Badania naukowe w pielęgniarstwie i położnictwie Tom 1 - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Badania naukowe w pielęgniarstwie i położnictwie Tom 1

 • Dostępność: Produkt dostępny
 • Wydawca: Continuo
 • Stara Cena: 69,00 złCena: 62,99 zł
 • Ilość:
  imgDOSTAWA OD 6.99 ZŁ
 • Poleć produkt
 • Tytuł: Badania naukowe w pielęgniarstwie i położnictwie Tom 1

  Autor: I. Uchmanowicz, J. Rosińczuk, B. Jankowska-Polańska 

  Rok: 2014

  Stron: 404

  ISBN: 978-83-62182-38-1

  Współczesne pielęgniarstwo powinno opierać swoją praktykę na mocnych podstawach naukowych. Postęp w naukach medycznych i naukach o zdrowiu mobilizuje środowisko medyczne – w tym pielęgniarki i położne – do prowadzenia badań i wykorzystywania ich wyników w codziennej praktyce. Takie postępowanie, zgodne ze światowymi tendencjami (Evidence-Based Medicine, idea lecznictwa holistycznego), wpływa na poprawę jakości opieki, bezpieczeństwo pacjenta, personelu medycznego, czy skuteczność wykonywanych procedur medycznych. W ten nurt wpisuje się monografia „Badania naukowe w pielęgniarstwie i położnictwie”, która dzięki swojemu wielotematycznemu charakterowi będzie prawdziwym kompendium wiedzy na temat właściwego postępowania z pacjentem w różnych jednostkach chorobowych – sposobów leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji, skuteczności przestrzegania standardów, a także korzyści wynikających z wczesnego wdrożenia edukacji zdrowotnej.

  Książka składa się z 35 rozdziałów, których autorzy – zdobyli swoje doświadczenia w praktyce pielęgniarskiej lub położniczej, a dodatkowo pogłębili je pracą naukowo-badawczą oraz podczas pełnienia funkcji nauczyciela akademickiego.

  Monografia adresowana jest szczególnie do pielęgniarek oraz położnych praktykujących w szpitalach, przychodniach, zakładach opiekuńczych i leczniczych, w których sprawowana jest opieka nad pacjentem, nauczycieli akademickich oraz studentów.

  Publikacja zawiera następujące prace:
  • Uzależnienie od środków masowego przekazu wśród młodzieży uczęszczającej do szkoły średniej;
  • Stan wiedzy kobiet mieszkających na terenie województwa dolnośląskiego dotyczącej nowotworu gruczołu piersiowego;
  • Zmiany w jamie ustnej w przebiegu ciąży – przegląd piśmiennictwa (w jęz. ang.);
  • Czynniki warunkujące poziom aktywności fizycznej i umysłowej w cukrzycy;
  • Rola edukacji pacjenta chorego na cukrzycę typu 2;
  • Zastosowanie spirometrii w grupie kobiet w przedziale wieku 70–80 lat do oceny poziomu wydolności fizycznej;
  • Zastosowanie HRV do oceny wydolności układu krążenia w grupie kobiet i mężczyzn w przedziale wieku 70–85 lat;
  • Ocena ryzyka powstawania odleżyn u pacjenta z niewydolnością krążenia przy użyciu dostępnych skal – opis przypadku;
  • Wiedza i postawy pielęgniarek oddziałowych wobec praktyki zawodowej opartej na dowodach; naukowych oraz wykorzystywania najnowszych wyników badań w codziennej praktyce klinicznej;
  • Analiza wpływu wybranych czynników ryzyka na występowanie cukrzycy wśród określonej populacji;
  • Poziom wiedzy pielęgniarek na temat zakażeń odcewnikowych (w jęz. ang.);
  • Rola lecznictwa uzdrowiskowego w schorzeniach ginekologicznych;
  • Wpływ hospitalizacji na stan psychofizyczny ciężarnych z oddziałów patologii ciąży;
  • Wybrane aspekty transplantacji serca w praktyce klinicznej;
  • Wpływ ostrych zespołów wieńcowych na postrzeganie zależnej od zdrowia jakości życia przez chorych w podeszłym wieku;
  • Ocena jakości życia oraz poziomu depresji u chorych z rakiem płuca;
  • Postawa personelu sali porodowej wobec młodocianych matek;
  • Ocena pracy zespołu terapeutycznego w oczach rodziców dziecka przebywającego na Oddziale Intensywnej Terapii Noworodka;
  • Zaburzenia depresyjne u pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca;
  • Wpływ cukrzycy ciężarnych na stan zdrowia noworodka w pierwszych dobach życia;
  • Uwarunkowania stanów emocjonalnych kobiet ciężarnych (w jęz. ang.);
  • Wieloaspektowy wymiar wsparcia społecznego ciężarnych w ciąży fizjologicznej i powikłanej;
  • Wykorzystanie Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej ICNP® do określenia diagnoz i planowania działań pielęgniarskich wobec chorego z łuszczycowym zapaleniem stawów. Studium indywidualnego przypadku;
  • Poziom wiedzy kadry pielęgniarskiej dotyczący zakażenia HIV i choroby AIDS;
  • Wiedza pielęgniarek na temat udarów mózgu;
  • Wypalenie zawodowe i satysfakcja z pracy w opinii aktywnych zawodowo pielęgniarek;
  • Opieka pielęgniarska noworodków z wrodzoną przepukliną przeponową wymagających wentylacji oscylacyjnej wysokimi częstotliwościami na przykładzie Royal Children’s Hospital Melbourne, Australia (w jęz. ang.);
  • Problemy pielęgnacyjne dzieci z choroba nowotworową;
  • Znaczenie edukacji zdrowotnej w ocenie satysfakcji z leczenia oraz występowania lęku i depresji u pacjentów z cukrzycą typu 2;
  • Praca zmianowa a patologie przewodu pokarmowego u pielęgniarek;
  • Postrzeganie zawodu pielęgniarki przez mieszkańców Podkarpacia;
  • Znaczenie postaw rodziców wobec szczepień ochronnych dzieci, w aspekcie zdrowia publicznego (w jęz. ang.);
  • Dobra praktyka pielęgniarska w przedmiocie postępowania przeciwbólowego na oddziałach torakochirurgicznych – badania wstępne;
  • Jakość życia pacjentów z implantowanym kardiowerterem–defibrylatorem serca (ICD);
  • Wrodzony obrzęk naczynioruchowy u chorego z niedoborem inhibitora C1 dopełniacza. Opis przypadku (w jęz. ang).