✦ Najtańsza i Największa Księgarnia Medyczna ✦ Sprawdź Naszą Ofertę!" /> Bioterroryzm Krzysztof Józef Chomiczewski, Janusz Andrzej Kocik, Wydawnictwo Lekarskie PZWL
img
img

Bioterroryzm

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: PZWL

Tytuł : Bioterroryzm

Autor : Krzysztof Józef Chomiczewski, Janusz Andrzej Kocik,

Stron : 232

ISBN : 8320026849

Rok wydania : 2002

Wydanie : 1

Oprawa : plastikowa

Format : 145*205

Książka jest zaakceptowana i zalecana przez Głównego Inspektora Sanitarnego. Jest to jedyna na polskim rynku wydawniczym publikacja adresowana do lekarzy i służb medycznych, w której wyczerpująco omówiono zasady postępowania w przypadku ataku terrorystycznego z użyciem broni biologicznej. W części ogólnej czytelnik zapoznaje się z historią broni biologicznej, aktualnymi zagrożeniami, nowoczesnymi metodami przeciwdziałania im, sposobami wykrywania ataku biologicznego i identyfikacji użytego czynnika oraz zasadami postępowania lekarskiego w przypadku masowych ofiar. W części szczegółowej omówiono typowe choroby wywołane przez broń biologiczną, m.in. wąglik, dżumę, ospę prawdziwą, tularemię, brucelozę, enterotoksynę gronkowcową, mikotoksyny. Zwrócono uwagą na rolę szybkiej diagnozy i epidemiologii w zakresie niezbędnym dla lekarza pogotowia, lekarza pierwszego kontaktu i lekarza w szpitalu. Książka powinna się znaleźć w podręcznej bibliotece każdego lekarza.

Spis treści :
CZĘŚĆ OGÓLNA  
Wprowadzenie  
Historia broni biologicznej i bioterroryzmu
Okres do I wojny światowej  
Okres I i II wojny światowej  
Okres po II wojnie światowej  
Aktualne zagrożenie ? zjawisko bioterroryzmu
Metody przeciwdziałania zagrożeniom bioterroryzmem
System przeciwdziałania bioterroryzmowi w USA  
Założenia polskiego systemu przeciwdziałania bioterroryzmowi i zawleczeniu szczególnie niebezpiecznych chorób zakaźnych  
Wysiłki dyplomatyczne i polityczne w przeciwdziałaniu proliferacji broni biologicznej i bioterroryzmowi
Stanowisko USA i przyczyny niepowodzenia Grupy Ad Hoc  
Kryteria ?idealnego? środka broni biologicznej
Możliwe kierunki rozwoju broni biologicznej
Broń genetyczna (etniczna)
Genomika funkcjonalna
Proteomika ? faza konsolidacyjna genomiki funkcjonalnej  
Choroby zakaźne zwierząt  
Szczepionki (inokulanty) roślinne i czynniki biokontrolne  
Genomika mikroorganizmów  
Synteza antybiotyków, projektowanie i rozwój leków  
?Wektoryzacja? leków
Detekcja i identyfikacja ataku biologicznego i perspektywy ich rozwoju  
Technologie detekcji i identyfikacji w próbkach środowiskowych  
Technologie detekcji i identyfikacji w próbkach klinicznych
Systemy wczesnej detekcji i identyfikacji ataku biologicznego wdrożone w armii USA
Systemy nie wdrożone, w trakcie rozwoju  
Współczesna diagnostyka wirusologiczna
Epidemiologia ataku bioterrorystycznego  
Kierunki rozwoju systemu nadzoru epidemiologicznego  
Światowe sieci epidemiologiczne  
WHO  
CDC  
GPHIN  
PAHO  
OIE  
Unia Europejska  
NATO  
ProMED-mail  
Problemy logistyczne w ataku bioterrorystycznym
Zarządzanie ryzykiem
Przygotowanie do odpowiedzi na atak  
Postępowanie z ofiarami ataku bioterrorystycznego
Dekontaminacja (odkażanie) pacjentów i środowiska  
Selekcja i postępowanie w przypadku udowodnionej masowej ekspozycji na czynnik zakaźny lub jej podejrzenia  
Zasady izolacji
Aspekt psychologiczny bioterroryzmu  
Profilaktyka i immunizacja po ekspozycji  
Transport pacjentów  
Wypis ze szpitala
Postępowanie w przypadku zejść śmiertelnych  

CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA ? TYPOWE CHOROBY WYWOŁYWANE PRZEZ BROŃ BIOLOGICZNĄ
 
Wąglik  
Wąglik jako broń biologiczna  
Epidemiologia  
Obraz kliniczny  
Okres inkubacji
Diagnostyka  
Leczenie  
Profilaktyka  
Profilaktyka antybiotykowa  
Szczepionka  
Dekontaminacja  
Dżuma  
Dżuma jako broń biologiczna  
Epidemiologia  
Obraz kliniczny dżumy  
Dżuma dymienicza  
Postać posocznicowa  
Obraz kliniczny dżumy jako broni biologicznej  
Dżuma ustno-gardłowa  
Dżumowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych  
Rozpoznanie  
Diagnostyka różnicowa  
Rozpoznanie laboratoryjne  
Leczenie  
Leczenie wspomagające  
Profilaktyka  
Szczepionka  
Sanitarne działania ochronne  
Dekontaminacja  
Tularemia  
Tularemia jako broń biologiczna  
Epidemiologia  
Etiologia  
Patogeneza  
Obraz kliniczny  
Tularemia durowa  
Rozpoznanie  
Leczenie  
Zapobieganie
Profilaktyka antybiotykowa  
Sanitarne środki ochronne  
Dekontaminacja  
Szczepionka  
Zakażenie w wyniku użycia F. tularensis jako broni biologicznej w porównaniu z obrazem klinicznym innych czynników bioterroru  
Bruceloza  
Bruceloza jako broń biologiczna  
Etiologia  
Epidemiologia  
Obraz kliniczny  
Zapalenie stawów kręgosłupa  
Układ sercowo-naczyniowy  
Zakażenie układu moczowo-płciowego  
Rozpoznanie  
Leczenie  
Profilaktyka  
Sanitarne środki ochronne  
Szczepionka  
Gorączka Q  
Gorączka Q jako broń biologiczna
Etiologia  
Epidemiologia  
Obraz kliniczny  
Postać ostra  
Postać przewlekła  
Rozpoznanie  
Leczenie  
Zapobieganie
Profilaktyka antybiotykowa  
Sanitarne środki ochronne  
Szczepionka  
Nosacizna i melioidoza  
Nosacizna i melioidoza jako broń biologiczna
Epidemiologia  
Obraz kliniczny  
Rozpoznanie  
Leczenie  
Profilaktyka  
Sanitarne środki ochronne  
Profilaktyka antybiotykowa  
Szczepionka  
Choroba legionistów, zakażenia wywołane przez bakterie z rodzaju Legionella  
Diagnostyka  
Ospa prawdziwa  
Drogi szerzenia się zakażenia  
Diagnostyka  
Profilaktyka  
Wskazania do szczepienia  
Zapobieganie zakażeniom personelu w czasie opieki nad chorym na ospę prawdziwą  
Warunki izolacji i hospitalizacji chorych na ospę prawdziwą  
Czyszczenie, dezynfekcja i sterylizacja pomieszczeń oraz wyposażenia medycznego
Profilaktyka i immunizacja po ekspozycji  
Badania laboratoryjne i identyfikacja czynnika zakaźnego  
Pobieranie próbek diagnostycznych  
Wymagania dotyczące transportu próbek  
Wirusowe gorączki krwotoczne (viral hemorrhagic fevers ? VHF)  
Diagnostyka  
Zapalenie mózgu o etiologii wirusowej
Objawy kliniczne  
Diagnostyka  
Profilaktyka  
Botulizm
Botulizm jako broń biologiczna  
Etiologia  
Drogi ekspozycji  
Okres inkubacji  
Obraz kliniczny  
Rozpoznanie różnicowe  
Diagnostyka  
Profilaktyka  
Szczepionka  
Postępowanie w przypadku ekspozycji  
Profilaktyka i immunizacja po ekspozycji  
Postępowanie w przypadku masowej ekspozycji lub jej podejrzenia  
Rycyna  
Rycyna jako broń biologiczna  
Etiologia  
Obraz kliniczny  
Rozpoznanie  
Leczenie  
Profilaktyka  
Enterotoksyna gronkow ...