Badanie Kliniczne w pediatrii z elementami badania neurologicznego - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Badanie Kliniczne w pediatrii z elementami badania neurologicznego

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: Medical Tribune

Tytuł: Badanie Kliniczne w pediatrii z elementami badania neurologicznego

Autor: Zbigniew Krenc

Oprawa: Miękka

ISBN: 9788396050991

Rok: 2021

Ilość stron: 408

 


Książka zawiera:


- pełne, kompleksowe opracowanie optymalne do nauczenia się badania klinicznego dzieci od podstaw oraz do doskonalenia wiedzy w czasie dalszej pracy zawodowej
- najczęstsze pułapki diagnostyczne oraz specyfikę diagnostyki najmłodszych pacjentów
- unikalne algorytmy, tabele i ryciny opatrzone wyczerpującym komentarzem i ułatwiające podejmowanie decyzji
- diagnostykę najczęstszych objawów neurologicznych.Spis Treści:

WSTĘP ... 9
BADANIE PODMIOTOWE ... 11
Wprowadzenie do badania podmiotowego u dzieci ... 13
WPROWADZENIE DO BADANIA PRZEDMIOTOWEGO ... 37
Ogólne zasady badania przedmiotowego ... 39
Elementy badania przedmiotowego ... 41
BADANIE PRZEDMIOTOWE OGÓLNE ... 49
Ocena stanu ogólnego ... 51
Pierwsze wrażenie (wrażenie ogólne) ... 52
Rozwój fizyczny i budowa ciała ... 67
Rozwój psychoruchowy ... 94
Skóra i przydatki ... 102
Tkanka podskórna ... 114
Węzły chłonne ... 117
Narząd ruchu ... 121
Temperatura ciała ... 154
BADANIE PRZEDMIOTOWE SZCZEGÓŁOWE ... 159
Głowa – część mózgowa czaszki ... 161
Głowa – część twarzowa czaszki ... 170
Szyja ... 211
Tarczyca ... 214
Układ krążenia ... 217
Jama brzuszna ... 271
Zewnętrzne narządy moczowo-płciowe ... 298
BADANIE NEUROLOGICZNE ... 309
Metodyka badania neurologicznego u dzieci ... 311
Układ piramidowy ... 316
Wyższe funkcje korowe ... 320
Nerwy czaszkowe ... 324
Koordynacja ... 345
Odruchy powierzchowne i głębokie ... 137
Reakcje autonomiczne ... 353
Ruchy mimowolne ... 357
Czucie ... 359
Objawy oponowe ... 362
Objawy rozciągowe ... 366
Objawy neurologiczne w tężyczce ... 367
Podstawy badania neurologicznego niemowlęcia ... 369
Odruchy pierwotne (automatyzmy) ... 372
Integracja sensoryczna ... 381