Badania naukowe w pielęgniarstwie i położnictwie Tom 4 - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Badania naukowe w pielęgniarstwie i położnictwie Tom 4

 • Dostępność: Produkt dostępny
 • Wydawca: Continuo
 • Cena: 72,00 zł
 • Ilość:
  imgDOSTAWA OD 9.99 ZŁ
 • Poleć produkt
 • Badania naukowe w pielęgniarstwie i położnictwie Tom 4

  Autor/Redaktor: Izabella Uchmanowicz, Joanna Rosińczuk, Beata Jankowska-Polańska

  Rok: 2017

  Tematyka: Pielęgniarstwo/położnictwo

  Format: B5

  Stron: 544

  ISBN 978-83-62182-66-4

  Czwarta publikacja z serii „Badania naukowe w pielęgniarstwie i położnictwie” prezentująca wyniki kilkudziesięciu badań naukowych przeprowadzonych przez pielęgniarki i położne z różnych ośrodków w Polsce. Redaktorzy mają nadzieję, że przedstawione wyniki posłużą jako źródło inspiracji do aktywnego udziału w rozwoju medycyny opartej na dowodach naukowych.

  Książka składa się z 46 rozdziałów, których autorzy – zdobyli swoje doświadczenia w praktyce pielęgniarskiej lub położniczej, a dodatkowo pogłębili je pracą naukowo-badawczą oraz podczas pełnienia funkcji nauczyciela akademickiego.

  Monografia adresowana jest szczególnie do pielęgniarek oraz położnych praktykujących w szpitalach, przychodniach, zakładach opiekuńczych i leczniczych, w których sprawowana jest opieka nad pacjentem, nauczycieli akademickich oraz studentów.

   

  Publikacja zawiera następujące prace:

  • Poziom wiedzy młodzieży na temat zaburzeń odżywiania;
  • Stres na stanowisku pracy pielęgniarki;
  • Pielęgnowanie i rehabilitacja pacjentek po mastektomii w pierwszych dobach po zabiegu na podstawie studium przypadku;
  • Aspekty endoskopowej cholangiopankreatografii wstecznej w diagnostyce i leczeniu nowotworów dróg żółciowych i przewodu trzustkowego (w jęz. ang.);
  • Wpływ akceptacji choroby na jakość życia chorych z nadciśnieniem tętniczym;
  • Opieka pielęgniarska nad pacjentem z rakiem płuca – studium przypadku;
  • Świadomość ostrowskiego społeczeństwa dotycząca wykorzystania automatycznego defibrylatora zewnętrznego (w jęz. ang.);
  • Funkcjonowanie numeru alarmowego 112 na terenie Opolszczyzny (w jęz. ang.);
  • Wiedza i opinie maturzystów na temat transplantacji;
  • Pozycje ułożeniowe i transfery pacjenta jako występny proces rehabilitacji;
  • Częstość występowania zespołu kompulsywnego objadania się wśród katowickich maturzystów;
  • Problemy pielęgnacyjne pacjentów z chorobą Parkinsona;
  • Ocena przygotowania pielęgniarek do sprawowania opieki nad pacjentem z depresją;
  • Ocena zależności między zespołem kruchości, akceptacją choroby a jakością życia w cukrzycy typu 2;
  • Ocena wiedzy i postaw studentów Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie na temat transplantacji narządów;
  • Charakterystyka wybranych wskaźników proporcji ciała zielonogórskich studentów i studentek w kontekście ich zachowań zdrowotnych;
  • Problemy nietrzymania moczu u kobiet w podeszłym wieku;
  • Dlaczego dziecko nie mówi poprawnie? Wczesne uwarunkowania rozwoju mowy i języka;
  • Poziom wiedzy mężczyzn na temat objawów, diagnozowania i leczenia nowotworów stercza;
  • Znaczenie chirurgii laparoskopowej w leczeniu raka jelita grubego (w jęz. ang.);
  • Praca pielęgniarki w systemie opieki zdrowotnej a syndrom wypalenia zawodowego;
  • Poród na przestrzeni dziejów;
  • Ocena jakości usług poradni przyszpitalnej z zastosowaniem modelu SERVQUAL – perspektywa pacjenta;
  • Ocena stanu wiedzy na temat HIV i AIDS wśród studentów pielęgniarstwa w województwie lubuskim;
  • Ocena jakości opieki zdrowotnej w Polsce z wykorzystaniem metody SERVQUAL w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej;
  • Opieka nad pacjentką z niedokrwistością w połogu – studium przypadku;
  • Wiedza współczesnych kobiet na temat wpływu toksoplazmozy na rozwój i przebieg ciąży;
  • Rola podstawowej opieki zdrowotnej w opiece nad rodziną (w jęz. ang.);
  • Wiedza i zachowania kobiet w wieku 45–50 lat wobec antykoncepcji;
  • Czynniki wpływające na podjęcie decyzji o porodzie rodzinnym;
  • Postawy pacjentów hemodializowanych wobec transplantacji nerki od żywego dawcy;
  • Wiedza ciężarnych na temat wpływu Płodowego Zespołu Alkoholowego na układ sercowo-naczyniowy płodu i noworodka;
  • Pacjent z cukrzycą typu 2, z powikłaniem w postaci stopy cukrzycowej;
  • Czynniki ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej wśród nastolatków – opis przypadku (w jęz. ang.);
  • Czynniki ryzyka występowania chorób układu krążenia (w jęz. ang.);
  • Wybrane aspekty komunikowania pielęgniarki z pacjentem geriatrycznym;
  • Rozszerzenie uprawnień zawodowych pielęgniarek i położnych w zakresie samodzielnego ordynowania niektórych leków, wystawiania i przedłużania recept oraz kierowania na wybrane badania diagnostyczne – opinie studentów I roku kierunku Pielęgniarstwo i Położnictwo w PMWSZ w Opolu;
  • Wpływ edukacji przedporodowej na poziom lęku u kobiet ciężarnych (w jęz. ang.);
  • Mikrobiota jelitowa noworodka czynnikiem determinującym zdrowie;
  • Wybrane modele pielęgnowania mające zastosowanie w pracy pielęgniarek;
  • Niewydolność cieśniowo-szyjkowa – studium przypadku;
  • Udział pielęgniarek w projektach naukowo-badawczych;
  • Prewencja wtórna u pacjentów w podeszłym wieku po zabiegu pomostowania aortalno-wieńcowego przebywających w oddziale rehabilitacji kardiologicznej;
  • Opinie personelu pielęgniarskiego na temat wiedzy, umiejętności i postaw studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnobrzegu realizujących zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe na kierunku Pielęgniarstwo;
  • Analiza wiedzy pacjentów po udarze mózgu na temat jego czynników ryzyka i czasu dotarcia do szpitala.
  • Poziom wiedzy młodzieży na temat zaburzeń odżywiania;
  • Stres na stanowisku pracy pielęgniarki;
  • Pielęgnowanie i rehabilitacja pacjentek po mastektomii w pierwszych dobach po zabiegu na podstawie studium przypadku;
  • Aspekty endoskopowej cholangiopankreatografii wstecznej w diagnostyce i leczeniu nowotworów dróg żółciowych i przewodu trzustkowego (w jęz. ang.);
  • Wpływ akceptacji choroby na jakość życia chorych z nadciśnieniem tętniczym;
  • Opieka pielęgniarska nad pacjentem z rakiem płuca – studium przypadku;
  • Świadomość ostrowskiego społeczeństwa dotycząca wykorzystania automatycznego defibrylatora zewnętrznego (w jęz. ang.);
  • Funkcjonowanie numeru alarmowego 112 na terenie Opolszczyzny (w jęz. ang.);
  • Wiedza i opinie maturzystów na temat transplantacji;
  • Pozycje ułożeniowe i transfery pacjenta jako występny proces rehabilitacji;
  • Częstość występowania zespołu kompulsywnego objadania się wśród katowickich maturzystów;
  • Problemy pielęgnacyjne pacjentów z chorobą Parkinsona;
  • Ocena przygotowania pielęgniarek do sprawowania opieki nad pacjentem z depresją;
  • Ocena zależności między zespołem kruchości, akceptacją choroby a jakością życia w cukrzycy typu 2;
  • Ocena wiedzy i postaw studentów Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie na temat transplantacji narządów;
  • Charakterystyka wybranych wskaźników proporcji ciała zielonogórskich studentów i studentek w kontekście ich zachowań zdrowotnych;
  • Problemy nietrzymania moczu u kobiet w podeszłym wieku;
  • Dlaczego dziecko nie mówi poprawnie? Wczesne uwarunkowania rozwoju mowy i języka;
  • Poziom wiedzy mężczyzn na temat objawów, diagnozowania i leczenia nowotworów stercza;
  • Znaczenie chirurgii laparoskopowej w leczeniu raka jelita grubego (w jęz. ang.);
  • Praca pielęgniarki w systemie opieki zdrowotnej a syndrom wypalenia zawodowego;
  • Poród na przestrzeni dziejów;
  • Ocena jakości usług poradni przyszpitalnej z zastosowaniem modelu SERVQUAL – perspektywa pacjenta;
  • Ocena stanu wiedzy na temat HIV i AIDS wśród studentów pielęgniarstwa w województwie lubuskim;
  • Ocena jakości opieki zdrowotnej w Polsce z wykorzystaniem metody SERVQUAL w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej;
  • Opieka nad pacjentką z niedokrwistością w połogu – studium przypadku;
  • Wiedza współczesnych kobiet na temat wpływu toksoplazmozy na rozwój i przebieg ciąży;
  • Rola podstawowej opieki zdrowotnej w opiece nad rodziną (w jęz. ang.);
  • Wiedza i zachowania kobiet w wieku 45–50 lat wobec antykoncepcji;
  • Czynniki wpływające na podjęcie decyzji o porodzie rodzinnym;
  • Postawy pacjentów hemodializowanych wobec transplantacji nerki od żywego dawcy;
  • Wiedza ciężarnych na temat wpływu Płodowego Zespołu Alkoholowego na układ sercowo-naczyniowy płodu i noworodka;
  • Pacjent z cukrzycą typu 2, z powikłaniem w postaci stopy cukrzycowej;
  • Czynniki ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej wśród nastolatków – opis przypadku (w jęz. ang.);
  • Czynniki ryzyka występowania chorób układu krążenia (w jęz. ang.);
  • Wybrane aspekty komunikowania pielęgniarki z pacjentem geriatrycznym;
  • Rozszerzenie uprawnień zawodowych pielęgniarek i położnych w zakresie samodzielnego ordynowania niektórych leków, wystawiania i przedłużania recept oraz kierowania na wybrane badania diagnostyczne – opinie studentów I roku kierunku Pielęgniarstwo i Położnictwo w PMWSZ w Opolu;
  • Wpływ edukacji przedporodowej na poziom lęku u kobiet ciężarnych (w jęz. ang.);
  • Mikrobiota jelitowa noworodka czynnikiem determinującym zdrowie;
  • Wybrane modele pielęgnowania mające zastosowanie w pracy pielęgniarek;
  • Niewydolność cieśniowo-szyjkowa – studium przypadku;
  • Udział pielęgniarek w projektach naukowo-badawczych;
  • Prewencja wtórna u pacjentów w podeszłym wieku po zabiegu pomostowania aortalno-wieńcowego przebywających w oddziale rehabilitacji kardiologicznej;
  • Opinie personelu pielęgniarskiego na temat wiedzy, umiejętności i postaw studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnobrzegu realizujących zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe na kierunku Pielęgniarstwo;
  • Analiza wiedzy pacjentów po udarze mózgu na temat jego czynników ryzyka i czasu dotarcia do szpitala.