Błędy i pomyłki w diagnostyce ultrasonograficznej - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Błędy i pomyłki w diagnostyce ultrasonograficznej

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii

Tytuł: Błędy i pomyłki w diagnostyce ultrasonograficznej

Autor: Wiesław Jakubowski

Rok: 2005

Wydanie: 1

Oprawa: twarda

Stron: 245

ISBN: 83-918591-9-3

Minęło przeszło trzydzieści lat od powstania zorganizowanej i instytucjonalnej diagnostyki ultrasonograficznej w Polsce.

Przez te lata dokonał się ogromny postęp w diagnostycznych zastosowaniach usg w medycynie. Diagnostyka usg dysponuje obecnie znakomitymi ultrasonografami wyposażonymi w wiele opcji i programów operacyjnych i użytkowych, w specjalistyczne głowice do poszczególnych rodzajów badań ultrasonograficznych.

Wspomniany postęp technologiczny i aparaturowy w odczuciu wielu osób i środowiska ultrasonograficznego w Polsce, w niedostateczny sposób przyczynił się do podniesienia jakości diagnostyki usg w naszym kraju jako takiej.

Ciągle jeszcze zbyt dużo jest wyników i opisów badań usg, które są albo błędne, albo niewiele wnoszą do ostatecznego rozpoznania.

Diagnostyka ultrasonograficzna, jak żadne inne z badań z zakresu diagnostyki obrazowej, jest w znaczący sposób zależna od wiedzy i doświadczenia wykonującego badanie. Osoba operatora, lekarza wykonującego badania usg, jest główną przyczyną błędów i pomyłek w diagnostyce usg. Aby minimalizować te pomyłki, opracowano i opublikowano standardy badań usg Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego, które poprzez opisanie wykonywania poszczególnych rodzajów badań usg pod kątem aparatury, techniki badania i sporządzenia opisu i jego dokumentacji, stworzyły wskazania i wytyczne co do odpowiedniej, merytorycznej i wartościowej diagnostycznie jakości badań usg.

Niniejsza, jubileuszowa, dziesiąta pozycja książkowa w Serii Wydawniczej Praktyczna Ultrasonografia, poświęcona analizie i opisaniu przyczyn i pomyłek w diagnostyce usg jest kolejną próbą i wskazaniem, jak tych pomyłek i błędów należy unikać.

Każdy lekarz praktyk i diagnosta popełnia pomyłki i błędy. Medycyna jest jednocześnie rzemiosłem i sztuką. Lekarze są w najlepszym tego słowa znaczeniu rzemieślnikami, ale w tym samym znaczeniu tych słów artystami. I rzemieślnik i artysta mają prawo popełniać błędy, z tym, że muszą zrobić wszystko co możliwe, aby je minimalizować.

Temu ma służyć niniejsza książka. Z pełnym przekonaniem mogę ją polecić wszystkim ultrasonografistom i tym bardzo doświadczonym i tym początkującym. Każdy diagnosta może popełnić błąd diagnostyczny z tym, że każdy diagnosta powinien zrobić wszystko, aby tych błędów unikać.

Jak to zrobić i unikać błędów diagnostycznych w poszczególnych badaniach usg, temu poświęcona jest ta książka.

Autorami poszczególnych rozdziałów są autorytety polskiej ultrasonografii, znakomici ultrasonografiści i nauczyciele ultrasonografii, którzy nigdy nie bali przyznawać się do swoich błędów i pisać o nich, co by popełniać ich jak najmniej.
Zachęcam do uważnego studiowania tej książki po to, aby w znaczący sposób minimalizować błędy i pomyłki w swojej diagnostyce ultrasonograficznej.

Wiesław Jakubowski

Informacje o Autorach książki wg. kolejności poszczególnych rozdziałów:

Prof. dr hab. med. Wiesław Jakubowski
kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej, II Wydział Lekarski AM w Warszawie

Prof. dr hab. inż. Andrzej Nowicki,
kierownik Zakładu Ultradźwięków Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN, Warszawa

Dr med. Grzegorz Małek,
adiunkt w Zakładzie Radiologii Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

Dr Anna Trzebińska,
NZOZ Metabolik, Kielce

Dr med. Ewa J. Białek,
asystent w Zakładzie Diagnostyki Ultrasonograficznej Szpitala Bródnowskiego w Warszawie

Prof. dr hab. med. Andrzej Marciński,
kierownik Zakładu Radiologii Pediatrycznej Instytutu Radiologii Akademii Medycznej w Warszawie

Dr med. Maria Krystyna Walas,
kierownik Ośrodka USG i Diagnostyki Biopsyjnej, Katedry i Kliniki Chorób Metabolicznych CMUJ, Kraków

Dr med. Ireneusz Gierbliński,
st. asystent Kliniki Gastroenterologii CMKP, Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Warszawa

Dr hab. med. Andrzej Smereczyński,
Międzynarodowe Centrum Nowotworów Dziedzicznych, Zakład Genetyki i Patomorfologii AM, Szczecin

Prof. nadz. dr hab. med. Paweł Wieczorek,
kierownik Zakładu Radiologii Dziecięcej Akademii Medycznej w Lublinie

Dr n med. Małgorzata Serafin-Król,
adiunkt w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej, II Wydział Lekarski AM w Warszawie

Dr med. Michał Elwertowski,
kierownik Pracowni USG - Zakładu Radiologii, Instytut Reumatologii, Warszawa