Bezpieczeństwo i higiena pracy - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Bezpieczeństwo i higiena pracy

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: EDICON

Tytuł: Bezpieczeństwo i higiena pracy

Autor: Rafał Dudziak

Stron: 156

Oprawa: Spirala

Rok: 2018

ISBN: 9788394365035


Książka Rafała Dudziaka pt. Bezpieczeństwo i higiena pracy to kolejna pozycja Wydawnictwa Centrum Rozwoju Edukacji EDICON stworzona z myślą o słuchaczach szkół ponadgimnazjalnych. Autor pokazuje, że wiedza z zakresu BHP może być nie tylko przydatna, ale także, wbrew powszechnej opinii, interesująca. Omówieniu ustaw i rozporządzeń regulujących warunki środowiska pracy oraz zobowiązania pracodawcy i pracownika, towarzyszą bowiem liczne odwołania do konkretnych przypadków, a także ciekawostek, ściśle związanych z potencjalnymi zagrożeniami w miejscu pracy. Autor opiera się nie tylko na wiedzy teoretycznej, ale także na swoim bogatym doświadczeniu praktycznym zdobytym podczas prowadzenia własnej firmy bezpieczniezyc.pl realizującej m.in. szkolenia z zakresu BHP, czy w pracy nad projektami unijnymi powiązanymi z podnoszeniem świadomości bezpieczeństwa i higieny pracy. To wszystko sprawia, że książka Rafała Dudziaka staje się praktycznym przewodnikiem nie tylko dla przyszłych techników BHP, ale również dla szeregowych pracowników biurowych narażonych na szkodliwe czynniki natury fizycznej, chemicznej czy biologicznej. Dodatkowym atutem publikacji jest wzbogacenie tematyki poświęconej ergonomii stanowiska pracy o zestaw profilaktycznych ćwiczeń mających zastosowanie w miejscu pracy oraz rozdziały dedykowane konkretnym zawodom takim, jak asystentka i higienistka stomatologiczna, technik masażysta, technik usług kosmetycznych i technik informatyk.

Mocne strony:

autor jest absolwentem psychologii pracy oraz Menedżerem BHP; posiada bogate doświadczenie zawodowe w organizowaniu i przeprowadzaniu kursów BHP;
poszczególne zagadnienia omawiane poprzez odwołanie do konkretnych przypadków,
dodatkowy rozdział omawiający zasady bhp na wybranych stanowiskach (technik masażysta, technik usług kosmetycznych, technik informatyk, asystentka i higienistka stomatologiczna), uwzględniający potencjalne zagrożenia, listę kontrolną danego stanowiska pracy, podstawę prawną;
propozycja ćwiczeń profilaktycznych do wykonania w miejscu pracy (wzbogacona o ilustracje);
kolorowe zdjęcia ilustrujące omawiane zagadnienia,
bogata bibliografia wskazująca na źródła,
pytania kontrolne po każdym rozdziale,
test kontrolny (z kluczem odpowiedzi) na końcu książki,
miejsca na notatki – pozwalają na zapisanie ważnych informacji, ułatwiają przyswajanie wiedzy;
przejrzysta struktura tekstu (tytuły podrozdziałów wysunięte na zewnętrzny margines lub wyróżnione przez różne wielkości i kolory czcionki),
ciekawostki, a także istotne informacje ujęte w ramki i graficznie wyróżnione z tekstu głównego.