Biblioteka Chirurga Onkologa. Tom 16. Atlas zmian nowotworowych skóry - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Biblioteka Chirurga Onkologa. Tom 16. Atlas zmian nowotworowych skóry

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: Via Medica

Tytuł: Biblioteka Chirurga Onkologa. Tom 16. Atlas zmian nowotworowych skóry

Autor: Piotr Rutkowski (red.), Witold Owczarek (red.)

Oprawa: Miękka

ISBN: 9788366311619

Rok: 2019

Format: 205x290

Ilość stron: 96

Od Redakcji

Oddajemy do rąk czytelników unikalną książkę będącą wynikiem współpracy dermatologów, patomorfologów i chirurgów onkologów. Atlas — poprzez opisany przez ekspertów bogaty materiał ilustracyjny — przybliża czytelnikom złożony problem klinicznej diagnostyki dermatoskopowej i patomorfologicznej nowotworów złośliwych skóry. Ze względu na ich lokalizację na powłokach ciała istnieje możliwość wczesnej identyfikacji ogniska pierwotnego, co stwarza najlepszą wśród wszystkich nowotworów możliwość wyleczenia niezaawansowanego stadium choroby.
Nowotwory złośliwe skóry, w tym przede wszystkim rak podstawnokomórkowy oraz rak kolczystokomórkowy, są najczęściej występującymi nowotworami złośliwymi wśród osób rasy kaukaskiej. Raki skóry, w anglosaskim piśmiennictwie określane jako niebarwnikowe nowotwory skóry (non-melanoma skin cancers), stanowią około ⅓ wszystkich rejestrowanych raków. Pomimo że rzadko prowadzą do powstawania przerzutów i zgonu chorego, to stanowią bardzo istotny problem kliniczny. Rozpoznanie wstępne ustala się na podstawie badania podmiotowego i charakterystycznego obrazu klinicznego zmiany skórnej. Wobec udowodnionej licznymi publikacjami przydatności dermoskopii w diagnostyce wczesnych nowotworów skóry zaleca się, aby tę szybką i nieinwazyjną metodę traktować jako stały element badania przedmiotowego.
Z kolei czerniaki odpowiadające za większość zgonów z powodu nowotworów skóry charakteryzują się największą dynamiką wzrostu liczby zachorowań. W Polsce w latach 1980–2010 liczba ta wzrosła się niemal 3-krotnie i przekracza już 4000 zachorowań rocznie. Niestety w Polsce cały czas około ⅓ chorych na czerniaka umiera głównie z powodu późnego rozpoznania. Mamy nadzieję, że niniejszy Atlas przyczyni się do poprawy tych wyników oraz będzie pomocny dla lekarzy wszystkich specjalności zaangażowanych w diagnostykę i leczenie nowotworów skóry.

prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski
dr hab. n. med. Witold Owczarek, prof. nadzw.

SPIS TREŚCI:

1.WSTĘP

1.1. Informacje ogólne
1.2. Diagnostyka dermoskopowa nowotworów skóry

2. NOWOTWORY MELANOCYTARNE SKÓRY — OBRAZY KLINICZNE I DERMOSKOPOWE

2.1. Informacje kliniczno-patomorfologiczne
2.2. Obrazy makroskopowe i dermoskopowe zmian melanocytarnych skóry

3. RAKI SKÓRY

3.1. Rak kolczystokomórkowy
3.2. Rak podstawnokomórkowy

4. RZADSZE NOWOTWORY SKÓRY:: WŁÓKNIAKOMIĘSAK GUZOWATY SKÓRY, NACZYNIAKOMIĘSAK, MIĘSAK KAPOSIEGO, CHŁONIAKI SKÓRNE

4.1. Włókniakomięsak guzowaty skóry (DFSP, dermatofibrosarcoma protuberans)
4.2. Naczyniakomięsak (angiosarcoma)
4.3. Mięsak Kaposiego (KS, Kaposi sarcoma)
4.4. Inne nowotwory złośliwe skóry
4.5. Chłoniaki skóry