Biomechaniczne aspekty ćwiczeń doskonalących technikę sportową - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Biomechaniczne aspekty ćwiczeń doskonalących technikę sportową

 • Dostępność: Produkt dostępny
 • Wydawca: AWF Katowice
 • Stara Cena: 99,00 złCena: 95,00 zł
 • Ilość:
  imgDOSTAWA OD 7.99 ZŁ
 • Poleć produkt
 • Tytuł: Biomechaniczne aspekty ćwiczeń doskonalących technikę sportową

  Autor: Król H.

  ISBN: 978-83-64036-59-0

  Rok: 2016

  Strony: 269

  Spis treści

  Wykaz przyjętych skrótów

  Wprowadzenie

  1. Technika sportowa – pojęcie, sposoby rejestracji analizy i oceny

  1.1. Pojęcie techniki sportowej i jej modele

  1.2 Znaczenie i funkcje techniki sportowej w różnych dyscyplinach sportu

  1.3 Wybrane metody, techniki i narzędzia pomiarowe w biomechanicznych badaniach techniki sportowej.

  1.3.1 Bezpośrednia obserwacja wzrokowa

  1.3.2. Świetlne techniki rejestracji ruchu – fotokinemetria i jej pochodzenie

  1.3.3. Pomiar i zapis wielkości mechanicznych czynności ruchowych z wykorzystaniem urządzeń elektromechanicznych.

  1.4. Kryteria opisu i oceny techniki sportowej

  1.4.1. Miary cech ruchu jako parametry opisu i oceny techniki sportowej.

  1.4.2. Biomechaniczne kryteria oceny efektywności techniki sportowej.

  1.4.3. Determinanstyczny model analizy jakościowej podstawą charakterystyki ilościowej techniki sportowej

  1.5. Efektywna technika sportowa wyrazem biomechanicznych zasad ruchu

  1.5.1. Zasady nauki a jej prawa

  1.5.2. Zasady biomechaniki według Knudsona

  1.5.3. analiza jakościowa ruchu

  1.5.4. Biomechaniczne zasady ruchu wedgóg Hochmutha

  2. Środki, zasady i metody nauczania doskonalenie techniki sportowej

  2.1. Maksymalizacja przygotowania zawodnika w aspekcie techniki sportowej

  2.2. Klasyfikacje ćwiczeń treningowych

  2.3. Studia przygotowania technicznego i etapy powstania nawyku ruchowego

  2.4. Trenażery w doskonaleniu techniki sportowej

  2.5. Metody nauczania techniki sportowej

  2.5.1. Rodzaje metod nauczania w wychowaniu fizycznym i sporcie

  2.5.2. Metody ściśle określonych modyfikacji nawyku ruchowego

  2.5.3. Metody dowolnych modyfikacji nawyku ruchowego

  3. Ilościowa analiza techniki ćwiczeń sportowych na podstawie kryteriów oceni ich struktury ruchu.

  3.1. Cechy ruchu i wielkości mechaniczne w ilościowej analizie techniki sportowej.

  3.2. Struktura ruchu a technika sportowe.

  3.2.1. Systematyka struktury ruchu.

  3.2.2. Podstawowe fazy struktury czynności ruchowych.

  3.2.3. Podział ruchu na fazy na przkladzie rwania klasycznego i skoku pionowego.

  3.2.4. Struktura ruchu w obrazie techniki mistrza

  3.2.5. Uśrednione charakterystyki rwania klasycznego i wyciskania sztangi leżąc – „ technika zawodnicza”

  3.3. Biomechaniczna ocena efektywności ćwiczeń specjalnych stosowanych w doskonaleniu techniki sportowej.

  3.3. Biomechaniczna ocena podobieństwa wybranych ćwiczeń specjalnych i startowych - badania własne.

  3.4.1. Ćwiczenia specjalne do rwania.

  3.4.2. Ćwiczenia specjalne w gimnastyce.

  3.4.3. Rzut piłką w wyskoku nad siatką.

  3.4.4. Krok płotkowy w biegu przez płtoki o różnych wysokościach.

  4. Podsumowanie.

  Piśmiennictwo.

  Słownik ważniejszych terminów.