✦ Najtańsza i Największa Księgarnia Medyczna ✦ Sprawdź Naszą Ofertę!" /> Badanie fizykalne w praktyce pielęgniarek i położnych Anna Baranowska, Antygona Chadzopulu, Wojcie Elżbieta Krajewska-Kułak, Marek Szczepański CZELEJ
img
img

Badanie fizykalne w praktyce pielęgniarek i położnych

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: PZWL


Tytuł : Badanie fizykalne w praktyce pielęgniarek i położnych
Autor : Anna Baranowska, Antygona Chadzopulu, Wojcie
Redaktor : Elżbieta Krajewska-Kułak, Marek Szczepański
Stron : 600
ISBN : 9788360608821
Rok wydania : 2008
Wydanie : 1
Oprawa : miękka
Format : B5

Rola pielęgniarki i położnej jest nadal stosunkowo nisko oceniana i utożsamiana z wykonywaniem jedynie czynności pielęgnacyjnych. Tymczasem pielęgniarki i położne są także osobami czynnie uczestniczącymi w badaniu fizykalnym. Praktyka pielęgniarska obejmuje bowiem obecnie także szeroki zakres działań w przeszłości zarezerwowanych dla lekarza. Zmianie uległa także koncepcja, według której jedynie lekarz stawia diagnozę odnośnie problemów pacjenta i planuje odpowiednie działania. Znajomość badania fizykalnego pozwala pielęgniarce być równoprawnym partnerem w zespołach terapeutycznych, a w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości – szybko poinformować o nich lekarza.
 
Podręcznik jest bogato ilustrowany. Duża część materiału znajduje się na dołączonej do książki płycie CD. Układ publikacji oraz skład zespołu autorskiego gwarantują wysoki poziom naukowy i praktyczną przydatność tej pozycji.


Spis treści :
Część I. Wstęp
Rozdział 1.1. Wybrane zagadnienia z historii rozwoju diagnostyki chorób
Rozdział 1.2. Udział pielęgniarki w badaniach fizykalnych w wybranych państwach świata
Rozdział 1.3. Podstawy anatomii topograficznej
Rozdział 1.4. Podstawy procesu pielęgnowania
Rozdział 1.5. Podstawy diagnozy pielęgniarskiej
Rozdział 1.6. Pielęgniarska historia choroby
Rozdział 1.7. Podstawowe zasady komunikowania pielęgniarka/położna - pacjent
Rozdział 1.8. Wywiad chorobowy
Część II. Wprowadzenie do badania przedmiotowego
Rozdział 2.1. Wybrane dolegliwości z zakresu układu oddechowego
Rozdział 2.2. Wybrane dolegliwości z zakresu układu krążenia
Rozdział 2.3. Wybrane dolegliwości z zakresu układu pokarmowego
Rozdział 2.4. Wybrane dolegliwości z zakresu układu nerwowego
Rozdział 2.5. Wybrane dolegliwości z zakresu układu moczowego
Rozdział 2.6. Wybrane dolegliwości z zakresu układu kostno-stawowego     
Rozdział 2.7. Ocena bólu
Załącznik 2.7.1. Karta oceny dolegliwości bólowych
Rozdział 2.8. Ocena świądu   
Załącznik 2.8.1. Kwestionariusz oceny nasilenia świądu
Załącznik 2.8.2. Kwestionariusz opisowej oceny świądu
Rozdział 2.9. Wybrane dolegliwości z zakresu układu limfatycznego
Rozdział 2.10. Wybrane badania dodatkowe  
Część III. Badanie przedmiotowe
Rozdział 3.1. Badanie ogólne. Ogólne zasady badania fizykalnego pacjenta
Rozdział 3.2. Badanie skóry i jej przydatków
Rozdział 3.3. Badanie głowy
Rozdział 3.4. Badanie ucha, nosa, gardła
Rozdział 3.5. Badanie narządu wzroku
Rozdział 3.6. Badanie układu oddechowego  
Rozdział 3.7. Badanie układu sercowo­-naczyniowego. Podstawy EKG         
Rozdział 3.8. Badanie fizykalne przewodu pokarmowego      
Rozdział 3.9. Badanie neurologiczne  
Rozdział 3.10. Ocena stanu psychicznego chorego
Rozdział 3.11. Badanie gruczołu piersiowego
Rozdział 3.12. Badanie żeńskich narządów płciowych
Rozdział 3.13. Badanie położnicze
Rozdział 3.14. Badanie męskich narządów płciowych
Rozdział 3.15. Badanie układu kostno­-stawowego i mięśniowego
Rozdział 3.16. Odrębności badania fizykalnego noworodków i niemowląt
Rozdział 3.17. Odrębności w badaniu fizykalnym u dzieci      
Rozdział 3.18. Odrębność badania fizykalnego osób w wieku podeszłym
Część IV. Rola pielęgniarki i położnej w ocenie wybranych parametrów zdrowia
Rozdział 4.1. Ocena temperatury ciała
Rozdział 4.2. Pomiar tętna i ciśnienia tętniczego
Rozdział 4.3. Ocena stanu odżywienia pacjenta
Rozdział 4.4. Ocena wydalania produktów przemiany materii
Rozdział 4.5. Ocena gospodarki witaminowej i nawodnienia
Rozdział 4.6. Ocena obrzęków
Rozdział 4.7. Ocena odleżyn
Rozdział 4.8.
4.8.1. Arkusz wywiadu pielęgniarskiego w schorzeniach układu oddechowego
4.8.2. Arkusz oceny stanu chorego ze schorzeniami układu krążenia
4.8.3. Arkusz oceny stanu chorego ze schorzeniami układu pokarmowego
4.8.4. Arkusz oceny stanu pacjenta z zakresu układu moczowo-płciowego
4.8.5.1. Ogólny arkusz wywiadu pielęgniarskiego w schorzeniach narządu zmysłu
4.8.5.2. Arkusz wywiadu pielęgniarskiego ze strony narządu wzroku
4.8.5.3. Arkusz wywiadu pielęgniarskiego ze strony narządu węchu
4.8.5.4. Arkusz wywiadu pielęgniarskiego ze strony narządu słuchu
4.8.5.5. Arkusz wywiadu pielęgniarskiego ze strony narządu smaku
4.8.6. Arkusz wywiadu pielęgniarskiego w schorzeniach układu nerwowego
4.8.7. Arkusz oceny stanu chorego ze schorzeniami układu kostno-stawowego
4.8.8. Arkusz oceny stanu skóry pacjenta
Rozdział 4.9. Arkusz do gromadzenia danych o pacjentce przebywającej w szpitalu położniczym