✦ Najtańsza i Największa Księgarnia Medyczna ✦ Sprawdź Naszą Ofertę!" /> Chirurgia pozaczaszkowych tętnic mózgowych Piotr Maciej Andziak Wydawnictwo Lekarskie PZWL
img
img

Chirurgia pozaczaszkowych tętnic mózgowych

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: PZWL

Tytuł : Chirurgia pozaczaszkowych tętnic mózgowych

Autor : Piotr Maciej Andziak

Stron : 376

ISBN : 9788320034523

Rok wydania : 2007

Wydanie : 2

Oprawa : miękka

Format : 14,5 x 20,5 cm

Autor w sposób całościowy przedstawia tematykę diagnostyki i leczenia chirurgicznego zwężeń i niedrożności tętnic łuku aorty. Uwzględnia nowe techniki diagnostyki obrazowej i przedstawia najnowsze wyniki wieloośrodkowych badań potwierdzających konieczność wykonywania operacji tętnic szyjnych i łuku aorty. Omówia tak?e wskazania oraz technike wewnątrznaczyniowych zabiegów poszerzania zwężeń oraz zakładania stentów do tętnic szyjnych wewnętrznych i tętnic łuku aorty.
Odbiorcy: lekarze ogólni. neurolodzy. chirurdzy. radiolodzy interwencyjni


Spis treści :
Wykaz skrótów i skrótowców  
1. Rys historyczny chirurgii tętnic szyjnych i łuku aorty  
Piśmiennictwo
2. Anatomia i fizjologia krążenia mózgowego  
Anatomia 
Tętnice szyjne: wspólna, zewnętrzna i wewnętrzna w odcinku szyjnym 
Tętnice łuku aorty 
Tętnica kręgowa 
Tętnice wewnątrzczaszkowe 
Fizjologia krążenia mózgowego 
Piśmiennictwo 
3. Zaburzenia krążenia mózgowego wywołane zwężeniem lub niedrożnością pozaczaszkowych tętnic mózgowych  
Przyczyny zwężeń i niedrożności pozaczaszkowych tętnic mózgowych
Zaburzenia krążenia w obszarze zaopatrywanym w krew przez tętnicę szyjną wewnętrzną 
Mechanizm powstawania blaszki miażdżycowej w rozwidleniu tętnicy szyjnej wspólnej 
Mechanizm niedokrwienia mózgu 
Zatorowość obwodowa jako przyczyna niedokrwienia mózgu lub siatkówki 
Mechanizm hemodynamiczny niedokrwienia mózgu 
Drogi krążenia obocznego
Zaburzenia krążenia w obrębie tętnicy podobojczykowej i tętnicy kręgowej 
Piśmiennictwo
4. Diagnostyka zwężeń i niedrożności pozaczaszkowych tętnic mózgowych  
Badania oceniające stan miejscowy tętnic 
Badania nieinwazyjne 
Badania angiograficzne 
Badania inwazyjne 
Badania oceniające stan mózgu 
Elektroencefalografia 
Tomografia komputerowa 
Rezonans magnetyczny 
Izotopowe badania przepływu mózgowego 
Piśmiennictwo
5. Objawy kliniczne. Wskazania i przeciwwskazania do udrożnienia tętnicy szyjnej wewnętrznej. Wskazania i przeciwwskazania do przezskórnej plastyki tętnicy szyjnej wewnętrznej  
Objawy kliniczne wywołane zwężeniem t.sz.w. 
Badanie przedmiotowe 
Postępowanie diagnostyczne 
Klasyfikacje niedokrwienia mózgu 
Ocena ryzyka przedoperacyjnego 
Klasyfikacja Mayo 
Klasyfikacja czynników ryzyka 
Wskazania do udrożnienia t.sz.w. 
Zwężenia objawowe 
Zwężenia bezobjawowe 
Przeciwwskazania do udrożnienia t.sz.w. 
Wybór czasu udrożnienia t.sz.w. 
Leczenie farmakologiczne 
Współistnienie zwężenia t.sz.w. i wymagającego operacji zwężenia tętnic wieńcowych 
Stan i wyniki randomizowanych prospektywnych badań dla chorych z objawowym zwężeniem t.sz.w. 
Stan i wyniki randomizowanych prospektywnych badań dla chorych z bezobjawowym zwężeniem t.sz.w. 
Wskazania do przezskórnej plastyki z założeniem stentu u chorych ze zwężeniem t.sz.w. 
Przeciwwskazania do przezskórnej plastyki i założenia stentu u chorych ze zwężeniem t.sz.w. 
Stan i wyniki badań oraz rejestrów oceniających skuteczność przez skórnej plastyki z zastosowaniem stentów i urządzeń neuroprotekcyjnych
Badania randomizowane i nierandomizowane porównujące skuteczność udrożnienia t.sz.w. z przezskórną plastyką z użyciem stentu 
Rejestry 
Piśmiennictwo 
6. Sposoby monitorowania przepływu mózgowego. Zabezpieczenie mózgu przed niedokrwieniem. Zastosowanie czasowego przepływu wewnętrznego  
Sposoby monitorowania przepływu mózgowego i wykrywania niedokrwienia mózgu 
Zabezpieczenie mózgu przed niedokrwieniem 
Rodzaje shuntów i zasady ich stosowania 
Zakładanie i usuwanie shuntu 
Rodzaje znieczulenia a monitorowanie przepływu mózgowego 
Piśmiennictwo 
7. Chirurgia tętnicy szyjnej wewnętrznej  
Znieczulenie 
Znieczulenie miejscowe lub przewodowe do operacji udrożnienia t.sz.w. 
Znieczulenie ogólne do operacji udrożnienia tętnicy szyjnej wewnętrznej 
Technika operacyjna 
Zakładanie i usuwanie czasowego przepływu wewnętrznego (shuntu) 
Powikłania związane ze stosowaniem czasowego przepływu wewnętrznego 
Wskazania do zastosowania łaty przy zamykaniu t.sz.w. 
Udrożnienie t.sz.w. przez wynicowanie i inne odmiany operacji 
Mechanizmy występowania udarów okołooperacyjnych