✦ Najtańsza i Największa Księgarnia Medyczna ✦ Sprawdź Naszą Ofertę!" /> Chemia leków Hanna Maria Byrtus, Grażyna Chłoń-Rzepa, Maria Maria Gorczyca, Alfred Zejc, Alfred Zejc Wydawnictwo Lekarskie PZWL
img
img

Chemia leków

 • Dostępność: Produkt dostępny
 • Wydawca: PZWL
 • Stara Cena: 149,00 złCena: 120,69 zł
 • Ilość:
  imgDOSTAWA OD 6.99 ZŁ
 • Poleć produkt
 • Tytuł : Chemia leków

  Autor : Hanna Maria Byrtus, Grażyna Chłoń-Rzepa, Maria

  Redaktor : Maria Gorczyca, Alfred Zejc, Alfred Zejc

  Stron : 856

  ISBN : 9788320036527

  Rok wydania : 2009

  Wydanie : 3

  Oprawa : miękka

  Format : B5

  Obecne wydanie zostało zmienione i rozszerzone. Książka zawiera bardzo obszerny materiał - opisy poszczególnych grup leków, ich właściwości fizykochemiczne, mechanizmy działania, metabolizm, zasady działania proleku, co zostało zilustrowane licznymi (ponad 1000) wzorami. Materiał ten jest przedstawiony w układzie farmakologicznym lub farmakologiczno-terapeutycznym według powszechnie stosowanych systemów.
  W publikacji zastosowano zasady polskiej pisowni nazw międzynarodowych zgodnie z wytycznymi Komisji Nomenklatury Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego.
  Podręcznik jest przeznaczony zarówno dla studentów farmacji, farmaceutów, jak i studentów pokrewnych dziedzin nauki, a także pracowników przemysłu farmaceutycznego oraz laboratoriów analitycznych.

  Spis treści :
  1. Wiadomości ogólne
  l. 1. Rys historyczny rozwoju chemii leków
  1.2. Klasyfikacja i nazewnictwo substancji leczniczych
  1.3. Wpływ czynników fizykochemicznych na trwałość, wchłanianie i dystrybucję leków
  1.4. Mechanizm działania leków
  1.4.1. Mechanizm fizykochemiczny działania leków
  1.4.2. Mechanizm chemiczny działania leków
  1.5. Biotransformacja leków
  1.5.1. Przemiany fazy pierwszej
  1.5.2. Przemiany fazy drugiej
  1.6. Współczesne metody projektowania i otrzymywania leków 
  1.6.1. Poszukiwania leków
  1.6.2. Metody otrzymywania leków - biosynteza i biotransformacja  
  1.6.3. Biotechnologia oraz metody inżynierii genetycznej w badaniach nad lekiem
  1.7. Wybrane zagadnienia z toksykologii leków i niektórych substancji chemicznych
  1.7.1. Ogólne aspekty niepożądanych działań leków
  1.7.2. Toksyczność substancji chemicznych
  1.8. Analityczna kontrola jakości leków
  2. Leki działające na ośrodkowy układ nerwowy
  2.1. Neuroprzekaźniki, neurohormony, neuromodulatory, neuromediatory i inne substancje biorące udział w przewodzeniu bodźców w o.u.n.  
  2.2. Leki psychotropowe
  2.2.1. Leki o działaniu neuroleptycznym
  2.2.2. Leki przeciwdepresyjne
  2.2.3. Leki o działaniu anksjolitycznym (leki przedwiekowe)  
  2.2.4. Leki o działaniu stymulującym o.u.n.
  2.3. Leki o działaniu analeptycznym
  2.4. Leki uspokajające i nasenne
  2.4.1. Pochodne kwasu barbiturowego
  2.4.2. Leki działające przez receptor benzodiazepinowy
  2.4.3. Leki o innej budowie
  2.5. Leki przeciwpadaczkowe
  2.5.1. Pochodne hydantoiny
  2.5.2. Pochodne kwasu barbiturowego
  2.5.3. Pochodne pirolidyno-2,5-dionu
  2.5.4. Pochodne iminostilbenu
  2.5.5. Pochodne 1,4- i 1,5-benzodiazepiny
  2.5.6. Pochodne kwasu walproinowego
  2.5.7. Nowa generacja leków przeciwpadaczkowych
  2.6. Leki stosowane w chorobie Parkinsona
  2.6.1. Leki o działaniu cholinolitycznym
  2.6.2. Leki dopaminergiczne
  2.6.3. Leki o różnej budowie chemicznej
  2.7. Leki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe  i  przeciwzapalne 
  2.7.1. Narkotyczne leki przeciwbólowe (egzogenne opioidy)    
  2.7.2. Nienarkotyczne leki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe i przeciwzapalne
  2.8. Środki znieczulające ogólnie
  2.8.1. Wziewne środki znieczulające ogólnie (środki inhalacyjne)
  2.8.2. Środki znieczulające ogólnie do stosowania dożylnego   
  2.8.3. Leki stosowane w neuroleptanalgezji
  3. Leki wpływające na obwodowy układ nerwowy
  3.1. Leki pobudzające układ wspołczulny (sympatyczny) - adrenomimetyki, sympatykomimetyki
  3.1.1. Leki   oc-adrenergiczne (a-sympatykomimetyki, a-adrenomimetyki)
  3.1.2. Leki P-adrenergiczne ((3-adrenomimetyki)
  3.1.3. Leki a-, (3-adrenergiczne (a-, P-adrenomimetyki)
  3.1.4. Leki sympatykomimetyczne (adrenergiczne) o działaniu pośrednim  
  3.2. Leki hamujące układ wspołczulny - adrenolityki (sympatykolityki, sympatolityki)
  3.2.1. Leki oc-adrenolityczne (blokujące receptory a-adrenergiczne)   
  3.2.2. Leki  (3-adrenolityczne (leki blokujące receptory P-adrenergiczne, (3-blokery)
  3.2.3. Leki cc- i (3-adrenolityczne (blokujące receptory a i P)   
  3.2.4. Leki sympatykolityczne o innym mechanizmie działania
  3.3. Leki pobudzające układ przywspołczulny - leki cholinergiczne (parasympatykomimetyki, parasympatykolityki, parasympatykotoniki, parasympatomimetyki)
  3.3.1. Bezpośrednie leki parasympatykomimetyczne
  3.3.2. Parasympatykotoniki o działaniu pośrednim - inhibitory acetylo-cholinoesterazy
  3.4. Leki hamujące układ przywspółczulny - leki cholinolityczne (parasympatykolityki, parasympatolityki)
  3.4.1. Alkaloidy tropanowe i półsyntetyczne pochodne
  3.4.2. Leki cholinolityczne o innej budowie
  3.5. Leki spazmolityczne muskulotropowe i neuromuskulotropowe   
  3.5.1. Alkaloidy izochinolinowe i ich pochodne
  3.5.2. Estry aminoalkoholi i kwasów aromatycznych oraz leki o różnej budowie
  3.6. Leki działające na zwoje układu autonomicznego (wegetatywnego)
  3.7. Leki zwiotczające mięśnie szkieletowe
  3.7.1. Leki wywołujące blok niedepolaryzacyjny
  3.7.2. Leki wywołujące blok depolaryzacyjny
  3.7.3. Leki miorelaksacyjne o działaniu ośrodkowym
  3.8. Leki znieczulające miejscowo
  3.8.1. Leki o budowie estrowej
  3.8.2. Leki o budowie amidowej
  3.8.3. Leki o innej budowie
  4. Leki przeciwhistaminowe
  4.1. Histamina
  4.2. Leki przeciwhistaminowe blokujące receptory H1
  4.2.1. Pochodne diaryloalkiloamin
  4.2.2. Pochodne tricyklicznych alkiloamin
  4.2.3. Pochodne piperydyny
  4.2.4. Leki o różnej budowie
  4.3. Leki przeciwhistaminowe blokujące receptory H2
  5. Leki działające na układ krążenia i wpływające na krzepliwość krwi
  5.1. Leki nasercowe
  5.1.1. Glikozydy nasercowe
  5.1.2. Pochodne metyloksantyn
  5.1.3. Inhibitory fosfodiesterazy o działaniu inotropowo dodatnim
  5.2. Leki przeciwarytmiczne
  5.2.1. Leki pochodzenia naturalnego
  5.2.2. Leki zawierające wiązania amidowe
  5.2.3. Pochodne aryloksyamino-2-propanolu
  5.2.4. Leki przeciwarytmiczne o różnej budowie
  5.3. Leki stosowane w chorobie niedokrwiennej serca
  5.3.1. Azotany organiczne i leki pokrewne
  5.3.2. Leki P-adrenolityczne
  5.3.3. Leki blokujące kanały wapniowe
  5.3.4. Inhibitory konwertazy angiotensyny
  5.4. Leki obniżające ciśnienie krwi
  5.4.1. Leki hamujące aktywność układu współczulnego
  5.4.2. Leki blokujące kanały wapniowe
  5.4.3. Inhibitory konwertazy angiotensyny
  5.4.4. Leki otwierające kanały potasowe
  5.4.5. Leki działające bezpośrednio na mięśniówkę naczyń krwionośnych  
  5.4.6. Leki o innych mechanizmach działania
  5.4.7. Leki diuretyczne
  5.5. Leki rozszerzające naczynia obwodowe i mózgowe
  5.5.1. Kwas nikotynowy i jego pochodne
  5.5.2. Pochodne dimetyloksantyn
  5.5.3. Leki P-sympatykomimetyczne
  5.5.4. Leki oc-adrenolityczne
  5.5.5. Prostaglandyny i prostacykliny
  5.5.6. Leki o różnej budowie i mechanizmach działania
  5.5.7. Leki stosowane głównie w zaburzeniach krążenia mózgowego
  5.6. Leki zmniejszające stężenie lipidów (leki hipolipemiczne)
  5.6.1. Inhibitory reduktazy hydroksymetyloglutarylo-koenzymu A (HMG-CoA)
  5.6.2. Pochodne kwasów aryloksyalkiiokarboksylowych (pochodne kwasu klofibrowego)
  5.6.3. Pochodne kwasu nikotynowego
  5.6.4. Leki o różnej budowie
  5.6.5. Środki hamujące wchłanianie cholesterolu z jelit
  5.7. Leki wpływające na krzepliwość krwi i środki krwiozastępcze
  5.7.1. Leki hamujące krzepliwość krwi (leki przeciwzakrzepowe)
  5.7.2. Leki zwiększające krzepliwość krwi
  5.7.3. Środki krwiozastępcze
  5.7.4. Leki stosowane w niedokrwistości
  6. Leki moczopędne (diuretyki)
  6.1. Leki moczopędne typu sulfonamidów
  6.1.1. Leki moczopędne hamujące anhydrazę węglanową (dehydratazę węglanową)
  6.1.2. Leki moczopędne sulfonamidowe hamujące reabsorpcję elektrolitów
  6.2. Saluretyki o innej budowie
  6.3. Diuretyki oszczędzające potas
  6.3.1. Antagoniści aldosteronu
  6.3.2. Cykliczne amidyny
  6.4. Leki moczopędne ksantynowe
  6.5. Leki moczopędne o działaniu osmotycznym
  7.  Leki stosowane w chorobach układu oddechowego
  7.1. Leki stosowane w astmie oskrzelowej
  7.1.1. Leki rozszerzające oskrzela
  7.1.2. Leki hamujące wytwarzanie mediatorów stanu zapalnego (glikokortykosteroidy)
  7.1.3. Leki hamujące uwalnianie mediatorów stanu zapalnego  
  7.1.4. Antagoniści receptorów leukotrienowych i inhibitory syntezy leukotrienów
  7.1.5. Przeciwciała monoklonalne
  7.2. Leki przeciwkaszlowe
  7.2.1. Leki przeciwkaszlowe o działaniu ośrodkowym
  7.2.2. Leki przeciwkaszlowe o działaniu obwodowym
  7.3. Leki wykrztuśne
  7.3.1. Leki sekretolityczne
  7.3.2. Leki mukolityczne
  8.  Leki stosowane w chorobach przewodu poka ...