✦ Najtańsza i Największa Księgarnia Medyczna ✦ Sprawdź Naszą Ofertę!" /> Biofizyka Beata Czarnecka, Helena Gawda, Bolesław Gonet Feliks Jan Jaroszyk Wydawnictwo Lekarskie PZWL
img
img

Biofizyka

 • Dostępność: Produkt dostępny
 • Wydawca: PZWL
 • Stara Cena: 179,00 złCena: 144,99 zł
 • Ilość:
  imgDOSTAWA OD 6.99 ZŁ
 • Poleć produkt
 • Tytuł : Biofizyka

  Autor : Beata Czarnecka, Helena Gawda, Bolesław Gonet

  Redaktor : Feliks Jan Jaroszyk

  Stron : 912

  ISBN : 9788320036763

  Rok wydania : 2009

  Wydanie : 2

  Oprawa : miękka

  Format : B5

  ?Biofizyka? to najbardziej uniwersalny i profesjonalny podręcznik, zgodny z obowiązującymi na wyższych uczelniach programami nauczania. Drugie wydanie wzbogacone zostało o nowe elementy dotyczące postępu, jaki w ostatnich latach nastąpił w medycynie i naukach pokrewnych. Nowe rozdziały dotyczą polimerów i materiałoznawstwa stomatologicznego, biomechaniki narządu żucia, diagnostycznego zastosowania potencjałów wywołanych. Bardzo szeroko omówiono wady wzroku i ich korekcję oraz przedstawiono problematykę współczesnej fotometrii. Zmieniono i uzupełniono także rozdziały dotyczące ultrasonografii i dopplerowskiej metody badania biologicznych struktur ruchomych.
   
  Podręcznik przeznaczony jest dla studentów wszystkich wydziałów akademii medycznych, akademii wychowania fizycznego, wydziałów biologii i fizyki uniwersytetów oraz wydziałów przyrodniczych akademii rolniczych. Służyć może również młodym pracownikom naukowym, pragnącym uzyskać wiedzą specjalistyczną.  


  Spis treści :
  Wstęp
  CZĘŚĆ I. PODSTAWY TEORETYCZNE BIOFIZYKI  
  Budowa materii
  Rozdział 1. Hierarchiczność budowy żywych organizmów  
  Rozdział 2. Elementy teorii kwantów i budowy powłoki elektronowej atomu  
  2.1. Rozwój poglądów na istotę promieniowania świetlnego i fal materii
  2.2. Zasada nieoznaczoności Heisenberga  
  2.3. Determinizm i indeterminizm w fizyce klasycznej i kwantowej
  2.4. Powłoka elektronowa
  2.4.1. Zjawisko absorpcji i emisji fotonów
  2.4.2. Widmo charakterystyczne promieni Roentgena. Prawo Moseleya  
  2.4.3. Opis powłoki elektronowej za pomocą mechaniki kwantowej  
  2.4.4. Postulat Pauliego. Tablica okresowa pierwiastków  
  Rozdział 3. Jądro atomowe  
  3.1. Składniki jądra atomowego  
  3.2. Energia wiązania jądra. Siły jądrowe  
  3.3. Rozpad promieniotwórczy  
  3.3.1. Rozpad á
  3.3.2. Rozpad â
  3.3.3. Przemiana a
  3.3.4. Promieniotwórczość naturalna  
  3.3.5. Reakcje jądrowe. Sztuczne izotopy promieniotwórcze  
  3.4. Detekcja promieniowania jądrowego (cząstek á, â, fotonów a)  
  3.5. Wyzwalanie energii jądrowej  
  3.5.1. Rozszczepienie ciężkich jąder  
  3.5.2. Synteza termojądrowa  
  Rozdział 4. Cząsteczka  
  4.1. Oddziaływania wewnątrzcząsteczkowe  
  4.1.1. Wiązania jonowe  
  4.1.2. Wiązania kowalencyjne  
  4.1.3. Charakter kierunkowy i nasyceniowy wiązań kowalencyjnych  
  4.1.4. Wiązanie koordynacyjne  
  4.2. Oddziaływania międzycząsteczkowe  
  4.2.1. Oddziaływanie van der Waalsa  
  4.2.2. Oddziaływania specyficzne  
  4.3. Energie oraz widma cząsteczkowe  
  4.3.1. Rodzaje energii cząsteczek  
  4.3.2. Widma cząsteczkowe  
  4.4. Rozpraszanie światła i jego zastosowania w badaniach cząsteczek  
  4.4.1. Rozpraszanie Rayleigha  
  4.4.2. Rozpraszanie Ramana  
  4.4.3. Dynamiczne rozpraszanie światła (DLS)  
  Rozdział 5. Związki wielkocząsteczkowe  
  5.1. Informacje wstępne  
  5.2. Pojęcia ogólne o polimerach i biopolimerach  
  Rozdział 6. Stany skupienia materii  
  6.1. Kryteria podziału  
  6.1.1. Właściwości sprężyste  
  6.1.2. Właściwości strukturalne  
  6.2. Płyny. Podstawowe prawa fizyczne  
  6.2.1. Stan gazowy. Stan ciekły. Fizyczne pojęcie płynu  
  6.2.2. Wybrane prawa fizyczne płynów doskonałych i rzeczywistych  
  6.3. Struktura i właściwości fizyczne wody  
  6.4. Stany powierzchniowe  
  6.4.1. Energia powierzchniowa  
  6.4.2. Napięcie powierzchniowe. Prawo Laplace?a  
  6.4.3. Zjawiska powierzchniowe  
  6.4.4. Parachora  
  6.5. Stan stały  
  6.5.1. Ciała krystaliczne i amorficzne  
  6.5.2. Stan krystaliczny  
  6.6. Roztwory stałe. Stopy  
  Biotermodynamika. Podstawy bioenergetyki i termokinetyki  
  Rozdział 7. Biotermodynamika  
  7.1. Wstęp
  7.2. Pojęcia podstawowe dotyczące układów i procesów termodynamicznych  
  7.2.1. Układ termodynamiczny  
  7.2.2. Rodzaje procesów termodynamicznych  
  7.3. Pierwsza zasada termodynamiki. Entalpia. Prawo Hessa  
  7.4. Druga zasada termodynamiki  
  7.4.1. Prawdopodobieństwo termodynamiczne  
  7.4.2. Entropia. Druga zasada termodynamiki  
  7.5. Trzecia zasada termodynamiki  
  7.6. Energia swobodna. Entalpia swobodna  
  7.6.1. Energia swobodna  
  7.6.2. Entalpia swobodna  
  7.6.3. Procesy egzoergiczne i endoergiczne. Przykłady  
  7.6.4. Wartości standardowe wybranych funkcji stanu  
  7.7. Energia swobodna i entalpia swobodna gazu doskonałego  
  7.7.1. Izotermiczne rozprężenie gazu doskonałego  
  7.7.2. Mieszanie gazów. Roztwory  
  7.8. Potencjał chemiczny
  7.8.1. Potencjał chemiczny. Współczynnik aktywności  
  7.8.2. Zjawiska transportu masy  
  7.8.2.1. Dyfuzja  
  7 8.2.2. Dyfuzja przez błonę  
  7.8.2.3. Osmoza  
  7.9. Zastosowanie termodynamiki do opisu reakcji chemicznych  
  7.9.1. Rodzaje reakcji chemicznych  
  7.9.2. Kierunek reakcji. Równowaga chemiczna  
  7.9.3. Kinetyka chemiczna. Energia aktywacji  
  7.10. Zasady termodynamiki w procesach biologicznych  
  7.10.1. Pierwsza zasada termodynamiki w procesach biologicznych  
  7.10.2. Druga zasada termodynamiki w procesach biologicznych  
  7.11. Zagadnienia termodynamiki nierównowagowej  
  7.11.1. Wstęp  
  7.11.2. Stan stacjonarny  
  7.11.3. Procesy sprzężone. Dyssypacja energii  
  7.11.4. Przykłady procesów sprzężonych  
  7.11.4.1.Termodyfuzja  
  7.11.4.2. Filtracja i ultrafiltracja  
  7.11.5. Zastosowania medyczne transportu błonowego. Sztuczna nerka  
  7.11.5.1. Kliniczne aspekty dyfuzji i ultrafiltracji w hemodializie  
  7.11.5.2.Teoretyczne podstawy dializy zewnątrzustrojowej  
  7.11.5.3.Budowa i właściwości dializatorów  
  7.11.5.4.Aparatura  
  7.11.5.5.Dializa otrzewnowa  
  7.11.6. Procesy transportu ładunków elektrycznych. Zjawiska  
  7.11.6.1.Potencjał elektrochemiczny  
  7.11.6.2.Potencjał elektrodowy  
  7.11.6.3.Potencjał dyfuzyjny  
  7.11.6.4.Potencjał błonowy  
  7.11.6.5.Równowaga Donnana  
  7.11.7. Rozwój i ewolucja. Fluktuacje i struktury dyssypacyjne  
  Rozdział 8. Podstawy bioenergetyki i termokinetyki  
  8.1. Podstawy bioenergetyki  
  8.1.1. Wstęp  
  8.1.2. Procesy oksydoredukcyjne  
  8.1.3. Zarys teorii chemiosmotycznej Mitchella  
  8.2. Podstawy termokinetyki  
  8.2.1. Mechanizmy transportu ciepła  
  8.2.1.1. Przewodnictwo cieplne  
  8.2.1.2. Konwekcja  
  8.2.1.3. Promieniowanie  
  8.2.1.4. Parowanie  
  8.2.1.5. Bezwymiarowe liczby podobieństwa  
  8.2.2. Straty cieplne
  8.2.2.1. Pole temperaturowe żywych organizmów stałocieplnych  
  8.2.2.2. Mechanizmy transportu ciepła wewnątrz i na zewnątrz żywych organizmów stałocieplnych  
  8.2.2.3. Wskaźniki środowiskowe. Bilans energii cieplnej organizmów stałocieplnych  
  8.2.2.4. Straty cieplne wyrażone przez wskaźniki środowiskowe
  8.3. Termografia  
  8.3.1. Wstęp  
  8.3.2. Podstawy fizyczne termografii  
  8.3.3. Termograf AGA-Thermovision  
  8.3.4. Główne zastosowania kliniczne termografii  
  Elementy teorii informacji i sterowania. Teoria chaosu i jej zastosowania w medycynie. Modelowanie w biofizyce i medycynie  
  Rozdział 9. Elementy teorii informacji i sterowania
  9.1. Wstęp  
  9.2. Niektóre zagadnienia teorii informacji  
  9.2.1. Przepływ informacji ? łącze informacyjne  
  9.2.2. Miara informacji. Nieokreśloność układu. Negentropia  
  9.2.3. Inne wielkości związane z teorią informacji. Kodowanie. Redundancja  
  9.3. Kodowanie informacji  
  9.3.1. Kodowanie informacji w receptorze  
  9.3.2. Przetwarzanie informacji w receptorach  
  9.4. Układ cybernetyczny. Transformacja sygnałów. Operatory  
  9.4.1. Układy dyskretne  
  9.4.2. Operatory działaniowe, funkcyjne oraz operatory układów dynamicznych  
  9.4.3. Sposoby badania układów cybernetycznych nazywanych ?czarną skrzynką?  
  9.4.4. Łączenie układów cybernetycznych  
  9.5. Sterowanie i regulacja  
  9.5.1. Sterowanie stężeniem leku w układzie jednokompartmentowym  
  9.5.2. Regulacja. Układy ze sprzężeniem zwrotnym  
  9.5.3. Układ regulacji automatycznej z ujemnym sprzężeniem zwrotnym  
  9.6. Układy regulacji ze sprzężeniami dodatkowymi  
  9.7. Homeostaza. Adaptacja. Antagonistyczny układ ultrastabilny  
  Rozdział 10. Teoria chaosu i jej zastosowania w medycynie  
  10.1. Elementy teorii chaosu  
  10.1.1. Układy dynamiczne  
  10.1.1.1.Przestrzeń fazowa  
  10.1.1.2.Atraktor  
  10.1.1.3.Układy stochastyczne  
  10.1.2. Prosty model rozwoju populacji  
  10.1.2.1.Droga do chaosu  
  10.1.3. Własności sygnału i atraktora układu chaotycznego  
  10.1.4. Fraktalna geometria atraktora  
  10.1.5. Wymiar  
  10.1.6. Charakterystyka układów chaotycznych  
  10.2. Jak odróżnić układ chaotyczny od stochastycznego?  
  10.2.1. Układy chaotyczne w biologii i medycynie  
  Rozdział 11. Mod ...