenie
Ropnie wawnątrzotrzewnowe
Ropień około wyrostkowy
Ropień zatoki Douglasa
Ciało obce w przewodzie pokarmowym
20.  Chirurgia przełyku i przepony
Choroba refleksowa przełyku
Achalazja
Rak przełyku
Uchyłki przełyku
...