Biologia molekularna w medycynie Elementy genetyki klinicznej Wydanie nowe - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Biologia molekularna w medycynie Elementy genetyki klinicznej Wydanie nowe

 • Dostępność: Brak
 • Wydawca: PWN

Tytuł: Biologia molekularna w medycynie Elementy genetyki klinicznej Wydanie nowe

Tytuł: Jerzy Bal

Wydanie: trzecie zmienione, dodruk

Rok: 2013 (copyright 2011)

Oprawa: miękka

Stron: XII+476

ISBN: 978-83-01-16665-6

Biologia molekularna – najnowsze zastosowania i osiągnięcia w medycynie!

Książka prezentuje szeroki zakres wiedzy z zakresu genetyki człowieka i zastosowań biologii molekularnej w medycynie. Przedstawione są w niej ważne działy medycyny, w których istotną rolę odgrywa analiza kwasów nukleinowych, proces będący wyzwaniem dla nauki na najbliższe dziesięciolecia.

Nowe wydanie obejmuje:
 • podstawy genetyki i genomiki,
 • metody i narzędzia analizy molekularnej i bioinformatycznej genomu,
 • zasady dziedziczenia i podstawy zmienności,
 • mechanizmy powstawania różnorodności genetycznej w populacji ludzkiej,
 • genetykę metabolizmu ksenobiotyków – farmakogenetykę i nutrigenetykę,
 • podstawy patologii molekularnej chorób dziedzicznych,
 • podstawy onkologii i immunogenetyki,
 • diagnostykę molekularną chorób genetycznie uwarunkowanych (aberracje chromosomowe, choroby monogenowe, kompleksowe, nowotworowe, mitochondrialne, infekcyjne i inwazyjne),
 • leczenie, poradnictwo genetyczne i profilaktykę chorób genetycznie uwarunkowanych
 • zastosowania biologii molekularnej,
 • prawne i społeczne aspekty badań genetycznych,
 • dokumenty z praktyki laboratorium genetycznego.

Trzecie wydanie podręcznika zostało uaktualnione i uzupełnione. Dodano m.in. informacje o nowych metodach analizy genomu. W nowym rozdziale BIOINFORMATYKA omówiono zasoby dostępne w sieci - istniejące bazy danych i programy ułatwiające informatyczną obróbkę sekwencji nukleotydów i białek, a w rozdziale NUTRIGENETYKA - wzajemne relacje między informacją osobniczą zapisaną w genomie a środowiskiem. Przedstawiono tu też genetycznie uwarunkowane zależności metabolizmu składników odżywczych. Ważnym zagadnieniem poruszonym w książce, a niespotykanym w innych tego typu podręcznikach, są prawne i społeczne dylematy współczesnej genetyki.

Książka adresowana do szerokiego grona odbiorców: studentów medycyny, farmacji, biologii, biotechnologii, inżynierii genetycznej; pracowników naukowych, doktorantów, lekarzy specjalizujących się w genetyce klinicznej i laboratoryjnej genetyce medycznej, lekarzy wszystkich specjalności zainteresowanych genetyką człowieka i badaniami diagnostycznymi chorób genetycznie uwarunkowanych; diagnostów laboratoryjnych, pracowników firm farmaceutycznych, a także wszystkich, którzy chcieliby poszerzyć swoją wiedzę z zakresu genetyki człowieka.

Autorzy podręcznika to uznane autorytety z dorobkiem w zakresie genetyki medycznej, zastosowań biologii molekularnej w medycynie oraz aspektów prawnych badań genetycznych. Są nimi: Jerzy Bal, Ewa Bartnik, Ewa Bocian, Ewa Brojer, Barbara Czartoryska, Władysława A. Daniel, Janusz Fiett, Alain Fischer, Marek Gniadkowski, Piotr Grabarczyk, Józef Kapusta, Piotr Kozioł, Janusz Limon, Barbara Lisowska-Grospierre, Tadeusz Mazurczak, Norman J. Pieniążek, Jacek Pietrzyk, Tomasz Pniewski, Marek Safjan, Janusz A. Siedlecki, Anna Tylki-Szymańska, Joanna Wiszniewska, Wojciech Wiszniewski, Ewa Ziętkiewicz.