✦ Najtańsza i Największa Księgarnia Medyczna ✦ Sprawdź Naszą Ofertę!" /> Chirurgia onkologiczna Andrzej Berner, Stanisław Feliks Bień, Adam Bilski Arkadiusz Jeziorski, Andrzej Wiktor Szawłowski, Wydawnictwo Lekarskie PZWL
img
img

Chirurgia onkologiczna

 • Dostępność: Brak
 • Wydawca: Wydawnictwo Lekarskie PZWL
 • Stara Cena: 630,00 złCena: 485,10 zł
 • Ilość: kpl.
  imgDARMOWA DOSTAWA
 • Poleć produkt
 • Tytuł : Chirurgia onkologiczna

  Autor : Andrzej Berner, Stanisław Feliks Bień, Adam Bilski

  Redaktor : Arkadiusz Jeziorski, Andrzej Wiktor Szawłowski,

  Stron : 1468

  ISBN : 9788320037197

  Rok wydania : 2009

  Wydanie : 1

  Oprawa : twarda

  Format : A4

  UWAGA W PROMOCYJNEJ CENIE DOSTĘPNYCH JEST TYLKO KILKA KOMPLETÓW !!

  Nowoczesny podręcznik z zakresu chirurgii onkologicznej, napisany przez najwybitniejszych specjalistów w dziedzinie chirurgii onkologicznej, chirurgii ogólnej, chirurgii plastycznej, onkologii ogólnej, patomorfologii, radioterapii, biologii molekularnej i genetyki.

  Tom 1: Wstęp do chirurgii onkologicznej i podstawy chirurgii onkologicznej
  Tom 2: Diagnostyka nowotworów oraz inne aspekty chirurgii onkologicznej
  Tom 3: Chirurgia narządowa
  Tom 4: Nowotwory układu pokarmowego, moczowego i kobiecego narządu płciowego, guzy neuroendokrynne  oraz chirurgiczne leczenie przerzutów 
  Publikacja skierowana jest do szerokiego kręgu odbiorców: chirurgów ogólnych, chirurgów onkologów, lekarzy specjalizujących się w chirurgii onkologicznej i onkologów ogólnych.


  Spis treści :
  TOM    1 
   
  Wstęp do chirurgii onkologicznej
  1. Historia chirurgicznego leczenia chorych na nowotwory
  1.1. Okres starożytny
  1.2. Okres średniowiecza
  1.3. Odrodzenie
  1.4. Oświecenie - powrót chirurgii do medycyny akademickiej
  1.5. Wiek XIX
  1.6. Rozważania nad przyczyną powstawania nowotworów
  1.7. Wiek XX
  1.8. Chirurgia układów i narządów
  1.8.1. Pierś
  1.8.2. Węzły chłonne
  1.8.3. Głowa i szyja
  1.8.4. Przełyk
  1.8.5. Żołądek
  1.8.6. Trzustka
  1.8.7. Wątroba
  1.8.8. Jelito grube
  1.8.9. Płuco
  1.8.10. Układ moczowy
  1.8.11. Układ nerwowy
  1.8.12. Narządy rodne
  1.8.13. Mięsaki
  2. Historia Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej
  2.1. Wstęp
  2.2. Współpraca z innymi towarzystwami
  2.3. Działalność wydawnicza
  3. Epidemiologia nowotworów złośliwych w Polsce i na świecie
  3.1. Wstęp
  3.2. Nowotwory złośliwe na świecie
  3.3. Nowotwory złośliwe w Polsce
  3.4. Perspektywy zwalczania nowotworów złośliwych w Polsce
  3.5. Podstawowe pojęcia epidemiologiczne
  4. Molekularne mechanizmy kancerogenezy
  4.1. Wstęp
  4.2. Geny stabilizujące a transformacja nowotworowa
  4.3. Utrata zdolności do kontroli sygnałów wzrostu - onkogeny
  4.4. Utrata zdolności do rozpoznawania sygnałów antywzrostowych - geny supresorowe
  4.5. miRNA a transformacja nowotworowa
  4.6. Zmiany epigenetyczne a transformacja nowotworowa
  4.7. Nabywanie nieograniczonego potencjału podziałowego a transformacja nowotworowa
  4.8. Transformacja nowotworowa a apoptoza
  4.9. Hipoteza macierzystych komórek nowotworowych
  4.10. Nabywanie zdolności do unaczynienia guza
  4.11. Nabywanie zdolności do tworzenia nacieków i przerzutów
  4.12. Zasiedlenie nowych nisz organizmu
  4.13. Podsumowanie
  5. Genetyka kliniczna nowotworów
  5.1. Wstęp
  5.2. Dziedziczny rak piersi i jajnika
  5.2.1. Zespół BRCA1
  5.2.2. Zespół BRCA2
  5.2.3. Zespół BRCAX
  5.2.4. Zalecenia postępowania w rodzinach obarczonych dużym ryzykiem rozwoju dziedzicznego raka piersi lub jajnika
  5.2.5. Profilaktyka
  5.2.6. Leczenie
  5.2.7. Podsumowanie
  5.3. Dziedziczny rak jelita grubego
  5.3.1. Zespół Lyncha
  5.3.2. Rodzinna polipowatość gruczolakowata jelita grubego
  5.4. Choroba von Hippla i Lindaua
  5.4.1. Podział kliniczny VHL
  5.4.2. Kliniczne kryteria rozpoznawania VHL
  5.4.3. Schemat badań diagnostycznych u chorych z VHL
  54.4. Zasady leczenia nowotworów u chorych z VHL
  5.5. Dziedziczny rak żołądka
  5.5.1. Kryteria rodowodowo-kliniczne dziedzicznego raka żołądka
  5.5.2. Kryteria rodowodowo-kliniczne rozpoznawania z dużym prawdopodobieństwem dziedzicznego raka żołądka
  5.5.3. Sposób postępowania leczniczego w rodzinach obciążonych dziedzicznym rakiem żołądka
  5.5.4. Zespół E- kadheryny
  5.6. Dziedziczny rak rdzeniasty tarczycy
  5.6.1. Leczenie dziedzicznego raka rdzeniastego tarczycy
  5.6.2. Profilaktyczna tyreoidektomia
  5.7. Podsumowanie
  Podstawy chirurgii onkologicznej
  6. Dekalog chirurga onkologa
  7. Zasady chirurgicznego leczenia nowotworów
  7.1. Wstęp
  7.2. Operacje diagnostyczne
  7.2.1. Biopsja węzła chłonnego wartowniczego
  7.3. Operacje radykalne
  7.4. Operacje paliatywne
  7.5. Operacje profilaktyczne
  7.6. Operacje przerzutów
  7.7. Inne techniki stosowane w chirurgii onkologicznej
  8. Podstawy chirurgii odtwórczej w onkologii
  8.1. Przeszczepy i płaty
  8.2. Przeszczepy skóry
  8.3. Przeszczepy śluzówki
  8.4. Przeszczepy powięzi
  8.5. Przeszczepy kości
  8.6. Przeszczepy chrząstki
  8.7. Przeszczepy nerwów
  8.8. Przeszczepy tłuszczu
  8.9. Płaty skórne
  8.10. Płaty skórno-powięziowe
  8.11. Płaty mięśniowe i skórno-mięśniowe
  8.12. Płaty złożone
  8.13. Rozprężanie tkanek
  8.14. Odsysanie tłuszczu
  8.15. Mikrochirurgia rekonstrukcyjna
  9. Zasady radioterapii nowotworów
  9.1. Charakterystyka właściwości fizycznych i biologicznych promieniowania
  9.1.1. Biologiczne efekty promieniowania
  9.1.2. Dawki promieniowania, dawkowanie, techniki radioterapii
  9.2. Taktyki leczenia
  9.2.1. Podstawy biologiczne
  9.2.2. Taktyki leczenia skojarzonego - chemioradiochirurgia
  9.2.3. Rola i miejsce radioterapii w leczeniu skojarzonym
  9.2.4. Część szczegółowa
  9.3. Powikłania popromienne
  10. Zasady leczenia systemowego nowotworów
  10.1. Wstęp
  10.2. Chemioterapia
  10.2.1. Biologiczne podstawy
  10.2.2. Zasady stosowania w klinicznej praktyce
  10.2.3. Toksyczność
  10.2.4. Zasady stosowania w skojarzeniu z leczeniem chirurgicznym
  10.3. Hormonoterapia
  10.3.1. Biologiczne podstawy
  10.3.2. Zasady stosowania w klinicznej praktyce
  10.4. Bioterapia
  10.5. Immunoterapia
  10.5.1. Modyfikacja przebiegu procesów wewnątrzkomórkowych
  10.6. Leczenie ukierunkowane molekularnie
  10.7. Podsumowanie
  11. Zasady leczenia skojarzonego nowotworów
  11.1. Wstęp
  11.2. Cele leczenia skojarzonego
  11.3. Taktyka leczenia skojarzonego nowotworów litych
  12. Zasady medycyny opartej na dowodach w onkologii
  12.1. Wstęp
  12.2. Badania kliniczne w onkologii służące wypracowaniu dowodów medycznych
  12.3. Poziomy istotności dowodów medycznych
  12.4. Podsumowanie
  13. Antybiotykoterapia w chirurgii onkologicznej
  13.1. Wstęp
  13.2. Profilaktyka okołooperacyjna u chorych z nowotworami litymi
  13.3. Charakterystyka poszczególnych postaci zakażeń i propozycje terapii empirycznej
  13.3.1. Zakażenia miejsca operowanego po zabiegach chirurgicznych z powodu nowotworów głowy i szyi
  13.3.2. Powikłania infekcyjne u chorych z nowotworami ośrodkowego układu nerwowego
  13.3.3. Strategia terapii zakażeń miejsca operowanego
  13.3.4. Powikłania infekcyjne po resekcji przełyku
  13.3.5. Powikłania infekcyjne po zabiegach chirurgicznych z powodu raka tarczycy
  13.3.6. Powikłania infekcyjne po operacjach z powodu nowotworów piersi
  13.3.7. Powikłania infekcyjne po operacjach z powodu raka płuca
  13.3.8. Powikłania infekcyjne po operacjach z powodu raka żołądka
  13.3.9. Powikłania infekcyjne po operacjach raka jelita grubego
  13.3.10. Wtórne zapalenie otrzewnej
  13.3.11. Przewlekłe (trzeciorzędowe) zapalenie otrzewnej
  13.3.12. Ropnie wewnątrzotrzewnowe
  13.3.13. Powikłania infekcyjne u chorych z nowotworami wątroby
  13.3.14. Powikłania infekcyjne u chorych po resekcji trzustki z powodu nowotworu
  13.3.15. Powikłania infekcyjne po zabiegach chirurgicznych u chorych z rakiem pęcherza moczowego i nerki
  13.3.16. Powikłania infekcyjne u chorych z nowotworami narządów płciowych
  13.3.17. Zakażenia związane ze stosowaniem cewników centralnych
  13.3.18. Zakażenia układu moczowego u chorych z nowotworami narządów miąższowych
  14. Zaburzenia wodno-elektrolitowe w chorobach nowotworowych
  14.1. Wstęp
  14.2. Sód
  14.2.1. Hiponatremia
  14.2.2. Hipernatremia
  14.3 Potas
  14.3.1 Hipokaliemia
  14.3.2. Hiperkaliemia
  14.4. Magnez
  14.4.1. Kliniczne wykładniki związane z dysmagnezemią
  14.4.2. Hipomagnezemia
  14.4.3. Hipermagnezemia
  14.5. Wapń
  14.5.1. Hipokalcemia
  14.5.2. Hiperkalcemia
  15. Zaburzenia odżywiania i zasady terapii żywieniowej u chorych na nowotwory
  15.1. Wstęp
  15.2. Rola i miejsce terapii żywieniowej w onkologii
  15.3. Konsekwencje żywieniowe w nowotworach złośliwych
  15.4. Konsekwencje żywieniowe leczenia onkologicznego
  15.5. Niedożywienie/wyniszczenie nowotworowe
  15.6. Kryteria niedożywienia nowotworowego
  15.7. Zasady leczenia żywieniowego u chorych onkologicznie
  15.8. Rozpoczęcie i zakończenie terapii żywieniowej
  15.9. Sposoby terapii żywieniowej u chorych na nowotwory
  15.9.1. Odżywianie drogą przewodu pokarmowego
  15.9.2. Odżywianie pozajelitowe (parenteralne)
  15.10. Podsumowanie
  16. Zaburzenia hemostazy u chorych na nowotwory
  16.1. Wstęp
  16.2. Fizjologia krzepnięcia krwi
  16.2.1. Czynniki krzepnięcia krwi
  16.2.2. Inhibitory krzepnięcia krwi
  16.2.3. Dynamika procesu krzepnięcia krwi
  16.3. Powikłania krwotoczne
  16.3.1. Powikłan ...