Budowlane przedsięwzięcia inwestycyjne - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Budowlane przedsięwzięcia inwestycyjne

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN

Tytuł: Budowlane przedsięwzięcia inwestycyjne

Autor: Rak Adam

Wydanie: 1

Rok: 2014

Format: 16.5x23.8

Stron: 216

ISBN: 9788301175122

Wdrażanie prawa wspólnotowego Unii Europejskiej spowodowało wiele zmian przepisów prawnych i organizacyjnych związanych z procesem planowania, przygotowania i realizacji inwestycji. Szczególnymi regułami są zwłaszcza obwarowane przedsięwzięcia finansowane ze środków publicznych.

Autor, korzystając z wieloletniego doświadczenia zdobytego podczas współpracy z inwestorami, jednostkami nadzorującymi i wykonawcami, mając na uwadze trudności ograniczające prawidłowe planowanie i przygotowanie procesu inwestycyjnego, omówił w książce:
• miejsce i rolę inwestora oraz projektanta w procesie projektowym,
• aktualne praktyki niesprzyjające opracowaniu dobrej jakościowo dokumentacji,
• modele kontraktowe przygotowania poszczególnych elementów dokumentacji projektowej ze wskazaniem powiązań między poszczególnymi opracowaniami,
• podział prac projektowych na odrębne zamówienia i sposoby ich zamawiania, określając wady oraz zalety dla każdego wariantu,
• procedury środowiskowych uwarunkowań na etapie przygotowania i realizacji inwestycji
• metodologię wyboru wykonawcy prac projektowych nie tylko na podstawie kryterium cenowego, lecz także na podstawie innych kryteriów, wymiernych i niewymiernych..

Przedstawione procedury mogą stanowić użyteczne źródło informacji do przygotowania dokumentacji środowiskowej, w tym raportów oddziaływania na środowisko i środowiskowych planów zarządzania budowami.

Książka jest przeznaczona dla pracowników wyspecjalizowanych jednostek gospodarczych zajmujących się planowaniem, przygotowaniem i realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych oraz odpowiednich wydziałów administracji samorządowej i państwowej. Z pewnością skorzystają z niej również studenci kierunków budownictwo, inżynieria środowiska, ochrona środowiska.