✦ Najtańsza i Największa Księgarnia Medyczna ✦ Sprawdź Naszą Ofertę!" /> Chirurgia onkologiczna Andrzej Berner, Stanisław Feliks Bień, Adam Bilski Arkadiusz Jeziorski, Andrzej Wiktor Szawłowski, Wydawnictwo Lekarskie PZWL
img
img

Chirurgia onkologiczna

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: PZWL

Tytuł : Chirurgia onkologiczna

Autor : Andrzej Berner, Stanisław Feliks Bień, Adam Bilski

Redaktor : Arkadiusz Jeziorski, Andrzej Wiktor Szawłowski,

Stron : 1468

ISBN : 9788320037197

Rok wydania : 2009

Wydanie : 1

Oprawa : twarda

Format : A4

UWAGA W PROMOCYJNEJ CENIE DOSTĘPNYCH JEST TYLKO KILKA KOMPLETÓW !!

Nowoczesny podręcznik z zakresu chirurgii onkologicznej, napisany przez najwybitniejszych specjalistów w dziedzinie chirurgii onkologicznej, chirurgii ogólnej, chirurgii plastycznej, onkologii ogólnej, patomorfologii, radioterapii, biologii molekularnej i genetyki.

Tom 1: Wstęp do chirurgii onkologicznej i podstawy chirurgii onkologicznej
Tom 2: Diagnostyka nowotworów oraz inne aspekty chirurgii onkologicznej
Tom 3: Chirurgia narządowa
Tom 4: Nowotwory układu pokarmowego, moczowego i kobiecego narządu płciowego, guzy neuroendokrynne  oraz chirurgiczne leczenie przerzutów 
Publikacja skierowana jest do szerokiego kręgu odbiorców: chirurgów ogólnych, chirurgów onkologów, lekarzy specjalizujących się w chirurgii onkologicznej i onkologów ogólnych.


Spis treści :
TOM    1 
 
Wstęp do chirurgii onkologicznej
1. Historia chirurgicznego leczenia chorych na nowotwory
1.1. Okres starożytny
1.2. Okres średniowiecza
1.3. Odrodzenie
1.4. Oświecenie - powrót chirurgii do medycyny akademickiej
1.5. Wiek XIX
1.6. Rozważania nad przyczyną powstawania nowotworów
1.7. Wiek XX
1.8. Chirurgia układów i narządów
1.8.1. Pierś
1.8.2. Węzły chłonne
1.8.3. Głowa i szyja
1.8.4. Przełyk
1.8.5. Żołądek
1.8.6. Trzustka
1.8.7. Wątroba
1.8.8. Jelito grube
1.8.9. Płuco
1.8.10. Układ moczowy
1.8.11. Układ nerwowy
1.8.12. Narządy rodne
1.8.13. Mięsaki
2. Historia Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej
2.1. Wstęp
2.2. Współpraca z innymi towarzystwami
2.3. Działalność wydawnicza
3. Epidemiologia nowotworów złośliwych w Polsce i na świecie
3.1. Wstęp
3.2. Nowotwory złośliwe na świecie
3.3. Nowotwory złośliwe w Polsce
3.4. Perspektywy zwalczania nowotworów złośliwych w Polsce
3.5. Podstawowe pojęcia epidemiologiczne
4. Molekularne mechanizmy kancerogenezy
4.1. Wstęp
4.2. Geny stabilizujące a transformacja nowotworowa
4.3. Utrata zdolności do kontroli sygnałów wzrostu - onkogeny
4.4. Utrata zdolności do rozpoznawania sygnałów antywzrostowych - geny supresorowe
4.5. miRNA a transformacja nowotworowa
4.6. Zmiany epigenetyczne a transformacja nowotworowa
4.7. Nabywanie nieograniczonego potencjału podziałowego a transformacja nowotworowa
4.8. Transformacja nowotworowa a apoptoza
4.9. Hipoteza macierzystych komórek nowotworowych
4.10. Nabywanie zdolności do unaczynienia guza
4.11. Nabywanie zdolności do tworzenia nacieków i przerzutów
4.12. Zasiedlenie nowych nisz organizmu
4.13. Podsumowanie
5. Genetyka kliniczna nowotworów
5.1. Wstęp
5.2. Dziedziczny rak piersi i jajnika
5.2.1. Zespół BRCA1
5.2.2. Zespół BRCA2
5.2.3. Zespół BRCAX
5.2.4. Zalecenia postępowania w rodzinach obarczonych dużym ryzykiem rozwoju dziedzicznego raka piersi lub jajnika
5.2.5. Profilaktyka
5.2.6. Leczenie
5.2.7. Podsumowanie
5.3. Dziedziczny rak jelita grubego
5.3.1. Zespół Lyncha
5.3.2. Rodzinna polipowatość gruczolakowata jelita grubego
5.4. Choroba von Hippla i Lindaua
5.4.1. Podział kliniczny VHL
5.4.2. Kliniczne kryteria rozpoznawania VHL
5.4.3. Schemat badań diagnostycznych u chorych z VHL
54.4. Zasady leczenia nowotworów u chorych z VHL
5.5. Dziedziczny rak żołądka
5.5.1. Kryteria rodowodowo-kliniczne dziedzicznego raka żołądka
5.5.2. Kryteria rodowodowo-kliniczne rozpoznawania z dużym prawdopodobieństwem dziedzicznego raka żołądka
5.5.3. Sposób postępowania leczniczego w rodzinach obciążonych dziedzicznym rakiem żołądka
5.5.4. Zespół E- kadheryny
5.6. Dziedziczny rak rdzeniasty tarczycy
5.6.1. Leczenie dziedzicznego raka rdzeniastego tarczycy
5.6.2. Profilaktyczna tyreoidektomia
5.7. Podsumowanie
Podstawy chirurgii onkologicznej
6. Dekalog chirurga onkologa
7. Zasady chirurgicznego leczenia nowotworów
7.1. Wstęp
7.2. Operacje diagnostyczne
7.2.1. Biopsja węzła chłonnego wartowniczego
7.3. Operacje radykalne
7.4. Operacje paliatywne
7.5. Operacje profilaktyczne
7.6. Operacje przerzutów
7.7. Inne techniki stosowane w chirurgii onkologicznej
8. Podstawy chirurgii odtwórczej w onkologii
8.1. Przeszczepy i płaty
8.2. Przeszczepy skóry
8.3. Przeszczepy śluzówki
8.4. Przeszczepy powięzi
8.5. Przeszczepy kości
8.6. Przeszczepy chrząstki
8.7. Przeszczepy nerwów
8.8. Przeszczepy tłuszczu
8.9. Płaty skórne
8.10. Płaty skórno-powięziowe
8.11. Płaty mięśniowe i skórno-mięśniowe
8.12. Płaty złożone
8.13. Rozprężanie tkanek
8.14. Odsysanie tłuszczu
8.15. Mikrochirurgia rekonstrukcyjna
9. Zasady radioterapii nowotworów
9.1. Charakterystyka właściwości fizycznych i biologicznych promieniowania
9.1.1. Biologiczne efekty promieniowania
9.1.2. Dawki promieniowania, dawkowanie, techniki radioterapii
9.2. Taktyki leczenia
9.2.1. Podstawy biologiczne
9.2.2. Taktyki leczenia skojarzonego - chemioradiochirurgia
9.2.3. Rola i miejsce radioterapii w leczeniu skojarzonym
9.2.4. Część szczegółowa
9.3. Powikłania popromienne
10. Zasady leczenia systemowego nowotworów
10.1. Wstęp
10.2. Chemioterapia
10.2.1. Biologiczne podstawy
10.2.2. Zasady stosowania w klinicznej praktyce
10.2.3. Toksyczność
10.2.4. Zasady stosowania w skojarzeniu z leczeniem chirurgicznym
10.3. Hormonoterapia
10.3.1. Biologiczne podstawy
10.3.2. Zasady stosowania w klinicznej praktyce
10.4. Bioterapia
10.5. Immunoterapia
10.5.1. Modyfikacja przebiegu procesów wewnątrzkomórkowych
10.6. Leczenie ukierunkowane molekularnie
10.7. Podsumowanie
11. Zasady leczenia skojarzonego nowotworów
11.1. Wstęp
11.2. Cele leczenia skojarzonego
11.3. Taktyka leczenia skojarzonego nowotworów litych
12. Zasady medycyny opartej na dowodach w onkologii
12.1. Wstęp
12.2. Badania kliniczne w onkologii służące wypracowaniu dowodów medycznych
12.3. Poziomy istotności dowodów medycznych
12.4. Podsumowanie
13. Antybiotykoterapia w chirurgii onkologicznej
13.1. Wstęp
13.2. Profilaktyka okołooperacyjna u chorych z nowotworami litymi
13.3. Charakterystyka poszczególnych postaci zakażeń i propozycje terapii empirycznej
13.3.1. Zakażenia miejsca operowanego po zabiegach chirurgicznych z powodu nowotworów głowy i szyi
13.3.2. Powikłania infekcyjne u chorych z nowotworami ośrodkowego układu nerwowego
13.3.3. Strategia terapii zakażeń miejsca operowanego
13.3.4. Powikłania infekcyjne po resekcji przełyku
13.3.5. Powikłania infekcyjne po zabiegach chirurgicznych z powodu raka tarczycy
13.3.6. Powikłania infekcyjne po operacjach z powodu nowotworów piersi
13.3.7. Powikłania infekcyjne po operacjach z powodu raka płuca
13.3.8. Powikłania infekcyjne po operacjach z powodu raka żołądka
13.3.9. Powikłania infekcyjne po operacjach raka jelita grubego
13.3.10. Wtórne zapalenie otrzewnej
13.3.11. Przewlekłe (trzeciorzędowe) zapalenie otrzewnej
13.3.12. Ropnie wewnątrzotrzewnowe
13.3.13. Powikłania infekcyjne u chorych z nowotworami wątroby
13.3.14. Powikłania infekcyjne u chorych po resekcji trzustki z powodu nowotworu
13.3.15. Powikłania infekcyjne po zabiegach chirurgicznych u chorych z rakiem pęcherza moczowego i nerki
13.3.16. Powikłania infekcyjne u chorych z nowotworami narządów płciowych
13.3.17. Zakażenia związane ze stosowaniem cewników centralnych
13.3.18. Zakażenia układu moczowego u chorych z nowotworami narządów miąższowych
14. Zaburzenia wodno-elektrolitowe w chorobach nowotworowych
14.1. Wstęp
14.2. Sód
14.2.1. Hiponatremia
14.2.2. Hipernatremia
14.3 Potas
14.3.1 Hipokaliemia
14.3.2. Hiperkaliemia
14.4. Magnez
14.4.1. Kliniczne wykładniki związane z dysmagnezemią
14.4.2. Hipomagnezemia
14.4.3. Hipermagnezemia
14.5. Wapń
14.5.1. Hipokalcemia
14.5.2. Hiperkalcemia
15. Zaburzenia odżywiania i zasady terapii żywieniowej u chorych na nowotwory
15.1. Wstęp
15.2. Rola i miejsce terapii żywieniowej w onkologii
15.3. Konsekwencje żywieniowe w nowotworach złośliwych
15.4. Konsekwencje żywieniowe leczenia onkologicznego
15.5. Niedożywienie/wyniszczenie nowotworowe
15.6. Kryteria niedożywienia nowotworowego
15.7. Zasady leczenia żywieniowego u chorych onkologicznie
15.8. Rozpoczęcie i zakończenie terapii żywieniowej
15.9. Sposoby terapii żywieniowej u chorych na nowotwory
15.9.1. Odżywianie drogą przewodu pokarmowego
15.9.2. Odżywianie pozajelitowe (parenteralne)
15.10. Podsumowanie
16. Zaburzenia hemostazy u chorych na nowotwory
16.1. Wstęp
16.2. Fizjologia krzepnięcia krwi
16.2.1. Czynniki krzepnięcia krwi
16.2.2. Inhibitory krzepnięcia krwi
16.2.3. Dynamika procesu krzepnięcia krwi
16.3. Powikłania krwotoczne
16.3.1. Powikłan ...