Badanie i ocena sanitarno-weterynaryjna zwierząt łownych i dziczyzny - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Badanie i ocena sanitarno-weterynaryjna zwierząt łownych i dziczyzny

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: Wieś Jutra

Tytuł:Badanie i ocena sanitarno-weterynaryjna zwierząt łownych i dziczyzny

Autorzy:Jan Tropiło, Leszek Kiszczak

Rok wydania: 2007

Oprawa: twarda
Stron: 115
Podręcznik przeznaczony jest dla lekarzy weterynarii oraz studentów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW, którzy w ramach przedmiotu „Higiena zwierząt rzeźnych i mięsa” zaznajamiają się z badaniem i oceną mięsa zwierząt łownych, oraz w ramach przedmiotu fakultatywnego – „Choroby zwierząt łownych” – pogłębiają swoją wiedzę z tego zakresu. Adresowany jest również do myśliwych, którzy zobligowani są Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie przeprowadzenia szkolenia myśliwych (Dz. U. Nr 5, poz. 309 z 2007 r.) do wystawienia oświadczenia i przeprowadzenia oględzin tuszy odstrzelonego zwierzęcia.Zawarte w podręczniku informacje ograniczono tylko do najpotrzebniejszych lekarzom pracującym w zakładach skupu i przetwórstwa dziczyzny oraz badającym żywą zwierzynę drobną na wywóz za granicę.