Biologia T3 -repetytorium dla maturzystów i kandydatów na studia medyczne Tom III - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Biologia T3 -repetytorium dla maturzystów i kandydatów na studia medyczne Tom III

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: Medyk

Tytuł: Biologia T3 -repetytorium dla maturzystów i kandydatów na studia medyczne Tom III

Autor: Jacek Danowski

Stron: 228

Oprawa: miękka

Rok: 2012

ISBN: 978-83-89745-78-1

Długo oczekiwany trzeci tom "Repetytorium z Biologii Jacka Danowskiego". W książce omówiono człowieka i ekologię w zakresie rozszerzonym szkoły średniej. Zankomity podręcznik dla maturzystów i kandydatów na akademie medyczne i kerunki przyrodnicze. Książka jest ostatnim tomem z serii "Repetytorium z biologii dla maturzystów i kandydatów na uczelnie medyczne". Wydanie I, wydawca Medyk Sp. z o. o.

Spis treści:

8. CZŁOWIEK (Jacek Danowski)
8.1. Ontogeneza człowieka
8.1.1. Rozwój embrionalny
8.1.1.1. Bruzdkowanie (uwagi ogólne)
8.1.1.2. Gastrulacja (uwagi ogólne)
8.1.1.3. Neurulacja czyli powstanie pierwotnych narządów osiowych
8.1.1.4. Rozwój embrionalny człowieka
8.1.1.5. Rozwój układów: moczowego i płciowego u człowieka
8.1.1.6. Poród
8.1.1.7. Ciąża mnoga
8.1.1.8. Mechanizmy morfogenezy embriologicznej. Wady rozwojowe
8.1.1.9. Przewidywanie i wybór płci dziecka
8.1.2. Rozwój postembrionalny człowieka
8.1.3. Starzenie się i śmierć
8.1.4. Regeneracja
8.2. Zasady rysunku anatomicznego
8.3. Podstawowe pojęcia patologiczne
8.4. Szkielet (gr.: skeleton)
8.4.1. Czaszka (łac.: cranium)
8.4.2. Kręgosłup (łac.: columna vertebralis)
8.4.3. Klatka piersiowa (łac.: thorax)
8.4.4. Kończyny górne (łac.: extremitates superiores)
8.4.5. Kończyny dolne (łac.: extremitates inferiores)
8.4.6. Fizjologiczna postawa ciała
8.4.7. Połączenia kości
8.4.8. Uszkodzenia i niektóre schorzenia układu szkieletowego
8.5. Układ mięśniowy (łac.: systema musculorum)
8.5.1. Skurcz mięśnia
8.5.2. Energetyka mięśni
8.5.3. Jednostka ruchowa mięśni
8.6. Układ powłokowy
8.6.1. Budowa skóry
8.6.2. Przydatki skóry
8.6.3. Gruczoł mleczny (łac.: glandula mammaria)
8.7. Układ narządów zmysłów
8.7.1. Czucie eksteroceptywne
8.7.1.1. Czucie bólu
8.7.1.2. Czucie smaku
8.7.2. Czucie proprioceptywne
8.7.2.1. Zmysł równowagi
8.7.3. Czucie interoceptywne
8.7.4. Czucie teleceptywne
8.7.4.1. Zmysł powonienia (węchu, olfaktoryczny)
8.7.4.2. Zmysł wzroku
8.7.4.2.1. Oko jako układ optyczny
8.7.4.2.2. Czynność siatkówki
8.7.4.3. Zmysł słuchu
8.8. Integracja i koordynacja funkcji organizmu: sieć neuro-immuno-endokrynowa
8.8.1. Układ nerwowy (łac.: systema nervosum)
8.8.1.1. Powstawanie i przewodzenie impulsów w nerwie
8.8.1.2. Klasyfikacja neuronów ze względu na ich czynność
8.8.1.3. Ośrodkowy układ nerwowy człowieka
8.8.1.3.1. Rdzeń kręgowy
8.8.1.3.2. Mózg
8.8.1.4. Obwodowy układ nerwowy
8.8.1.5. Czynności układu nerwowego
8.8.1.5.1. Odruchy bezwarunkowe i zachowania reaktywne
8.8.1.5.2. Uczenie się
8.8.1.5.3. Aktywność elektryczna mózgu
8.8.1.5.4. Sen
8.8.1.5.5. Inteligencja. Choroby umysłowe
8.8.1.5.6. Działanie środków farmakologicznych i używek na układ nerwowy
8.8.2. Układ wewnątrzwydzielniczy (endokrynowy, hormonalny)
8.8.2.1. Współdziałanie układu nerwowego i wewnątrzwydzielniczego
8.8.2.2. Przysadka
8.8.2.3. Szyszynka
8.8.2.4. Tarczyca
8.8.2.5. Przytarczyce
8.8.2.6. Serce (łac.: cor)
8.8.2.7. Nadnercza
8.8.2.8. Nerka (łac.: ren)
8.8.2.9. Tkanka tłuszczowa żółta 4
8.8.2.10. Wątroba
8.8.2.11. Część wewnątrzwydzielnicza trzustki
8.8.3. Układ limfatyczny (immunologiczny)
8.8.3.1. Grasica (łac.: thymus)
8.8.3.2. Węzły chłonne (łac.: noduli lymphatici)
8.8.3.3.Sledziona (łac.: lien)
8.8.3.4. Inne narządy limfatyczne
8.8.4. Układ krążenia (krwiobieg, układ krwionośny)
8.8.4.1. Budowa i czynność serca
8.8.4.2. Krążenie płodowe
8.8.4.3. Naczynia krwionośne
8.8.4.4. Nietypowe fragmenty krążenia
8.8.4.5. Uszkodzenia naczyń krwionośnych
8.8.5. Układ oddechowy
8.8.5.1. Oddychanie
8.8.6. Układ pokarmowy (Jacek Danowski, Hanna M. Alwas-Danowska)
8.8.6.1. Jama ustna (łac.: cavum oris)
8.8.6.2. Gardło (łac.: pharynx)
8.8.6.3. Przełyk (łac.: oesophagus)
8.8.6.4. Żołądek (łac.: ventriculus; gaster)
8.8.6.5. Jelito cienkie (łac.: intestinum tenue)
8.8.6.5.1. Dwunastnica (łac.: duodenum)
8.8.6.5.2. Jelito czcze (łac.: jejunum)
8.8.6.5.3. Jelito kręte (łac.: ileum)
8.8.6.5.4. Jelito grube (łac.: intestinum crassum)
8.8.6.5.5. Wątroba (łac.: hepar)
8.8.6.5.6. Trzustka (łac.: pancreas)
8.8.6.6. Czynność układu pokarmowego
8.8.7. Układ wydalniczy
8.8.7.1. Aparat przykłębuszkowy i czynność wewnątrzwydzielnicza nerki
8.8.7.2. Skład moczu
8.8.7.3. Choroby układu wydalniczego
8.8.8. Układ rozrodczy
8.8.8.1. Układ płciowy męski
8.8.8.1.1. Jądro (łac.: testislub orchis; l. mnoga: testes)
8.8.8.1.2. Najądrze (łac.: epididymis)
8.8.8.1.3. Nasieniowód (łac.: ductus deferens)
8.8.8.1.4. Gruczoł krokowy czyli stercz (łac.: prostata)
8.8.8.1.5. Cewka moczowa męska (łac.: urethra masculina) i związane z nią gruczoły
8.8.8.1.6. Prącie (łac.: penis)
8.8.8.2. Układ płciowy żeński
8.8.8.2.1. Wewnętrzne narządy płciowe żeńskie
8.8.8.3. Rozmnażanie człowieka
9. EKOLOGIA (Dominika A. Danowska-Klonowska)
9.1. Podstawowe pojęcia
9.2. Ograniczające czynniki ekologiczne
9.3. Ekologia populacji
9.3.1. Pojęcie populacji
9.3.2. Zależności między populacjami
9.3.3. Zagęszczenie i rozmieszczenie osobników
9.3.4. Opór środowiska
9.3.5. Zmiany liczebności
9.3.6. Strategie rozrodcze
9.3.7. Zmiany populacji ludzkiej
10. POZIOMY ORGANIZACJI W PRZYRODZIE (Dominika A. Danowska-Klonowska)
10.1. Biocenoza
10.1.1. Struktura troficzna biocenozy
10.2. Ekosystem
10.2.1. Różnice w produktywności ekosystemów
10.2.2. Krążenie pierwiastków w ekosystemie (cykle biogeochemiczne)
10.2.3. Ekosystemy lądowe
10.2.4. Ekosystemy wodne
10.3. Sukcesja
10.4. Biomy
10.4.1. Lodowiec polarny
10.4.2. Tundra
10.4.3. Tajga
10.4.4. Strefy górskie
10.4.5. Lasy strefy umiarkowanej
10.4.6. Tropikalny las deszczowy (wiecznie zielony)
10.4.7. Roślinność krzewiasta typu chapparal
10.4.8. Zbiorowiska trawiaste (stepy)
10.4.9. Sawanna
10.4.10. Pustynia i półpustynia