Bezpieczeństwo informacyjne - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Bezpieczeństwo informacyjne

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN

Tytuł: Bezpieczeństwo informacyjne

Autor: Liderman Krzysztof

Wydanie: 1

Rok: 2012

Format: 17.0x24.0cm

Stron: 218

ISBN: 9788301170226

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE
Tematyka książki obejmuje przede wszystkim zagadnienia zapewniania odpowiedniej jakości informacji przetwarzanej, przesyłanej i przechowywanej w systemach teleinformatycznych.

Jej zakres tematyczny obejmuje:
· definicje i znaczenie bezpieczeństwa informacyjnego i bezpieczeństwa informacji dla społeczeństwa z punktu widzenia inżyniera, z uwzględnieniem współczesnych uwarunkowań technicznych,
· charakterystykę zagrożeń związanych z łączeniem poprzez Internet „klasycznych” systemów teleinformatycznych z przemysłowymi systemami sterowania, zwłaszcza zagrożeń o charakterze terrorystycznym,
· omówienie podstaw formalnych bezpieczeństwa informacji, oprócz Podstawowego Twierdzenia Bezpieczeństwa zaprezentowano także wybrane modele formalne jako podstawę właściwego kształtowania polityki bezpieczeństwa,
· przegląd zawartości podstawowego zestawu dokumentów opisujących system bezpieczeństwa informacji i wskazówki do ich konstrukcji, dokładniej opisano politykę bezpieczeństwa i plan zapewniania ciągłości działania, gdyż ich znaczenie wykracza poza wąsko rozumianą ochronę informacji w systemach informacyjnych i, w szczególności, systemach teleinformatycznych,
· wskazówki i szablon do przeprowadzenia analizy ryzyka w wariancie jakościowym (ponieważ zgodnie z obowiązującym trendem podstawą projektowania systemów bezpieczeństwa jest właściwie przeprowadzona analiza ryzyka) oraz uwagi o organizacji takiego przedsięwzięcia w szerszej skali, np. resortu czy państwa.
Publikacja zainteresuje specjalistów zajmujących się, z racji wykonywanej profesji, bezpieczeństwem informacyjnym oraz studentów specjalności mających w nazwach „bezpieczeństwo komputerowe”, „bezpieczeństwo sieci i systemów”, „inżynieria bezpieczeństwa”, „zarządzanie kryzysowe”, i również, coraz modniejszych, „bezpieczeństwo narodowe” czy „bezpieczeństwo wewnętrzne”, a więc takich, które można znaleźć na kierunkach studiów nie tylko informatycznych,
Z książki tej można korzystać, wybierając, w zależności od potrzeb, poszczególne rozdziały – każdy z nich stanowi zamkniętą całość zakończoną spisem cytowanej lub pomocnej we własnych poszukiwaniach literatury. Czytelnik, który zdecyduje się przeczytać całą książkę, od pierwszej do ostatniej strony, otrzyma w miarę spójną wiedzę na temat bezpieczeństwa informacyjnego.