Badania naukowe w pielęgniarstwie i położnictwie T 2 - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Badania naukowe w pielęgniarstwie i położnictwie T 2

 • Dostępność: Produkt dostępny
 • Wydawca: Continuo
 • Cena: 69,99 zł
 • Ilość:
  imgDOSTAWA OD 9.99 ZŁ
 • Poleć produkt
 • Tytuł: Badania naukowe w pielęgniarstwie i położnictwie T. 2

  Autor: Izabella Uchmanowicz, Joanna Rosińczuk, Beata Jankowska-Polańska

  Rok: 2015

  Stron: 484

  ISBN 978-83-62182-48-0

  Współczesne pielęgniarstwo powinno opierać swoją praktykę na mocnych podstawach naukowych. Postęp w naukach medycznych i naukach o zdrowiu mobilizuje środowisko medyczne – w tym pielęgniarki i położne – do prowadzenia badań i wykorzystywania ich wyników w codziennej praktyce. Takie postępowanie, zgodne ze światowymi tendencjami (Evidence-Based Medicine, idea lecznictwa holistycznego), wpływa na poprawę jakości opieki, bezpieczeństwo pacjenta, personelu medycznego, czy skuteczność wykonywanych procedur medycznych. W ten nurt wpisuje się monografia „Badania naukowe w pielęgniarstwie i położnictwie”, która dzięki swojemu wielotematycznemu charakterowi będzie prawdziwym kompendium wiedzy na temat właściwego postępowania z pacjentem w różnych jednostkach chorobowych – sposobów leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji, skuteczności przestrzegania standardów, a także korzyści wynikających z wczesnego wdrożenia edukacji zdrowotnej.

  Książka składa się z 41 rozdziałów, których autorzy – zdobyli swoje doświadczenia w praktyce pielęgniarskiej lub położniczej, a dodatkowo pogłębili je pracą naukowo-badawczą oraz podczas pełnienia funkcji nauczyciela akademickiego.

  Monografia adresowana jest szczególnie do pielęgniarek oraz położnych praktykujących w szpitalach, przychodniach, zakładach opiekuńczych i leczniczych, w których sprawowana jest opieka nad pacjentem, nauczycieli akademickich oraz studentów.

   

  Publikacja zawiera następujące prace:

  • Opinie na temat starości;
  • Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem z chorobą Alzheimera przebywającym w zakładzie opiekuńczo-leczniczym;
  • Rak szyjki macicy – profilaktyka a świadomość kobiet na terenie województwa Mazowieckiego;
  • Efekt syndromu wypalenia zawodowego wśród pielęgniarek pracujących w szpitalach na Podbeskidziu;
  • Współczesne poglądy dotyczące metod leczenia usprawniającego po alloplastyce stawu biodrowego;
  • Wielokulturowość w opiece pielęgniarskiej;
  • Komunikacja personelu pielęgniarskiego z pacjentem przejawiającym zachowania agresywne;
  • Ocena wiedzy studentek Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu w zakresie przygotowania do macierzyństwa;
  • Ocena ryzyka upadków oraz funkcji poznawczych i ich wpływ na poziom akceptacji choroby wśród pacjentów w wieku geriatrycznym;
  • Jakość życia pacjenta z cukrzycą;
  • Opinie studentów na temat transplantacji;
  • Częstość występowania ortoreksji wśród studentów pielęgniarstwa i fizjoterapii;
  • Wiedza i deklarowane zachowania zdrowotne dotyczące raka sutka u hemodializowanych kobiet;
  • Analiza wpływu wybranych czynników na występowanie trudności w gojeniu się ran pooperacyjnych;
  • Analiza poziomu wiedzy społeczeństwa polskiego o autoimmunologicznych jednostkach chorobowych na przykładzie łuszczycy zwykłej – doniesienie wstępne;
  • Samodzielne funkcjonowanie osób starszych z wykorzystaniem rozwiązań technologicznych;
  • Problemy terapeutyczno-pielęgnacyjne pacjentki z atopowym zapaleniem skóry (AZS);
  • Wpływ palenia tytoniu na występowanie raka płuc;
  • Rola i zadania pielęgniarki w pielęgnowaniu pacjenta z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc;
  • Zastosowanie i pielęgnacja systemów dostępu naczyniowego. Studium indywidualnego przypadku;
  • Ocena jakości życia pacjentów ze złamaniem okołokrętarzowym w przebiegu osteoporozy leczonych operacyjnie na Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej;
  • Porównanie wiedzy studentów wrocławskich uczelni wyższych na temat zawodu pielęgniarki;
  • Wiedza pracowników medycznych na temat zakażenia HIV i choroby AIDS;
  • Badania retrospektywne czynników mających wpływ na występowanie krwawień z dolnego odcinka przewodu pokarmowego;
  • Wpływ akceptacji choroby na jakość życia pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów;
  • Mobilne KTG w praktyce położnej;
  • Analiza stopnia odżywienia pacjentów w szpitalu promującym zdrowie;
  • Rzeczywisty stan wiedzy położnic na temat okresu połogu;
  • Profil socjoekonomiczny chorych z rozpoznanym nadciśnieniem tętniczym leczonych w jednostkach podstawowej opieki zdrowotnej w Jastrzębiu-Zdroju;
  • Zastosowanie metody Kinesiology Taping u kobiet ciężarnych i w okresie połogu;
  • Poziom zmęczenia studentów Wydziału Pielęgniarstwa Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu;
  • Obraz własnego macierzyństwa w opinii studentek położnictwa;
  • Poczucie koherencji u ciężarnych hospitalizowanych w oddziale patologii ciąży w aspekcie ryzyka wystąpienia depresji poporodowej – badania wstępne;
  • Umiejętność prowadzenia ciągłych zabiegów nerkozastępczych przez pielęgniarki w oddziałach intensywnej terapii;
  • Czy pielęgniarka szkolna może odgrywać rolę w rozpoznawaniu trudności adaptacyjnych dziecka w środowisku szkolnym oraz identyfikowaniu uczniów zagrożonych wypadnięciem z systemu edukacji? – doniesienie wstępne (w jęz. ang.);
  • Wiedza matek na temat stanów przejściowych noworodka;
  • Czynniki ryzyka zawodowego na stanowisku pracy pielęgniarki i położnej (w jęz. ang.);
  • Przyrost masy ciała kobiety ciężarnej a stan zdrowia noworodka;
  • Kłykciny kończyste jako wskazanie do cięcia cesarskiego. Studium przypadku;
  • Opieka nad rodzącą w porodzie drogą pochwową po uprzednim cięciu cesarskim. Studium przypadku;
  • Stosowanie niefarmakologicznych metod łagodzenia bólu porodowego przez położne.